Poredano po:
Povratak na Zakon o doprinosima

Broj dokumenata: 16

1
Usž 803/2020-2; 4.11.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja kojim je tužitelju kao osiguraniku s osnove člana uprave trgovačkog društva za 2014. godinu, prema mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa ...

2
Usž 206/2019-3; 26.8.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom presudom poništeno je rješenje tuženika KLASA: UP/II-502-06/16-05/70, URBROJ: 338-01-21-16-02 od 9. studenog 2016. i rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., Odsjeka za zdravstveno osiguranje, KLASA: UP/I-502-06/16-05/258, URBROJ: 338-21-08-16-11 od 5. ruj...

3
Usž 102/2019-2; 29.4.2020 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z., poslovni broj: UsI-341/17-8 od 26. rujna 2018. poništeno je rješenje tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-02/14-01/1519, urbroj: 513-04/16-3 od 1. prosinca 2016. (točka I. izreke pr...

4
Usž 2206/2017-2; 9.5.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-411-01/13-01/180, urbroj: 513-04/15-3 od 16. rujna 2015. kao i rješenja Ministarstva financija - Po...

5
Usž-3877/16-2; 19.7.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Poništava se presuda Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 2 UsI-55/15-28 od 12. listopada 2016.

6
Usž 1681/2017-2; 31.5.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijen je prijedlog tužitelja za izdavanje privremene mjere kojom bi se tužitelju odgodila prisilna naplata obveze doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu, utvrđena izvršnim rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda V., Ispos...

7
Usž 67/2017-2; 11.1.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/14-01/3882, urbroj: 513-04/14-2, od 31. listopada 2014. i rješenja Ministars...

8
Usž 2964/2016-2; 5.10.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/14-01/1960, urbroj: 513-04/14-3, od 31. listopada 2014. i rješenja Ministars...

9
Usž 2966/2016-2; 28.9.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/13-01/127, urbroj: 513-04-15-2, od 24. travnja 2015. godine. Protiv naveden ...

10
Usž 2123/2016-2; 6.7.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Z. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-411-01/11-01/375, urbroj: 513-04/14-2 od 23. srpnja 2014. Tužitelj je ovom Sudu podnio žalbu kojom u cijelosti osporava odluke tuženika i prvostupanjskog suda. U bitnome navodi da se obra ...

11
Usž 127/2016-2; 11.5.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2337/15-6 od 1. listopada 2015. poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-411-01/12-01/242, urbroj: 513-04/15-3 od 20. svibnja 2015. (točka I. izreke pre...

12
Usž 2414/2015-2; 3.3.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Presudom Upravnog suda u R., poslovni broj: 8 UsI-47/15-13 od 20. listopada 2015., odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/12-01/441, urbroj: 513-04/14-02 od 28. studen...

13
Usž 522/2016-2; 3.3.2016 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-411-01/14-01/167, urbroj: 513-04/14-2, od 29. rujna 2014. Tužitelj je protiv osporene presud ...

14
Us 855/2011-10; 28.5.2014 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja koju je izjavio protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske-Porezne uprave, Područnog ureda R., klasa: UP/I-471-02/10-01/42, urbroj: 513-07-08/10-01, od 5. ožujka 2010. Tim rješenjem tužitelju je utvrđen manje obra...

15
Us-10290/2010-7; 9.5.2013 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenje odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda D., Ispostave D., od 20. siječnja 2009. kojim je tužitelju kao osiguraniku s osnove slobodno zanimanje - poslovne knjige za 2009. s početkom od 1. siječnja 2009. utvrđen...

16
Us-10291/2010-7; 9.5.2013 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda D., Ispostave D., od 15. siječnja 2010. kojim je tužitelju kao osiguraniku s osnove slobodno zanimanje - poslovne knjige za 2010. s početkom od 1. siječnja 2010. utvrđe...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud