Poredano po:

Broj dokumenata: 212409

1
III Kr 121/2022-3; 13.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Splitu od 5. srpnja 2021. broj K-36/2020 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 5. srpnja 2022. broj I Kž-287/2021-10, I. B. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u ...

2
III Kr 83/2022-5; 22.9.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 28. veljače 2018. broj K-1459/17-31 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 25. rujna 2018. broj Kž-526/2018-3 M. P. je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju dvije godine zbog tri kaznena djela teške krađe iz čl....

3
I Kž 19/2022-4; 22.9.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje iz čl. 33. i čl. 34. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMPO), „radi kaznenog progona stranca S. (S.) S., sina D. ...

4
Su IV 33/2022-14; 8.9.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa pete sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (5/22) održane 8. rujna 2022.

5
III Kr 107/2022-3; 8.9.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Vinkovcima od 23. travnja 2021. broj K-258/2020-44 i presuda Županijskog suda u Splitu od 5. travnja 2022. broj Kž-403/2021-10 P. S. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju šest mjeseci zbog kaznenog djela krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11. 2. P...

6
III Kr 90/2022-5; 8.9.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Osijeku od 15. srpnja 2021. broj K-455/2021-7 i presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 3. ožujka 2022. broj Kž-288/2021-4 A. V. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju deset mjeseci zbog kaznenog djela iz čl. 243. st. 1. u vezi s čl. 34. KZ/1...

7
III Kr 70/2022-5; 7.9.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 1. srpnja 2021. br. Kzd-1/2021-36 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 11. studenog 2021. br. I Kžzd-26/2021-8 osuđen je Z. B. zbog kaznenog djela iz čl. 166. st. 2. u vezi čl. 158. st. 5. KZ/11. na kaznu zatvor...

8
III Kr 88/2022-5; 7.9.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Dubrovniku od 14. siječnja 2021. br. K-287/2019 i presuda Županijskog suda u Zagrebu od 25. siječnja 2022. br. Kž-485/2021-8, osuđen je N. R. zbog kaznenih djela iz čl. 235. st. 1. KZ/11. i dr. na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od seda...

9
Kž-rz 29/2020-8; 1.9.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu opt. M. M. i opt. Ž. R. proglašeni su krivima zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH i na temelju te odredbe uz primjenu čl. 38. i 39. st. 1. toč. 1. OKZRH osuđeni na kazne zatvora, opt. M. M. u trajanju četiri godine i šest mjeseci, a opt....

10
II 4 Kr 4/2022-7; 30.8.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske svojim Odlukama od 29. ožujka 2022. broj U-III-2383/2021. i U-III-2283/2021. te od 7. lipnja 2022. broj U-III-2173/2021., između ostaloga, odlučio da se, nakon ukidanja presude Županijskog suda u Osijeku broj K-Us-10/2016-189 od 6. lipnja 2018. i presud...

11
I Kž HOK 1/2022-4; 29.8.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 1. prosinca 2021. broj VDS-28/2021. odbijena je žalba disciplinski okrivljene B. B., brisane odvjetnice iz Z., te je potvrđena presuda Disciplinskog suda HOK-a od 11. ožujka 2021. broj DS-53/2020. 2. Presudom Disciplinskog suda HOK-a 11. ožujk...

12
I Kž HOK 3/2022-3; 29.8.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Višeg disciplinskog suda HOK-a od 2. lipnja 2022. broj VDS-60/2021., odbijena je žalba disciplinski okrivljene S. R.-P., odvjetnice iz Z., podnesena protiv presude Disciplinskog suda HOK-a od 12. ožujka 2020. broj DS-1/2017. te je ujedno ta presuda i potvrđena. 2. Presudom Dis...

13
III Kr 65/2022-6; 25.8.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 23. lipnja 2020. broj K-1557/16-87 i presuda Županijskog suda u Karlovcu od 10. veljače 2022. broj Kž-157/2021-9, os. V. Š. i os. J. K. su proglašeni krivima zbog kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl....

14
I Kž 520/2020-7; 25.8.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju čl. 453. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), oslobođen je optužbe...

15
Kzz 22/2022-3; 25.8.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru od 23. veljače 2022. broj K-981/13-56 okr. M. T. i okr. B. A. su proglašeni krivima zbog kaznenog djela krađe iz čl. 216. st. 1. KZ/97. Obojica okrivljenika osuđeni su svaki na kaznu zatvora u trajanju šest mjeseci time da je okr. B. A. izrečena uvj...

16
III Kr 60/2022-3; 20.7.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Puli - Pola od 21. rujna 2020. broj K-66/2019. L. Ž. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15. i 61...

17
Kzz 20/2022-3; 13.7.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 24. ožujka 2021. br. Pp P-4211/2019-23, proglašeni su krivima E. T. d.o.o. zbog prekršaja iz čl. 270. st. 1. ZOSPC i na temelju čl. 270. st. 8. ZOSPC pravna osoba je osuđena na novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 kn i okr. S. R. zbog prekršaja iz čl. 270....

18
Revd 2055/2022-2; 13.7.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Protivnik osiguranja je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-428/2022-2 od 1. veljače 2021., kojom je potvrđeno rješenje Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj R1-20/2021-32 od 6. prosinca 2021., radi pravnog pitanja k...

19
Kž-rz 8/2021-4; 7.7.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19., dalje: ZKP/08.), ostavljena je na snazi...

20
II 8 Kr 4/2022-4; 7.7.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem Županijskog suda u Osijeku od 27. svibnja 2022. broj Kv I-34/2021-26 (Kir-418/2021), na temelju čl. 55. st. 1. u vezi s čl. 34. st. 3. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj  178/04.; dalje: ZOMPO)   odbijena je zamolba Ministarstva pravde Republ...

21
Rev 258/2016-5; 6.7.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Međupresudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I Utvrđuje se da su I-tuženik G. d.o.o., II-tuženik Z. d.o.o. i III-tuženik C. I. d.o.o. solidarno odgovorni tužiteljima za naknadu štete zbog zagađenja vode u zgradi koja se nalazi na adresi Z., ... . II Do pravomoćnosti ove međupresude zastat će se...

22
I Kž Us 104/2020-13; 5.7.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 2020.-13 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kž-Us 104/2020.-13 U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske, u Vijeću sastavljenom od sudaca Damira Kosa kao predsjednika vijeća te dr. sc. Marina ...

23
Revd 1293/2022-2; 28.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj Gž R-88/2021-2 od 3. studenoga 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Vukovaru broj Pr-9/2020-21 od 11. prosinca 2020. 2. Postupajući sukladno odredbama čl. 385. i čl. 387. Zakona o ...

24
Revd 2509/2022-2; 15.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu , poslovni broj Gž-2216/2021-3 od 21. ožujka 2022. 2. Postupajući sukladno odredbama čl. 385., čl. 385.a i čl. 387. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03 ...

25
Revd 2023/2022-2; 14.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Šibeniku broj Gž-120/2022-2 od 14. veljače 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Varaždinu broj P-1051/19-27 od 7. prosinca 2021. 2. Postupajući sukladno odredbama čl. 385.a i čl. 387. Zakona o ...

26
III Kr 59/2022-3; 9.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Bjelovaru od 11. svibnja 2021. broj K-374/2017-91 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 21. prosinca 2021. broj Kž-521/2021-8 D. G. i J. Š. su osuđeni na kazne zatvora u trajanju jednu godinu svaki zbog kaznenog djela iz čl. 229. st. 1. ...

27
Kzz 16/2022-3; 9.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 25. kolovoza 2020. broj K-532/15-78 okr. M. J. je izrečena kazna zatvora u trajanju osam mjeseci te primijenjena uvjetna osuda uz vrijeme provjeravanja od dvije godine zbog kaznenog djela iz čl. 224. st. 1. KZ/97. Presudom Županijskog suda u Zagrebu od 1...

28
Kž-rz 31/2020-7; 7.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu optuženik M. Š. proglašen je krivim zbog počinjenja krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH te je na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu članka 38. točke...

29
III Kž 2/2022-11; 7.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijena je kao neosnovana žalba optuženog A. D. protiv prvostupanjske presude Županijskog suda u Osijeku od 29. lipnja 2020., broj K-3/2020. Prvostupanjskom je presudom optuženi A. D. proglašen krivim za dva kaznena djela teška ubojstva iz članka 111. točke 4. KZ/...

30
I Kž 12/2022-4; 7.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola, pod točkom I. izreke je, na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04.; dalje: ZOMP), utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje izručenika G. U. i iz...

31
I Kž Us 15/2021-7; 7.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku optuženik F. L. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela davanja mita iz članka 294. stavka 1. KZ/11. te je na temelju tog članka osuđen na kaznu zatvora od jedne godine, a na temelju članka 55. stavaka 1. i 2. KZ/11. kazna zatvora zamijenje...

32
Su IV 33/2022-11; 6.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa četvrte sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (4/22) održane 6. lipnja 2022.

33
I Kž 50/2021-7; 2.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Šibeniku, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), ostavljena je na sna...

34
III Kr 62/2022-3; 1.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu od 24. siječnja 2020. broj K-1010/15 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 2. ožujka 2022. broj Kž-240/2020 osuđen je G. O. zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u vezi čl. 228. st. 1. KZ/11 na kaznu za...

35
I Kž 2/2022-5; 1.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom optuženi F. P., optužena S. J. i optužena pravna osoba S. d.o.o., OIB: …, MB: … (dalje:  optužena pravna osoba S. d.o.o.) oslobođeni su optužbe da bi počinili kaznena djela protiv gospodarstva, i to optuženi F. P. kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom ...

36
Revd 1116/2022-2; 1.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž-658/2019-2 od 1. srpnja 2021., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Rijeci poslovni broj Povrv-277/18 od 21. prosinca 2018. 2. U odgovoru na pr...

37
I Kž Us 2/2021-11; 26.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, opt. A. K. proglašen je krivim za počinjenje kaznenog djela iz čl. 329. st. 1. toč. 3. u vezi čl. 326. st. 1. KZ/11. i čl. 52. KZ/11.  te mu je, na temelju tih zakonskih odredbi, utvrđena kazna zatvora u trajanju tri godine i četiri mjeseca, do...

38
Revd 2179/2022-2; 25.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvotuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv drugostupanjske presude. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije je postavio pravna pitanja za koje je naveo da su važna za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni ili za razvoj prava kroz sudsku ...

39
I Kž 11/2022-4; 24.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi, pod toč. I. izreke je, na temelju čl. 56. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMP), utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručen...

40
III Kr 20/2022-5; 19.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 2. veljače 2021. broj K-1231/17-114 D. H. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 227. st. 6. KZ/11., osuđen je na kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci te mu je primjenom čl. 57. KZ/11. izrečena djelomična uvjetna osuda način da...

41
III Kž 3/2022-5; 18.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, presudom od 22. veljače 2022. broj I Kž 38/2022 odbio je kao neosnovanu žalbu državnog odvjetnika i opt. D. A. i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Puli - Pola kojom je opt. D. A. proglašen krivim zbog kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 11...

42
I Kž Us 62/2018-10; 17.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu 1. lipnja 2017. broj K-Us-31/2013., proglašeni su krivima: 1.1. Optuženik M. Ć. zbog kaznenog djela protiv javnog reda, udruživanja za počinjenje kaznenih djela iz članka 333. stavka 1. KZ/97., (točka 1. izreke osuđujućeg dijela prvostupanjske ...

43
I Kž 602/2020-6; 12.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu,  na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.) stavljena je u cijelo...

44
I Kž 97/2021-4; 12.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12.-odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19.; - dalje: ZKP/08.) ostavljena je na snazi u...

45
III Kr 1/2022-5; 12.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Koprivnici od 24. siječnja 2019. broj K-12/2018-15 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 23. travnja 2019. broj Kž-165/2019-6 proglašen je krivim os. Z. M. zbog kaznenog djela iz čl. 228. st. 1. u vezi s čl. 34. KZ/11. i osuđen na kaznu...

46
Revd 1096/2022-2; 11.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu broj Gž Ob-356/2021 od 17. studenoga 2021. kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Splitu broj P Ob-377/2020-14 od 27. svibnja 2021. 2. Tužiteljica u prijedlogu postavlja pitanja: „1. Da li či...

47
III Kr 53/2022-3; 11.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Zagrebu od 8. srpnja 2021. br. K-50/2019-49 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 3. studenog 2021. br. I Kž-294/2021-6, osuđen je D. S. zbog kaznenog djela iz čl. 272. st. 3. u vezi st. 1. KZ/97. na kaznu zatvora u trajanj...

48
I Kž 9/2022-4; 11.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Županijski sud u Rijeci je na temelju čl. 54. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ br. 178/04 - dalje: ZOMPO) odobrio izručenje Bosni i Hercegovini izručenika D. K., državljanina Bosne i Hercegovine, radi izvršenja kazne zatvora u t...

49
Revd 2054/2022-2; 11.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Dubrovniku broj Gž-54/2019-2 od 26. siječnja 2022., kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-1765/15-30 od 31. listopada 2018. 2. Postupajući su...

50
III Kr 49/2022-3; 5.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 3. svibnja 2021. broj K-8/21 i presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 22. prosinca 2021. broj Kž-180/2021-9 proglašen je krivim os. D. J. zbog kaznenog djela iz čl. 190. st. 2. KZ/11. i osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godin...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud