Poredano po:

Broj dokumenata: 1

1
Usž 1162/2019-2; 14.3.2019 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-324-03/18-01/621, URBROJ: 525-13/0332-18-2 od 26. travnja 2018., kojim je, na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09., dalje: ZUP), odbačen zahtjev tužitel...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud