Poredano po:

Broj dokumenata: 9779

1
Usoz 43/2023-11; 29.6.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Podnositelj obavijesti predlaže da Sud na temelju članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. - dalje: ZUS) po službenoj dužnosti pokrene postupak ocjene zakonitosti Odluke o komunalnom redu G. S. , donesene na ...

2
Usž 643/2023-2; 14.6.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Broj: 511-19-40/9-UP/I-1018/2021 od 2. lipnja 2021. 2.              Rješenjem tuženika ukinuta je i oduzeta vozačka dozvola serijski broj …izdana na ime tužitelja (točka 1.) te je naloženo tužitelju vozačk...

3
Usž 899/2023-2; 1.6.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom  odbijen je tužbeni zahtjev  za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 561-01/22-01/122, URBROJ: 512-2501-22-2 od 25. svibnja 2022. 2.              Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Uprave za ljudske potencijale, Sektor...

4
Usž 1745/2023-2; 1.6.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-502-03/22-01/101, URBROJ: 338-01-06-05-22-06 od 14. lipnja 2022. i rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda O., Područne službe P., KLASA UP/I-502-03/21-02/116, URBROJ: 338-11-02-...

5
Usž 3624/2022-3; 24.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-551-06/22-08/33, URBROJ: 524-11/1-22-2 od 29. ožujka 2022., poništenje rješenja Centra za socijalnu skrb P., KLASA: UP/I-551-06/22-02/1, URBROJ: 2176-135-03-04-22-6 od 18. veljače...

6
Usž 3535/2022-3; 24.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-502-03/21-01/129, URBROJ: 338-01-06-05-21-02 od 12. svibnja 2021. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2.               Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjav...

7
Usž 1876/2023-2; 24.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-217-02/21-04/888, urbroj: 511-021-204-22-4 od 12. listopada 2022., te prihvaćanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za stalni boravak u Republici Hrvatskoj, odnosno podredno za vraćanje predmeta ...

8
Usž 1850/2023-2; 17.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-02/22-04/03221058189, URBROJ: 341-99-05/3-22-7132, broj spisa: 758969 od 23. studenog 2022. i naknadu troška upravnog spora. 2.              Rješenjem tuženika odbijena je tužite...

9
Us II 66/2023-5; 17.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Tužitelj je dana 26. travnja 2023. podnio ovom Sudu tužbu u kojoj navodi da tuženik nije odlučio o njegovoj žalbi ponesenoj 16. veljače 2023., odnosno da eventualno doneseno rješenje povodom predmetne žalbe nije dostavio tužitelju, pa predlaže da ovaj Sud nakon provedenog postupka do...

10
Usž 1780/2023-2; 10.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 551-08/22-01/03130479121, URBROJ: 341-99-01/1-22-6830 od 9. studenog 2022. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ...

11
Usž 1305/2023-2; 10.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.      Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-502-03/22-01/366, urbroj: 338-01-06-05-22-02 od 4. srpnja 2022. i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., klasa: UP/I-502-03/22-02/1167, ur.broj: 338-21-02-02-22-4 o...

12
Usž 2595/2022-3; 10.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-217-02/21-04/559, URBROJ: 511-01-204-21-5 od 13. prosinca 2021. i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja...

13
Usž 2972/2022-3; 10.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-02/21-03/03430841661, URBROJ: 341-99-06/2-21-6867 od 10. rujna 2021. 2.              Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsk...

14
Usž 3541/2022-4; 10.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-217-02/21-20/346, URBROJ: 511-01-204-21-4 od 30. prosinca 2021. i zahtjev tužitelja za naknadu troškova spora. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja za odobr...

15
Usž 1587/2022-3; 9.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Rješenjem prvostupanjskog suda je odbačena tužba tužitelja protiv rješenja tuženika, KLASA: UP/II-325-08/16-01/1470, URBROJ: 517-07-2-2-20-2 od 21. listopada 2020., kojim rješenjem je poništeno rješenje  Grada Z., Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo...

16
Usž 266/2023-2; 4.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje rješenja tuženika KLASA: UP/II-114-04/22-02/71, URBROJ: 511-01-158-22-4 od 15. srpnja 2022. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova ...

17
Usž 2983/2022-3; 4.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 141-02/21-01/03136695251, URBROJ: 341-99-05/3-21-4793, od 21. srpnja 2021. te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Rješenjem tuženika od 21. srpnja ...

18
Usž 47/2023-2; 3.5.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-942-01/19-01/383, URBROJ: 514-04-02-01-01/07-22-09 od 8. veljače 2022. Navedenim rješenjem odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Grada Z.,...

19
Usž 4115/2022-2; 27.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/21-02/491, urbroj: 531-07-01-03/02-22-3 od 22. ožujka 2022., a rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravn...

20
Usž 704/2023-2; 27.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje rješenje tuženika, klasa: UP/II-350-05/22-08/16, urbroj: 2163-18-09/2-22-02 od 3. lipnja 2022. (točka I. izreke), odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora (točka II. izr...

21
Usž 3085/2022-2; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-06/20-01/03296140442, URBROJ: 341-99-05/3-20-9701 od 11. listopada 2021. 2.              Osporenim rješen...

22
Usž 64/2023-3; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je zahtjev predlagatelja izvršenja za izvršenjem presude Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 14 UsI-449/22-4 od 26. svibnja 2022. 2.              Predlagatelj žalbom osporava rješenje zbog bitne povrede pravila sudskog postupka, pogrešno ili ...

23
Usž 3979/2022-2; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtijev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/I-471-01/22-11/18, URBROJ: 513-02-8008/18-22-1 od 21. ožujka 2022. kojim je tužitelju utvrđena posebna naknada za nezakonito obavljanje djelatnosti bez k...

24
Usž 4585/2022-2; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-02/21-03/0503474793, URBROJ: 341-99-06/2-21-9677 od 25. svibnja 2022. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u K., KLASA: UP/I 140-02/21-03/05034747934, URBR...

25
Usž 2545/2022-3; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenjem rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, KLASA: UP/II 143-02/21-01/03327161588, URBROJ: 341-99-05/3-21-7649 od 18. listopada 2021. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguran...

26
Usž 2623/2022-3; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-551-06/20-08/55, URBROJ: 519-08/11-20-2 od 6. svibnja 2020. 2.               Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Centra za socijalnu skrb S., Po...

27
Usž 2707/2022-3; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/19-01/03456205951, URBROJ: 341-99-05/3-19-5084 od 12. rujna 2019. 2.               Rješenjem tuženika odbijena je žalba t...

28
Usž 1321/2023-2; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-562-02/20-01/2249, urbroj: 522-4/1-1-1-21-2 od 2. lipnja 2021. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za b...

29
Usž 2901/2022-3; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: j: Usž-2901/22-3 Poslovni broj: Usž-2901/22-3 U  I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja, Mire Kovačić, predsjednice vijeća, Radmile Bolanča Vuković i dr. sc. Sanje Otočan,  članica vijeća te sudske savjetn...

30
Usž 2641/2022-2; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-03/21-03/03248705004, URBROJ: 341-99-06/2-21-5950 od 4. siječnja 2022. 2.              Osporenim rješenje...

31
Usž 1545/2022-3; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-942-01/13-01/101, URBROJ: 514-04-02-01-01-16-03 od 21. studenoga 2016. i rješenja Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, KLASA:...

32
Usž 1771/2022-4; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem Upravnog suda u Splitu odbačena je tužba (točka I. izreke) na temelju članka 30. stavka 1. točke 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 29/17. i 110/21., dalje: ZUS). 2....

33
Usž 4619/2022-2; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom (točkom I izreke) prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-362-02/22-02/351, URBROJ: 443-02-01-12-22-1 od 5. travnja 2022. Navedenim rješenjem tuženika naređeno je tužitelju, kao investitoru, da u roku o...

34
Usž 256/2023-3; 26.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/I-361-05/21-22/1, urbroj: 531-07-01-03/07-22-2 od 15. veljače 2022. kojim je odbačen prijedlog tužitelja za obnovu postupka izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni glavnog pr...

35
Usž 4171/2022-2; 20.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužiteljica tražila poništenje rješenja tuženika klasa: UP/I-362-02/21-02/963, urbroj: 443-02-02-12-22-2 od 12. travnja 2022. Ovim rješenjem tužiteljici je naloženo uklanjanje građevine opisane točkom I rješenja izgrađ...

36
Usž 2828/2021-3; 19.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 3UsI-448/2021-8 od 1. lipnja 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/20-01/03087144013, URBROJ: 341-99-05/3-20-5796 od 9. ožujka 20...

37
Usž 2669/2022-3; 19.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 14 UsI-1417/21-6 od 7. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva hrvatskih branitelja, KLASA: UP/II-562-02/20-01/2211, URBROJ: 522-4/1-1-1-21-2 od 4. veljače 2021. 2.              Osporavanim ...

38
Usž 631/2023-2; 19.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-990-02/22-01/848, ur.broj: 360-04-02/03-2022-02 od 9. kolovoza 2022. kojim je odbačen zahtjev tužitelja, članova obitelji - roditelja smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ...

39
Usž 688/2023-2; 19.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za  poništenje rješenja tuženika, Broj: 511-11-04-4/2-UP/I-495/22 od 26. kolovoza 2022. (točka I. izreke) te zahtjev tužitelja za naknadom troškova upravnog spora (točka II. izreke). 2.              Navedenim rješenjem tuženika ukinuta je...

40
Usž 2713/2022-3; 19.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 2 UsI-252/2022-6 od 13. svibnja 2022., odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/21-01/03087348622,URBROJ: 341-99-05/3-21-7446 od 28. prosinca 2...

41
Usž 796/2022-3; 19.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe klasa: UP/II 140-10/21-02/03362371282,urbroj:341-99-11/2-21-4948 od 6. srpnja 2021. i zahtjev tužiteljice za naknadu troška upravnog spora. 2.           ...

42
Usž 66/2023-2; 19.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-502-04/21-01/223, urbroj: 338-01-06-05-22-03 od 16. veljače 2022., te je tužitelju odbijen zahtjev za naknadu troška upravnog spora. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je ža...

43
Usž 377/2023-2; 18.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/21-02/855, urbroj: 443-02-02-12-21-03 od 17. studenoga 2021., kojim je tužitelju naređeno uklanjanje građevine pobliže opisane u točki 1. izreke rješenja tuženika....

44
Usž 361/2023-3; 18.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/21-26/109, urbroj: 531-07-01-03/09-22-2 od 31. svibnja 2022., kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja o izvedenom stanju I. županije, Grada U...

45
Usž 3107/2022-3; 13.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II-502-03/19-01/537, URBROJ: 338-01-06-05-21-24 od 22. veljače 2021. i rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda S., KLASA: UP/I-502-03/19-04/43, URBROJ: 338-17-02-  01-19-4 od 10. svibnja 2019...

46
Usž 1858/2022-2; 13.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 6 UsI-1095/2021-8 od 1. ožujka 2022. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-16/19-...

47
Usž 1178/2023-2; 13.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 9 UsI-1066/22-7 od 8. ožujka 2023. prekinut je upravni spor iz razloga jer je tužiteljica umrla 29. siječnja 2023. 2.              Protiv navedenog rješenja tuženik je podnio žalbu u kojoj u bitnom navodi da smatra kako je sud neosnov...

48
Us II 13/2023-6; 13.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem tuženika (t. 1. izreke) poništeno je rješenje tužitelja broj: HP-08/1-022824/22 od 26. rujna 2022. Točkom 2. izreke pobijanog rješenja djelomično je odobreno Odvjetničkom društvu P. i partneri j. t. d. pravo na pristup preslikama punomoći trgovačkog društva Hrvats...

49
Usž 2020/2022-3; 13.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-03/20-01/03048055837, URBROJ: 341-99-05/3-20-2701 od 19. listopada 2020., poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u O., KLASA: UP/I 140-03/20-01/0304...

50
Usž 635/2022-3; 13.4.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-504-03/20-01/50, urbroj: 338-01-06-05-20-02 od 22. srpnja 2020. U točki II. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice za nak...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud