Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Usž 1933/2017-2; 14.6.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/13-01/3067, urbroj: 513-04/15-2, od 15. lipnja 2015. i poreznog rješenja Ministarstva ...

2
Us-13210/2011-6; 17.9.2014 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave Z. - Č. od 17. siječnja 2008., kojim rješenjem je odbijen zahtjev tužitelja za utvrđivanje nastupa zastare prava na naplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje.

3
Us-8470/2011-9; 13.11.2013 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela, povodom žalbe tužitelja i V. U. iz Z., odbacuje se žalba tužitelja izjavljena protiv točke 1a. dispozitiva rješenja Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Odjela za upravno-pravne poslove, Središnjeg odsjeka, klasa: UP/I-942-01/05-01...

4
Us-6802/2010-7; 17.10.2013 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Točkom 1. izreke osporenog rješenja tuženog tijela poništeno je rješenje o ovrsi komunalnog doprinosa Jedinstvenog upravnog odjela Općine F. klasa: UP/I-944-09/04-01/48, urbroj: 2168/08-01/02-04-10 od 27. siječnja 2005. te je predmet vraćen tijelu prvog stupnja na ponovni postupak

5
Us-4968/2009-4; 21.9.2011 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporeno rješenje donijeto je u povodu žalbe tužiteljice te je istim u izreci odlučeno da se: „Poništava ništavim rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u O., broj: 131586 od 12. ožujka 2008. godine“.

6
Us-11799/2008-5; 2.9.2011 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Porezne uprave, Područnog ureda K. od 6. prosinca 2007. godine, kojim rješenjem je u točki 1. djelomično usvojen zahtjev tužiteljice za utvrđivanjem zastare prava na naplatu poreznog duga, u točki 2. je ...

7
Us-11597/2006-4; 14.1.2010 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda P., Ispostave P., klasa: UP/I-416-01/04-02/08, ur.broj: 513-07-18-03-04-02 od 6. travnja 2004. godine, kojim je djelomično usvojen zahtjev tužitelja te je...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud