Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Usž 3514/2016-2; 7.3.2018 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužiteljica traži poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-223-02/15-01/6, urbroj: 515-03-01-01/1-15-2 od 26. lipnja 2016. kojim je poništeno rješenje Gradskog ureda za opću upravu Grada Z., Odjela za građanska stanja, Četvrti područni odsj...

2
Usž-1016/17-2; 6.7.2017 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u D.-n. županiji, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostave M., klasa: UP/I-223-02/15-07/13, urbroj: 2117-06/10-15-2, od 21. svibnja 2015., kojim je na temelju članka 36. Zakona o ...

3
Us-11078/2010-6; 5.9.2012 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u Z. županiji, Službe za opću upravu, klasa: UP/I-223-02/10-01/65, urbroj: 2198-05-01-10-5 od 14. travnja 2010., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za ispravak upisane narodnosti djeteta i narodnosti...

4
Us-11133/2007-4; 9.3.2011 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženog tijela odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u O-b. županiji, Službe za opću upravu, Ispostave N., klasa: UP/I-223-03/07-03/3, ur. broj: 2158-14-04/01-07-2 od 28. lipnja 2007., kojim je odbijen zahtjev tužitelja za ispravak podat...

5
UpSRH Us 3623/1998; 20.4.1999 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Iz obrazloženja rješenja tuženog tijela proizlazi da tuženo tijelo zaključuje da je tužiteljica usvojena od strane sada pokojnog dr. I. T., o čemu svjedoči zapisnik o usvojenju od 22. rujna 1947. koji ...

6
UpSRH Us 6838/1994; 11.10.1995 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: "Tužitelj je podnio nadležnom matičaru zahtjev za brisanje upisa tužitelja kao oca A.K. iz razloga jer je do upisa očinstva došlo naknadno, na temelju priznanja kojeg je tužitelj dao kod matičara, a k ...

7
UpSRH Us 3873/1994; 26.1.1995 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: "Temeljem članka 18. Zakona o državnim maticama u maticu umrlih upisuje se:a/ kod temeljnog upisa: 1. ime i prezime, prezime prije zaključenja braka, spol, dan, mjesec, godina, sat i mjesto smrti, dan ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud