Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 17

1
Usoz-53/19-14; 28.9.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

2
Usoz-109/19-8; 28.9.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović i Lidije Vukičević, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u postupku ocjene z...

3
Usž 87/2020-2; 30.4.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-423-01/19-01/27, URBROJ: 524-04-01-01/3-19-2 od 22. srpnja 2019. i rješenja Agencije za osiguranje radničkih tražbina, KLASA: UP/I-110-02/19-01/0126, URBROJ: 0479-2/8-19/0005 od 24. lipnja 2019. te...

4
Usoz-126/17-14; 25.7.2019 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Podnositeljica zahtjeva, kojoj je, temeljem izmijenjenog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Smokvica, posebnim rješenjem određeno obavljanje poslova njezinog radnog mjesta u nepunom radnom vremenu od četiri sata dnevno, podnijela je 21. prosinca 2017., zahtjev za ocjenu...

5
Usoz-53/19-4; 25.7.2019 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: B. M. iz D. podnio je ovom Sudu obavijest kojom predlaže da Sud na temelju članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.; u daljnjem tekstu: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene za...

6
Usž 135/2017-2; 22.3.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-157-11665/1-2015, od 22. travnja 2015. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Min ...

7
Usoz-25/16-5; 21.2.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Podnositelj je 26. veljače 2016. podnio zahtjev za ocjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje (»Službeni vjesnik Općine Dugopolje« broj 1/16.) kojim osporava ovaj Pravilnik u cijelosti, a osobito u dijelu članka 1. kojim se mij...

8
Usž 4045/2016-2; 16.2.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/14-01/109, urbroj: 513-04-14-2 od 4. studenog 2014., kao i rješenje Porezne uprave, Ureda za velike porezne obveznike, klas...

9
Usž 3575/2016-2; 19.1.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Grada S. B., Gradonačelnika, klasa: UP/II-112-01/16-01/3, urbroj: 2178/01-07-16-3, od 13. travnja 2016. i za oglašavanje ništavim rješenja Grada S. B., Upravnog odjela za lokalnu samoupravu,...

10
Usž 3006/2016-2; 16.11.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-050-02/13-01/10, urbroj: 556-18-13-03 od 18. rujna 2013. godine, kao i rješenja Državnog inspektorata, Područne jedinice S., klasa: UP/I-050-02/13-01/10, urbroj: 556-13...

11
Usoz-33/16-6; 14.7.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev ovom Sudu za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske od 15. veljače 2016. godine (»Glasnik Grada Makarske« 1/16.), koji je zaprimljen kod ovog Suda pod poslovnim brojem: Usoz-33/16 te zahtjev za ocjenu zakonitosti istog Pravilnika k...

12
Usoz-116/15-10; 26.2.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva je dana 26. lipnja 2015., zatražio ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina (Glasnik općine Marina, br. 9/15), smatrajući da je donesen u nezakonitoj proceduri, što ga čini nezakonitim. Uz zahtjev je dostavio rješenje Splitsko-da...

13
Usoz-126/15-8; 26.2.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Podnositelj zahtjeva je dana 26. lipnja 2015., zatražio ocjenu zakonitosti Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina, br. 5/15), smatrajući da je donesena u nezakonitoj proceduri, što ju čini nezakonitom. Uz zahtjev je dostavio rješenje Splitsko-dalmatinske žup...

14
Usž 969/2015-2; 13.1.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja tuženika Gradonačelnika Grada U., klasa: UP/II-112-02/14-01/12, urbroj: 2105/05-02-14-4, od 19. veljače 2014. i vraćanja predmeta tuženiku na ponovni postupak. Tužiteljica je protiv osporene presude p ...

15
Usoz-74/15-13; 16.12.2015 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Podnositelj je podnio zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske (»Glasnik Grada Makarske«, 18/14.), koji je zaprimljen pod brojem: Usoz-74/15 i zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada...

16
Usoz-58/14-5; 27.11.2015 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti članaka 2., 7., 8., 9. i 10. članka 11. osim točke 3. stavka 1., te član...

17
Usoz-57/14-6; 27.2.2015 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Ministarstvo uprave na temelju članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti Pravilnika o dopunama Pravilnika o načinu evidencije i kontrole ra...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud