Poredano po:

Broj dokumenata: 214867

1
Revd 4311/2021-2; 29.6.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužitelji su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zadru broj Gž - 290/2021-2 od 29. lipnja 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P - 13162/19-63 od 18. siječnja 2021. 2. Na prijedlog nije odgovoreno 3. Postupajući sukl...

2
Gž 7/2023-2; 27.6.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Županijskog suda u Šibeniku poslovni broj P-1/2023-6 od 13. lipnja 2023. odbijen je tužbeni zahtjev na utvrđenje da je nezakonit štrajk koji tuženik organizira i koji je najavljen za 12. lipnja 2023. s početkom u 7:00 sati do ispunjenja štrajkaških zahtjeva, na zabranu organiziranja i pr...

3
Gž 6/2023-2; 19.6.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja odbijen je tužbeni zahtjev upravljen na utvrđenje nezakonitosti štrajka kojeg je organizirao i najavio tuženik Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (dalje u tekstu: SDLSN) s početkom 5. lipnja 2023. za 07,00 sati do ispunjenja zaht...

4
Revd 1672/2023-3; 25.4.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu broj Gž R-271/2020-2 od 25. studenoga 2020., kojom je preinačena presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-41/2019-18 od 19. prosinca 2019. tako da je tužbeni zahtjev prihvaćen. 2. U prijedlogu za d ...

5
U zpz 5/2022-7; 13.4.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Usž-1283/2021-2 od 12. svibnja 2021., potvrđena je presuda Upravnog suda u Splitu, poslovni broj UsIsav-54/20-7 od 19. studenoga 2020., a kojom je poništeno rješenje tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sek...

6
Rev 814/2020-2; 21.3.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskom presudom odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana I potvrđena prvostupanjska presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev na obvezivanje tuženika predati tužitelju „u posjed slobodnu od osoba i stvari nekretninu upisanu u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, u podulošku br....

7
Rev 47/2023-2; 22.2.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime dodatka za rad na terenu iznos 67.560,00 kn sa zateznim kamatama kako je pobliže navedeno u izreci dok je u preostalom dijelu za isplatu 6.920,00 kn tužbeni zahtjev odbijen. Ujedno je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju...

8
Revd 5045/2022-2; 15.2.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela ovom sudu prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-942/2022-2 od 21. listopada 2022., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-703/2020 od 3. siječnja 2022. radi postavljenih pravni...

9
Revr 846/2016-12; 8.2.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužiteljica s tužbenim zahtjevom, a koji glasi: "I. Utvrđuje se da odluke tuženika i to Odluka o opozivu i otkazu, broj O- 576/13 od 26. studenoga 2013. i Odluka o iskazivanju nepovjerenja, broj 41-1.1/2013 od 22. studenoga 2013. nisu dopušte ....

10
Rev 954/2022-2; 25.1.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja kojom je suđeno: "Nalaže se tuženiku E. o. d.d., OIB:..., Z., platiti tužitelju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, OIB:..., Z., ... iznos od 63.020,73 kn ( šezdeset tri tisuće d...

11
Revd 4645/2021-9; 17.1.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženici su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-7467/2019-4 od 9. lipnja 2021. kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-609/17 od 26. studenoga 2019., i...

12
Rev 953/2020-2; 11.1.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom je presudom u točki I. izreke utvrđen ništetnim dio odredbe članka 4. Ugovora o kreditu broj B3 sklopljenog između tužitelja i tuženice 1. listopada 2007. koja glasi: ''4. KAMATA NA KREDIT, 4.1. Na kredit u otplati Korisnik kredita obvezuje se platiti Banci kamatu po godi ...

13
Revd 3516/2022-2; 11.1.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu broj Gž-557/2022-2 od 28. travnja 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Bjelovaru broj P-1071/2020-27 od 26. siječnja 2022. 2. Na prijedlog nije odgovoreno. 3. Postupajući sukladno odredbama...

14
Revd 4909/2022-2; 3.1.2023 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž- 2686/2022-2 od 13. rujna 2022., kojom je dijelom preinačena, a dijelom potvrđena presuda Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu poslovni broj P-202/2021-28 od 21. ožujka 2022. i to u dijelu u kojem je...

15
Rev 1218/2022-2; 21.12.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja, u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: „I. Utvrđuje se da je pravno nevaljan upis prava vlasništva tuženika H. F. P. izvršen rješenjem Zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Karlovcu posl.br. Z-1723 ...

16
Revd 4878/2022-2; 21.12.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Protiv drugostupanjske presude naznačene u uvodu ovog rješenja prijedlog za dopuštenje revizije podnio je tužitelj. 2. Na prijedlog tužitelja nije odgovoreno. 3. Prijedlog je dopušten. 4. Ocijenjeno je da su pitanja zbog kojih je dopuštena revizija važna za osiguranje jedinstvene primjene prav...

17
Rev 1232/2022-2; 14.12.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, u točci I. izreke, proglašena je nedopuštenom ovrha koja se vodi kod Općinskog suda u Osijeku pod poslovnim brojem Ovr-1139/17 i izravna naplata kod Financijske agencije temeljem zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika T. K. iz O. broj OV-774/08 od 22. siječanja 20...

18
Revd 4667/2022-2; 14.12.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-401/2021-2 od 18. srpnja 2022., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P- 1088/20 od 8. prosinca 2020. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije...

19
Rev 1300/2021-2; 7.12.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je: "I. Utvrđuje se da je iza pok. Ante Jerkovića pok. I. iz A3 , OIB: B1 , rođ. X1 1952 god. a umrlog X2 2016. god., ostala pronađena imovina: NEKRETNINE: 1. 2. suvlasnički dio: 8/100 Etažno vlasništvo (E-2) na k.č.br. 81 ...

20
I Kž SODO 5/2022-3; 29.11.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1.              Odlukom DOV-a od 15. srpnja 2022. broj DOVO-6/2021-223 utvrđena je stegovna odgovornost zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske, D. J. za stegovno djelo iz članka 85. stavka 2. točke 7. ZoDOV-a te mu je, na temelju članka 86. stavka 1. točke 4. ZoDOV-a, kao stegovna ka...

21
Su-IV-33/2022-17; 21.11.2022 · Vrhovni sud RH
22
Rev 1075/22-2; 17.11.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu 43.835,01 kune sa zateznim kamatama tekućim na pojedinačne iznose kako je to navedeno u izreci te presude te je odlučeno o trošku postupka. 2. Drugostupanjskom presudom je potvrđena prvostupanjska presuda i odlučeno je o trošku tuž ....

23
Rev 476/2021-3; 16.11.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Drugostupanjskim rješenjem je potvrđeno prvostupanjsko rješenje ovršnog suda kojim je odbijen kao neosnovan prijedlog ovrhovoditelja radi ovrhe na nekretnini ovršenika. 2. Vrhovni sud Republike Hrvatske je rješenjem poslovni broj Revd-2009/2020-2 od 23. rujna 2020. dopustio podnošenje revizije ....

24
Rev 195/2022-2; 15.11.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženici da tužitelju plati iznos od 79.184,66 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 25. siječnja 2000., pa do isplate, po stopi preciznije navedenoj u toj presudi, u roku 15 dana, te je u točki II. izreke tuženica obvezana platiti tužitelju tr...

25
III Kr 84/2022-4; 15.11.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Osijeku od 4. veljače 2021. broj K-Us-3/2019-54 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 28. rujna 2021. broj I Kž-Us-39/2021-13, osuđenici F. V. i B. C. proglašeni su krivima zbog kaznenog djela protiv pravosuđa i to osuđenik...

26
I Kž JB 1/2022-6; 8.11.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom javnobilježničkog stegovnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu stegovno optuženi Z. J. proglašen je stegovno odgovornim zbog počinjenja stegovnog prijestupa iz članka 145. stavka 3. točke 2. ZJB-16. 1.1. Na temelju članka 147. stavka 1. ZBJ-16. stegovno optuženom Z. J. izrečena...

27
Revd 2915/2022-2; 3.11.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-1093/22-2 od 30. ožujka 2022., kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-130/2021-41 od 30. prosinca 2021., u dijelu u kojemu nije uspio u žalbe...

28
Rev 389/2022-2; 26.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja koja je potvrđena presudom suda drugog stupnja pod točkom I. izreke utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine označene kao čest. zem. 782/27 k.o. B. u površini 3367 m2, pa se nalaže tuženiku trpjeti provedbu parcelacijskog elaborata ovjerenog od Državne geodetske u...

29
Rev 345/2019-2; 25.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Međupresudom suda prvog stupnja Općinskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Ivancu poslovni broj P-497/14-39 od 22. veljače 2016., utvrđeno je da je tuženik C. H. d.d. X1 A2 , OIB B2 isključivo ...

30
VSRH Rev 936/2021-3; 19.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim od tuženika potražuje isplatu iznosa od 738.000,00 kuna po osnovi posebne naknade, uvećano za zatezne kamate. II Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja kojim od tuženika potražuje ...

Broj odluke: Rev 936/2021-3

31
Revd 975/2022-2; 19.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužitelj i tuženik su podnijeli prijedloge za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Varaždinu, Stalna služba u Koprivnici broj Gž-1424/2021-2 od 25. studenoga 2021. kojom je djelomično potvrđena, a djelomično preinačena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Pn-3040/2017...

32
Revt 416/2017-3; 18.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom naloženo je I tuženiku da tužitelju isplati 615.328,80 USD sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 24. siječnja 2006. pa do isplate (toč. I izreke). Naloženo je II tuženiku da tužitelju isplati 66.534,08 USAD sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 24. Siječnja 2006. ...

33
III Kr 121/2022-3; 13.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Pravomoćnom presudom koju čine presuda Županijskog suda u Splitu od 5. srpnja 2021. broj K-36/2020 i presuda Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 5. srpnja 2022. broj I Kž-287/2021-10, I. B. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju tri godine zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u ...

34
Revt 211/2018-2; 11.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku da tužitelju isplati plaću u iznosu od 35.186,00 kn, sa zateznim kamatama, naknadu za uporabu automobila u iznosu od 27.000,00 kn sa zateznim kamatama, te otpremninu u iznosu od 140.052,48 kn, sa zateznim kamatama (toč. I., II. i III.). U preostal...

35
Revd 3981/2022-2; 11.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Umješač na strani tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu br. Gž-1500/20-2 od 20. svibnja 2022., kojom je djelomično potvrđena, te djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji br. Pn-136/19-15 od 25. veljače 20...

36
Kž-rz 8/2020-4; 6.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu opt. D. P., kojemu je suđeno u odsutnosti, proglašen je krivima zbog dva kaznena djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH za koja su mu utvrđene pojedinačne kazne zatvora, u trajanju od jedanaest godina za djelo iz toč. 1. izreke i trinaest godina za djel...

37
Kzz 2/2022-3; 6.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim pravomoćnim rješenjem donesenim u tijeku kaznenog postupka protiv okr. K. B. zbog kaznenog djela iz čl. 325. st. 1. KZ/11, izdvojeni su kao nezakoniti dokazi: snimke pohranjene na USB sticku oduzetom od novinara V. M. i D. na kojem je snimka pohranjena, DVD s audio snimkom presni...

38
I Kž Us 111/2019-7; 5.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu, na temelju članka 452. točke 6. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.- dalje: ZKP/08.-17.) odbijena je optužba pro...

39
Revd 3300/2022-2; 5.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Osijeku broj Gž-987/2021-2 od 3. svibnja 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-453/2019-35 od 29. siječnja 2021. 2. Odgovor na prijedlog za dopuštenje revizije nije pod...

40
Revd 504/2022-2; 5.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu broj Gž-1292/2021-2 od 19. kolovoza 2021. kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Splitu broj P-3116/20 od 13. svibnja 2021. 2. Odgovor na prijedlog za dopuštenje revizije nije podnesen. 3. Pr...

41
Revd 3110/2022-2; 5.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Ovrhovoditelj I. V., Agencija za pravnu pomoć S. i F. S. su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Vukovaru broj Gž Ovr-46/2019-4 od 239 ožujka 2022., kojim je djelomično potvrđeno i djelomično preinačeno rješenje Općinskog suda u Vukovaru broj Ovr-2695/16 o...

42
Revd 2825/2022-2; 4.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Dubrovniku br. Gž-137/22-2 od 23. veljače 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Metkoviću br. P-54/21-52 od 31. prosinca 2021. 2. Na prijedlog za dopuštenje revizije nije odgovoreno. 3. Prijedlog z...

43
Revd 3742/2022-2; 4.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženik Grad Split je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv dijela presude Županijskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Koprivnici broj Gž-617/2022-2 od 12. svibnja 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Splitu broj P-5727/2018 od 22. prosinca 2021. 2. Postupajući sukladno ...

44
Revd 3886/2022-2; 4.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Predlagateljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj Gž Zk-651/2021-2 od 4. ožujka 2022., kojim je preinačeno rješenje Općinskog suda u Čakovcu broj Z-9037/20-8 od 27. studenoga 2020., a zbog pravnog pitanja navedenog u izreci ovog r...

45
Revt 345/2018-2; 4.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 2.585.686,32 kn, sa zateznom kamatom tekućom na iznos od 1.944.537,45 kn od 6. listopada 2011., te na iznos od 641.148,87 kn od 7. studenoga 2011., sve do isplate, po stopi kako je to navedeno u izreci prvostupanjske ...

46
Revd 388/2022-2; 4.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tuženici su podnijeli prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Sisku broj Gž-824/21-3 od 21. listopada 2021., kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Kutini, Stalna služba u Novskoj broj Povrv-44/20-22 od 11. lipnja 2021. 2. Odgovor na prijedlog za dopuštenje revizi...

47
Revd 3638/2022-2; 4.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Splitu poslovni broj Gž R-249/2022-3 od 28. ožujka 2022., kojom je djelomično potvrđena i djelomično preinačena presuda Općinskog suda u Karlovcu poslovni broj Pr-100/17 od 23. prosinca 2021. 2. Odgovor na prij...

48
Revd 3821/2022-2; 4.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Prvotužitelj je podnio prijedlog za dopuštenje revizije protiv drugostupanjske presude u dijelu u kojem nije uspio u  sporu. 2. U prijedlogu za dopuštenje revizije je postavio pravno pitanje za koje smatra da ima važnost za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj p...

49
Revd 3847/2022-2; 4.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Tužiteljica je podnijela prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude Županijskog suda u Zagrebu broj Gž Ob-408/2022-2 od 17. svibnja 2022., kojom je potvrđena presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P Ob-1217/21-93 od 14. ožujka 2022. 2. Postupajući sukladno odredbama čl. 385., čl. ...

50
Rev 1763/2018-2; 4.10.2022 · Vrhovni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvoga stupnja naloženo je tuženiku isplatiti I-tužitelju iznos od 60.000,00 USD u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB sa zateznom kamatom kako je navedeno u izreci presude suda prvog stupnja (toč. I.), odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev I-tužitelja ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud