Poredano po:

Broj dokumenata: 1746

1
Usoz 43/2023-11; 29.6.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Podnositelj obavijesti predlaže da Sud na temelju članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. - dalje: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene zakonitosti Odluke o komunalnom redu G. S. , donesene na ...

2
Usž 2930/2021-16; 22.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom Upravnog suda u Rijeci poništeno je rješenje tuženice, KLASA: UP/II-363-03/17-01/14, URBROJ: 2125/1-06-20-27 od 22. siječnja 2020. i rješenje Grada Otočca, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: UP-I-363-03/12-01/01, URBROJ: 2125/02-07-19-13 od 4. studenoga 2019. (točka I. izre...

3
Usž 2380/2022-4; 26.1.2023 · Visoki upravni sud RH
4
Usž 1029/2022-2; 14.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenjem rješenja Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda, klasa: UP/II-112- 01/21-01/18, urbroj: 2170/01-07-21-5 od 6. svibnja 2021. godine. 2. Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu zbog pogrešne primjene materija ...

5
Usž 1514/2021-3; 1.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP-II-932-07/16-07/342, URBROJ: 541-03-04- 01/6-16-2 od 22. rujna 2016. i rješenja Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Zadar, KLASA: UP/I-932-07/16-03/193, URBROJ: 541-...

6
Usž 4003/2021-2; 10.2.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništenje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-410-01/18-01/06, URBROJ: 513-04-20-3 od 29. svibnja 2020. kojim je odbijena tužiteljeva žalba izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja KLASA: UP/I-415-07/12-01/02, ...

7
Usž 2459/2020-3; 9.2.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je prijedlog tužitelja za prekid upravnog spora do pravomoćnog okončanja postupka koji se vodi pred Ministarstvom uprave, pod brojem: KLASA: UP/I-230-02/18-02/1153 kao neosnovan. 2. Osporenom prvostupanjskom presudom poništava se rješenje Ministarstva upra ...

8
Usž 2350/2021-2; 28.1.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom je djelomično poništeno rješenje tuženika, u dijelu kojim je tužitelju naloženo uklanjanje konstrukcije šetnice dužine 200 m, širine 1,80m (točka 1. izreke), dok je u preostalom dijelu (točka 2. izreke) tužbeni zahtjev za poništenje tog rješenja tuženika odbijen. 2. Ujed ...

9
Usž 3941/2021-2; 12.1.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 4 UsI-573/2021-10 od 22. rujna 2021. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje rješenja G. S. nskog Broda, gradonačelnika klasa: UP/II 112-01/21-01/14, urbroj: 2178/01-07-21-4 od 29. travnja 20121. i rješenja G. S. ...

10
Usž 1526/2021-2; 9.12.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: B5 , urbroj: B6 od 11. svibnja 2020. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Du ...

11
Usž 5156/2019-4; 2.12.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog suda u točki I. poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/I-910-04/19-02/7, urbroj: 538-05-2-2-1/155-19-7 od 21. lipnja 2019., te je u točki II. odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. Rješenjem tuženika od 21. lipnja 2019. u točki I. odbij...

12
Usž 1198/2020-2; 21.10.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev radi oglašavanja ništavim odnosno radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-415-06/19-01/2, urbroj: 2158/1-01-19/03-19-2 od 8. ožujka 2019. godine kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja o ovrsi...

13
Usž 8/2021-3; 19.10.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda u točki 1. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/20-01/537, URBROJ: 338-01-06-05-20-03 od 16. srpnja 2020. i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno os...

14
Usž 39/2021-2; 14.9.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II 141-02/19-01/03379876300, urbroj: 341-99-05/3-19-1540 od 26. rujna 2019. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2. Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rje ...

15
Usž 2588/2021-2; 10.9.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda obustavljen je upravni spor koji je tužitelj inicirao zbog propuštanja postupanja tuženika po njegovom zahtjevu za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka. Spor je obustavljen jer je 21. siječnja 2021. tuženik obavijestio sud da je odlučio o ...

16
Usž 150/2021-2; 10.9.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem Upravnog suda u Rijeci odbačena je tužba tužitelja na temelju odredbe članka 30. stavka 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17., dalje: ZUS). 2.         ...

17
Usž 1135/2020-2; 9.9.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-410-20/17-01/1459, urbroj: 513-04-19-2 od 22. srpnja 2019. i rješenje M. f. P. , klasa: UP/I-410-20/2015-001/00853, urbroj: 513 ...

18
Usž 1188/2020-2; 9.9.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje Ministarstva obrane, Glavnog tajništva, Službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, klasa: UP/II 805-07/18-05/3, urbroj: 512M-0201-18-2 od 19. veljače 2018. i predmet vraćen na ponovni postupak te je tuženiku nalože...

19
Usž 852/2020-2; 9.9.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-01/17-01/28, urbroj: 513-04/18-02 od 31. listopada 2018. kao i tužiteljev zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2. Rješenjem tuženika od 31. listopada 2018. odbijena je tu ...

20
Usž 1178/2021-2; 31.8.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Samostalne službe za drugostupanjski postupak, KLASA:UP/II 551-07/20-01/485, URBROJ:519-08/14-20-3 od 21. srpnja 2020. 2. Rješenj ...

21
Usž 1406/2021-2; 19.8.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-561-01/20-01/348, urbroj: 512M-0201-20-2 od 3. rujna 2020. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Uprave za ljudske potencijale, Sek...

22
Usž 1992/2021-2; 9.6.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3158/20-7 od 18. ožujka 2021. obustavljen je upravni spor (točka I. izreke) te je odbijen zahtjev za nadoknadu troškova upravnog spora (točka II. izreke). 2. Protiv tog rješenja tužitelj je izjavio žalbu u kojoj u bitnom, pozivajući se na odl ...

23
Usž 1819/2021-2; 21.5.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-415-06/20-01/16, URBROJ: 2158/1-01-19/30-20-2 od 7. srpnja 2020., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu Grada Os...

24
Usž 22/2021-2; 18.3.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Uvodno naznačenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točku 3. Zakona o upravnim sporovima (''Narodne novine'',  20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17. - dalje:  ZUS). Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio tužitelj navodeći, u bit...

25
UsII-16/21-8; 24.2.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Borisa Markovića, predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić, članica vijeća te više sudske savjetnice Tatjane Ilić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatskog Telekoma d.d., Z., kojeg zastupa B...

26
UsII-262/20-2; 23.2.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te sudskog savjetnika-specijalista Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., zastupan po ...

27
UsII-369/20-9; 23.2.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Biserke Kalauz, predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika - specijalista Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. Z., zastup...

28
Usoz-2/21-12; 22.2.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić Zaninović predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Dijane Vidović i Blanše Turić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Tatjane Ilić zapisničarke, u povodu prijedloga J. Š. Ć...

29
Usž 36/2021-2; 19.1.2021 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-1561/20-5 od 18. rujna 2020., točkom I. izreke poništeno je rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove KLASA: UP/I-217-03/19-06/395, URBROJ: 511-01-212-20-10 od 20. svibnja 2020. Točkom II. izreke p...

30
Usž 179/2020-9; 1.12.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UPII 140-02/19-01/03401669743, urbroj: 341-99-05/3-19-002569 od 23. travnja 2019. i naknadu štete u iznosu od po 10.000,00 kuna za svaku godinu u razdoblju od 7. travnja 1995. do 28. ožujka 2001. Navedenim rješenje ...

31
Usž 953/2020-2; 25.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja od 23. veljače 2017. kojim je tužitelju kao osiguraniku, članu uprave trgovačkog društva od 1. siječnja 2015. utvrđena obveza doprinosa za ...

32
Usž 2620/2019-5; 19.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice, ovdje žaliteljice, kojim je tražila poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/15-01/402, urbroj: 514-05-02-01-02-18-02 od 29. svibnja 2018. te poništenje dopunskog rješenja Ureda Državne uprave u O. - ...

33
Usž 183/2020-2; 17.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev, za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-140-02/18-01/OB, URBROJ: 341-99-05/3-18-009056 od 31. svibnja 2019. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u O., KLASA: UP/I-141-02/17-01/OB, URBROJ: 341-12...

34
Usž 300/2020-2; 17.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 561-01/19-01/222, URBROJ: 512M-0201-19-9 od 23. srpnja 2019. i rješenja Ministarstva obrane, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za poslove ...

35
Usž 352/2020-2; 17.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda, točkom I. izreke, odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije klasa: UP/II-502-03/17-01/77, urbroj: 338-01-21-17-02 od 10. ožujka 2017. Točkom II. izreke presude odbijen je zahtjev tužiteljice za n...

36
UsII-415/18-6; 17.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Biserke Kalauz predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Lidije Vukičević, članica vijeća, te višeg sudskog savjetnika - specijalista Josipa Petkovića, zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Ro...

37
Usž 3692/2019-2; 13.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika, KLASA: 052-02/18-01/1, URBROJ: 380-59-10103-18-370/2 od 27. veljače 2018. i rješenja prodekana za nastavu Sveučilišta u Z., M. fakulteta, KLASA: 602-04/18-54/1, URBROJ: 380-59-10103-18-370/1 od 31. ...

38
Usž 4457/2019-2; 12.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-943-04/15-01/30, urbroj: 514-05-02-01-02-18-03 od 6. travnja 2018. i naloženo je tužitelju da zainteresiranoj osobi naknadi trošak upravnog spora u iznosu od 6.250,00 kn u rok...

39
Usž 3691/2019-2; 12.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/15-01/344, urbroj: 514-05-02-01-02-18-09 od 16. veljače 2018. kojim je poništeno djelomično rješenje Grada Z., Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Sektora za upravno-...

40
Usž 676/2020-3; 12.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/II-351-02/19-21/04 URBROJ: 517-10-10-2-19-4 od 29. travnja 2019. i rješenja S.-d. ž., Grada S., Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu sam...

41
UsII-361/20-8; 11.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Borisa Markovića, predsjednika vijeća, mr. sc. Mirjane Juričić i Blanše Turić, članice vijeća, te više sudske savjetnice Biserke Špoljar, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d., Z., koji zastupa ...

42
Usž 3225/2019-2; 6.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA:UP/I-940-01/18-01/97, URBROJ:514-05-02-18-02 od 23. ožujka 2018. (točka I. izreke) i odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora (točka II. izreke). Navedenim rješenjem tuženika odbačen je tuži...

43
Usž 803/2020-2; 4.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja kojim je tužitelju kao osiguraniku s osnove člana uprave trgovačkog društva za 2014. godinu, prema mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa ...

44
Usž 470/2020-2; 4.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništenje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-415-02/14-01/98, URBROJ: 513-04/18-2 od 30. studenoga 2016. kojim je odbijena njegova žalba protiv prvostupanjskog rješenja o ovrsi kojim je tužitelju naloženo na ime poreznog ...

45
Usž 247/2020-2; 4.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom pesudom je odbijen tužbeni zahtjev za poništavanje tuženikovog rješenja broj: 511-15-06/2-UP/I-212-238/3-2018 od 31. kolovoza 2018. kojim je tužitelju odjavljeno prebivalište s adrese K. F. 4., K. te mu se nalaže u roku od osam dana vratiti osobnu iskaznicu. Označenu presudu pobija ...

46
Usž 436/2019-2; 4.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja kojim je poništeno prvostupanjsko rješenje kojim je tužitelj izabran na radno mjesto voditelj Odjela za sigurnost cestovnog prometa u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, Službi...

47
Usž 459/2020-2; 4.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika od 17. svibnja 2019. te zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Protiv navedene presude tužitelj je podnio žalbu zbog bitne povrede pravila sudskog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanj ...

48
Usž 313/2020-2; 4.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda poništeno je tuženikovo rješenje KLASA: UP/I 140-01/18-02/265, URBROJ: 512M2-0101-18-5 od 2. srpnja 2018. te naloženo tuženiku plaćanje troškova spora tužitelju u iznosu od 6.250,00 kuna, dok je tužitelj odbijen s dijelom zatraženih troškova u iznosu od 900,00 kuna. Pr ...

49
Usž 851/2020-2; 4.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak od 8. lipnja 2018. godine kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja od 23. veljače 2...

50
Usž 2669/2018-3; 2.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom presudom prvostupanjskog suda u točki I. odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-342-01/13-01/61, urbroj: 530-03-2-1-1-15-15 od 3. srpnja 2015., odluke klasa: 021-04/15-01/2, urbroj: 2170/1-01-01/5-15-51 od 26. ožujka 2015. Županijsk...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud