Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Usž 1163/2019-3; 8.9.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/I-324-03/18-01/121, urbroj: 525-13/0332-18-2 od 6. lipnja 2018. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Osporenim rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje odobrenja za obavljanje gospod ...

2
Usž 1161/2019-3; 24.10.2019 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-324-03/18-01/226, URBROJ: 525-13/0804-18-2 od 16. veljače 2018., a kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanje odobrenja za gospodarski ribolov na moru, plovilom B., CFR: …, ribolovnim alatom okružujućom m...

3
Usž 1162/2019-2; 14.3.2019 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-324-03/18-01/621, URBROJ: 525-13/0332-18-2 od 26. travnja 2018., kojim je, na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09., dalje: ZUP), odbačen zahtjev tužitel...

4
Usž 857/2019-2; 14.3.2019 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-324-03/18-01/623, URBROJ: 525-13/0332-18-2 od 26. travnja 2018., kojim je odbačen zahtjev tužitelja od 8. prosinca 2017. godine, radi izdavanja Odobrenja za gospodarski ribolov na moru okružujućom mrežom pliva...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud