Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Usž 14/2021-2; 24.11.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnoga sektora za drugostupanjski upravni postupak KLASA: UP/II-471-02/20-01/12, URBROJ: 513-04-20-3 od 24. travnja 2020. i poreznoga rješenja Ministarstva financi...

2
Usž 4609/2018-2; 17.1.2019 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/13-02/131, urbroj: 513-04/16-2 od 12. travnja 2016. godine, te zahtjev za naknadu troškova u...

3
Usž 2418/2017-2; 15.5.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u S. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-02/15-01/377, urbroj: 513-04-16-3 od 19. rujna 2016. godine, kao i rješenja Porezne uprave, Područnog ureda D., klasa: UP/I-471-02/11-01/45, urbroj: 513-07-29-01-15-14 od 29. svibnja...

4
Usž 2021/2017-2; 6.4.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/12-02/37, urbroj: 513-04/13-02 od 30. rujna 2013. i rješenje Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Zap...

5
Usž 2510/2016-2; 14.9.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/12-01/425, urbroj: 513-04/15-2 od 31. kolovoza 2015. Protiv označene presude tužitelj je podnio žal ...

6
Usž 1166/2016-2; 11.5.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/12-01/451, urbroj: 513-04/13-3, od 22. listopada 2013. te je odbijen zahtjev...

7
Usž 523/2016-2; 3.3.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-18/11-01/460, urbroj: 513-04/14-2, od 20. siječnja 2014. Protiv navedene presude žalb ...

8
Us 4509/2011-4; 19.2.2014 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijen je prijedlog tužitelja za obnovu postupka u predmetu utvrđivanja dohotka za 2003. okončanog rješenjem tuženog tijela klasa: UP/II-410-18/07-01/461, urbroj: 513-04/10-2, od 15. prosinca 2010. Tužitelj osporava zakonitost pobijanog rješenja zbog pogrešno i n ...

9
Us-6924/2009-5; 20.9.2011 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda S., Ispostave S., klasa: UP/I-410-23/2007-02/26137, urbroj: 513-07-17-08/2007-02, od 31. kolovoza 2007. Tim rješenjem tužitel...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud