Poredano po:

Broj dokumenata: 211591

1
Rev 258/2016-5; 6.7.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Međupresudom suda prvoga stupnja suđeno je: „I Utvrđuje se da su I-tuženik G. d.o.o., II-tuženik Z. d.o.o. i III-tuženik C. I. d.o.o. solidarno odgovorni tužiteljima za naknadu štete zbog zagađenja vode u zgradi koja se nalazi na adresi Z., ... . II Do pravomoćnosti ove međupresude zastat će se...

2
Kž-rz 31/2020-7; 7.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu optuženik M. Š. proglašen je krivim zbog počinjenja krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH te je na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu članka 38. točke...

3
III Kž 2/2022-11; 7.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijena je kao neosnovana žalba optuženog A. D. protiv prvostupanjske presude Županijskog suda u Osijeku od 29. lipnja 2020., broj K-3/2020. Prvostupanjskom je presudom optuženi A. D. proglašen krivim za dva kaznena djela teška ubojstva iz članka 111. točke 4. KZ/...

4
I Kž Us 15/2021-7; 7.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Osijeku optuženik F. L. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela davanja mita iz članka 294. stavka 1. KZ/11. te je na temelju tog članka osuđen na kaznu zatvora od jedne godine, a na temelju članka 55. stavaka 1. i 2. KZ/11. kazna zatvora zamijenje...

5
I Kž 12/2022-4; 7.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Puli-Pola, pod točkom I. izreke je, na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima („Narodne novine“ broj 178/04.; dalje: ZOMP), utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje izručenika G. U. i iz...

6
I Kž 50/2021-7; 2.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Šibeniku, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.), ostavljena je na sna...

7
III Kr 62/2022-3; 1.6.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu od 24. siječnja 2020. broj K-1010/15 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 2. ožujka 2022. broj Kž-240/2020 osuđen je G. O. zbog kaznenog djela teške krađe iz čl. 229. st. 1. toč. 1. u vezi čl. 228. st. 1. KZ/11 na kaznu za...

8
I Kž Us 2/2021-11; 26.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, opt. A. K. proglašen je krivim za počinjenje kaznenog djela iz čl. 329. st. 1. toč. 3. u vezi čl. 326. st. 1. KZ/11. i čl. 52. KZ/11.  te mu je, na temelju tih zakonskih odredbi, utvrđena kazna zatvora u trajanju tri godine i četiri mjeseca, do...

9
I Kž 11/2022-4; 24.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi, pod toč. I. izreke je, na temelju čl. 56. st. 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04. - dalje: ZOMP), utvrđeno da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručen...

10
III Kr 20/2022-5; 19.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 2. veljače 2021. broj K-1231/17-114 D. H. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 227. st. 6. KZ/11., osuđen je na kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci te mu je primjenom čl. 57. KZ/11. izrečena djelomična uvjetna osuda način da...

11
III Kž 3/2022-5; 18.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, presudom od 22. veljače 2022. broj I Kž 38/2022 odbio je kao neosnovanu žalbu državnog odvjetnika i opt. D. A. i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Puli - Pola kojom je opt. D. A. proglašen krivim zbog kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 11...

12
I Kž Us 62/2018-10; 17.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu 1. lipnja 2017. broj K-Us-31/2013., proglašeni su krivima: 1.1. Optuženik M. Ć. zbog kaznenog djela protiv javnog reda, udruživanja za počinjenje kaznenih djela iz članka 333. stavka 1. KZ/97., (točka 1. izreke osuđujućeg dijela prvostupanjske ...

13
I Kž 602/2020-6; 12.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu,  na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.) stavljena je u cijelo...

14
I Kž 97/2021-4; 12.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12.-odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19.; - dalje: ZKP/08.) ostavljena je na snazi u...

15
III Kr 1/2022-5; 12.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Koprivnici od 24. siječnja 2019. broj K-12/2018-15 i presuda Županijskog suda u Varaždinu od 23. travnja 2019. broj Kž-165/2019-6 proglašen je krivim os. Z. M. zbog kaznenog djela iz čl. 228. st. 1. u vezi s čl. 34. KZ/11. i osuđen na kaznu...

16
III Kr 53/2022-3; 11.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Zagrebu od 8. srpnja 2021. br. K-50/2019-49 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 3. studenog 2021. br. I Kž-294/2021-6, osuđen je D. S. zbog kaznenog djela iz čl. 272. st. 3. u vezi st. 1. KZ/97. na kaznu zatvora u trajanj...

17
III Kr 49/2022-3; 5.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Zadru od 3. svibnja 2021. broj K-8/21 i presuda Županijskog suda u Bjelovaru od 22. prosinca 2021. broj Kž-180/2021-9 proglašen je krivim os. D. J. zbog kaznenog djela iz čl. 190. st. 2. KZ/11. i osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godin...

18
III Kr 25/2022-5; 4.5.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Pazinu od 14. lipnja 2021. br. K-329/2019 i presuda Županijskog suda u Osijeku od 15. studenog 2021. br. Kž-576/2021-4, osuđen je B. S. zbog kaznenog djela iz čl. 304. st. 1. KZ/11. na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca t...

19
III Kž 2/2021-18; 28.4.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, odbijena je kao neosnovana žalba opt. J. M. i potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici od 4. lipnja 2020., br. K-10/2014. 2. U tom je kaznenom predmetu, Županijski sud u Velikoj Gorici kao p...

20
III Kr 45/2022-3; 27.4.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Općinskog suda u Dubrovniku od 8. ožujka 2021. br. K-498/2016-59 i presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 29. listopada 2021. br. Kž-195/2021-8, osuđen je G. M. zbog kaznenog djela iz čl. 228. st. 1. KZ/11. na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci...

21
I Kž SODO 2/2022-2; 26.4.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom, na temelju članka 97. stavka 2. alineja 3. i 4. Zakona o državnoodvjetničkom vijeću (,,Narodne novine“, broj 67/18. i 126/19. - dalje: ZDOV), D. J., zamjeniku Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske produljeno je privremeno udaljenje od obavljanja državnoodvjetničke dužnos...

22
III Kr 43/2022-3; 26.4.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Gospiću od 27. listopada 2021. broj K-225/2021-37 osuđenici O. K., B. C. i D. A. proglašeni su krivima zbog kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sp...

23
I Kž 138/2020-6; 14.4.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku proglašeni su krivima da su počinili kaznena djela protiv sigurnosti prometa, izazivanjem prometne nesreće u cestovnom prometu, opt. V. K. iz čl. 227. st. 1. i 4. KZ/11. zbog kojeg je na temelju čl. 227. st. 4. KZ/11. osuđen na kaznu zatvora u t...

24
I Kž Us 61/2018-10; 12.4.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Rijeci optuženi V. Š., M. Z., Ž. Z. i S. R. proglašeni su krivima zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 329. stavka 1. u vezi članka 190. stavka 2. KZ/11, činjenično opisanog u izrec...

25
I Kž Us 93/2020-7; 7.4.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu opt. E. F. i opt. N. T. su proglašeni krivima zbog kaznenih djela iz čl. 328. st. 1. KZ/11. (toč. 1. izreke) i čl. 329. st. 1. toč. 1. u vezi s čl. 264. st. 1. KZ/11. (toč. 2. izreke). Nakon što su utvrđene pojedinačne kazne zatvora za kazneno d...

26
I Kž 292/2020-7; 5.4.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu od 21. veljače 2020. broj K-23/2019-29 optuženik A. M. proglašen je krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. stavka 6. KZ/11., činjenično opisanog u izreci te ...

27
I Kž Us 2/2020-6; 5.4.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu, optuženica D. K. proglašena je krivom zbog dva kaznena djela protiv službene dužnosti i to zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 1. KZ/11. i primanja mita iz članka 293. stavka 1. KZ/11., dok je optuženik Z. B. proglašen krivim zbog p...

28
Su-IV-33/2022-8; 4.4.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa treće sjednice Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (3/22) održane 4. travnja 2022.

29
I Kž 679/2020-7; 24.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Karlovcu opt. D. Ž. proglašen je krivim zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi s čl. 34. KZ/11. te je uz primjenu čl. 48. st. 1. i čl. 49. st. 1. toč. 2. KZ/11. osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine, u koju kaznu se uračunava...

30
Kzz 10/2022-3; 23.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnim rješenjem koje čine rješenje Prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici od 21. travnja 2016. br. Pp J-1047/15 i rješenje Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 6. srpnja 2016. Jž-1229/2016, odbijen je zahtjev okr. M. G. za naknadu troškova obrane u iznosu od 2.187...

31
I Kž 570/2020-6; 22.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 508. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19.; dalje: ZKP/...

32
I Kž SODO 1/2022-6; 21.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Odlukom DOV-a od 7. prosinca 2021. broj DOVO-6/2021-157 utvrđena je stegovna odgovornost zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, D. J. za stegovno djelo iz članka 85. stavka 2. točke 7. ZoDOV-a te mu je, na temelju članka 86. stavka 1. točke 4. ZoDOV-a, kao stegovna k...

33
I Kž 80/2021-6; 17.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Karlovcu opt. A. O. je proglašen krivim zbog kaznenog djela silovanja iz čl. 153. st. 1. u vezi s čl. 152. st. 1. KZ/11. i osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine u koju se, na temelju čl. 54. KZ/11. uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru...

34
III Kr 15/2022-4; 17.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od 30. ožujka 2021., broj Kv-1147/2020-4 (K-719/15), i presuda Županijskog suda u Dubrovniku od 30. rujna 2021., broj Kž-118/2021, osuđenici D. S. opozvana je uvjetna osuda izrečena presudom Općinskog kaznenog suda u Zagreb...

35
I Kž 169/2020-7; 15.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Splitu, optuženik O. K. je proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti iz članka 120. u vezi s člankom 119. KZ/11. te je osuđen na kaznu zatvora od četiri godine i deset mjeseci, u koju mu...

36
Su IV-87/2022; 11.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: Izvod iz zapisnika sa sastanka predsjednika Građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske održanog 11. ožujka 2022. u Zagrebu.

37
III Kr 14/2022-3; 10.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Osijeku od 11. prosinca 2020. broj K-620/2019-63, na temelju čl. 551. st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12.-odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19. - dalje: ZKP/08.) u...

38
II Kž 2/2022-4; 9.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Na sjednici drugostupanjskog vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske na kojoj su razmatrane žalbe državnog odvjetnika i optuženog M. H. izjavljene protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru od 23. rujna 2019. broj K-10/2019-13, ta je presuda prihvaćanjem žalbe državnog odvjetnika preinačena u od...

39
Rev 112/2018-2; 9.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je suđeno: „I/ Utvrđuje se ništetnom odredba članka 10. stavak 2. Ugovora o kreditu broj 9010721851 sklopljen između tuženika P. b. Z. d.d. A3 i tužitelja G. M. iz A4 , d ...

40
Kzz 7/2022-3; 9.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prekršajni sud u Zagrebu pravomoćnom presudom od 19. listopada 2021., broj Pp-12932/2021 proglasio je krivim okr. M. K. zbog prekršaja iz čl. 43. st. 2. ZOSPC-a i izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kn. 2. Protiv ove pravomoćne odluke Glavni državni odvjetnik je podnio zahtjev za z...

41
I Kž 213/2020-6; 8.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Karlovcu, optuženik Ž. M. je proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, tjelesne ozljede iz članka 117. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. KZ/11. te je osuđen na kaznu zatvora od četiri mjeseca, u koju mu je kaznu na temelju članka 54...

42
III Kr 134/2021-3; 3.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Pravomoćnom presudom, koju čine presuda Općinskog suda u Metkoviću od 25. svibnja 2021., broj K-69/2021, i presuda Županijskog suda u Puli-Pola od 16. kolovoza 2021., broj Kž-337/2021-6, S. P. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 229. st. 1. toč. 1. KZ/11., kaznenog djela i...

43
III Kr 143/2021-3; 3.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Općinskog suda u Šibeniku, V. Ž. je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 218. st. 1. KZ/97., pa je na temelju citirane zakonske odredbe i čl. 57. st. 2. toč. b. KZ/97., osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. Na temelju čl. 67. KZ/97., prvostupanjski sud je p...

44
I Kž Us 101/2019-7; 3.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Splitu, opt. R. S. proglašen je krivim za počinjenje kaznenog djela protiv zdravlja ljudi, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329. st. 1. toč. 4. u vezi čl. 190. st. 2. KZ/11. (toč. 1. izreke) i na temelju t...

45
Kzz 3/2022-3; 3.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom Općinskog suda u Koprivnici od 3. prosinca 2020. broj 20.Pp P-176/2020-15, okr. D. G. je proglašen krivim zbog prekršaja iz čl. 47. st. 3. u vezi s čl. 293. st. 2. ZOSPC-a te mu je izrečena novčana kazna od 1.500,00 kuna koju je dužan platiti u roku jednog mjeseca po pravomoć...

46
III Kr 19/2022-3; 1.3.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Sisku od 18. svibnja 2021. broj Kzd-1/2018-44, osuđenik J. H. proglašen je krivim zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz članka 166. stavka 1. u vezi s člankom 158. stavkom 1. KZ/11. te je, uz primjenu članka 48. stavka 2. i članka...

47
I Kž 45/2021-6; 24.2.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom opt. I. F. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 227. st. 4. KZ/11., pa je na temelju citirane zakonske odredbe u svezi s čl. 48. st. 2. i čl. 49. st. 1. toč. 3. KZ/11., osuđen na kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci. Primjenom odredbe čl. 57. st. 1. KZ...

48
I Kž 4/2022-4; 24.2.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku, pod točkom I. izreke utvrđeno je da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje Republici Turskoj izručenika M. F., sina Y. i majke Y. rođ. F., rođenim ... u P., Republika Turska, nastanjenog u B., ..., Švicarska, državljaninom Švic...

49
I Kž 667/2019-5; 24.2.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Varaždinu, opt. M. M. i opt. B. V. proglašeni su krivima da su počinili kazneno djelo protiv gospodarstva, zlouporabom povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ/11. i na temelju te zakonske odredbe osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od...

50
I Kž 404/2017-14; 23.2.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi, od 24. siječnja 2017. broj K-4/11 proglašeni su krivima optuženi V. Z. i Đ. Z. (ranije K.) što su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. i član...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud