Poredano po:

Broj dokumenata: 8198

1
Usoz 8/22-68; 5.7.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Ovaj je Sud zaprimio osam obavijesti o nezakonitosti Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, KLASA: 021-05/21-01/513, URBROJ: 251-01-03-21-8 od 9. prosinca 2021. („Službeni glasnik Grada Zagreba“, 29/21.; u daljnjem tekstu: Odluka) te je formirano osam sudskih spisa ...

2
Usž 867/2022-3; 14.6.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 561-01/19-01/383, urbroj: 512-2501-20-11 od 14. prosinca 2020. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane Republike...

3
Usž 2963/2021-2; 25.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA:UP/II 141-02/20-01/03106746271, URBROJ: 341-99-05/3-20-7924 od 1. veljače 2021. (točka I izreke presude). Točkom II iz...

4
Usž 3702/2021-3; 25.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-371-06/16-01/94, urbroj: 522-05/3-20-9 od 6. svibnja 2020. 2.              Osporenim rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja, hrvatskog invalida iz Domovinskog rata X. skupine s 20% ošt...

5
Usž 2169/2022-2; 25.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem Upravnog suda u Splitu odbijen je prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja o pristojbi, poslovni broj: UsIpor-286/2020-15 od 4. travnja 2022. kao neosnovan. 2.              Rješenjem Upravnog suda u Splitu od 4. travnja 2022. godine naložena je tužitelju uplat...

6
Usž 1210/2022-2; 25.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Splitu odbačena je tužba tužitelja protiv odluke tuženika o žalbi tužitelja protiv odluke Novinarskog vijeća časti kojom je potvrđena odluka o nepokretanju postupka protiv novinarke L. V. i urednika J. K. 2.              Osporeno rješenje Suda tužitelj pobij...

7
Usž 1296/2022-3; 25.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 561-01/21-01/231, urbroj: 512-2501-21-2 od 23. kolovoza 2021. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Uprave za ljudske potencijale,...

8
Usoz-22/22-6; 23.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članica vijeća te sudske savjetnice Martine Barić, zapisničarke, u postupku ocjene zak...

9
UsII-334/21-8; 19.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Mirjane Čačić, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Ane Berlengi Fellner, članica vijeća, te više sudske savjetnice Glorjane Čičak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Grad P.-P1., P., zastupan po opunomoćenik...

10
Usž 1182/2022-3; 19.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao poništavanje tuženikovog rješenja KLASA: UP/II-34-2/21-23/23, URBROJ: 529-6-3-2/1-21-2 od 4. svibnja 2021. kojim je odbijena njegova žalba izjavljena protiv rješenja Z. županije, Upravnog odjela za ...

11
Usž 27/2022-4; 17.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda točkom I izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Agencije za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske, KLASA:UP/I-041-02/20-08/43, URBROJ:567-12/07-20-01 od 5. listopada 2020. Točkom II izreke presude nalaže se t...

12
UsII-68/22-10; 12.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Arme Vagner Popović i Mirjane Čačić, članica vijeća, te više sudske savjetnice Glorjane Čičak, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja L. e. d.o.o. iz Ž., kojeg zastupa opunom...

13
Usž 727/2022-3; 12.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-322-07/20-01/72, urbroj: 443-01-23-01/4-20-2 od 7. prosinca 2020. 2.              Protiv označene presude tužitelj je podnio žalbu zbog bitne povrede pravila sudskog pos...

14
Usž 834/2022-2; 11.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje tuženikovog rješenja, klasa: UP/I-133-04/15-01/230, urbroj: 514-03-02-02-02/03-21-61 od 3. veljače 2021. 2.              Protiv navedene presude tužitelj je podnio žalbu u kojoj u cijelosti pobij...

15
Usž 3269/2021-2; 10.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II-141-02/20-03/01108474725, urbroj: 341-99-06/2-20-9325 od 18. prosinca 2020. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tu...

16
Usž 744/2022-2; 10.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda točkom I izreke, odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/21-01/17,  URBROJ: 338-01-06-05-21-03 od 23. ožujka 2021 i poništavanje rješenja Hrvatskog ...

17
UsII-74/22-7; 4.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga Suda Sanje Štefan, predsjednice vijeća, Ante Galića i Lidije Rostaš, članova vijeća, te više sudske savjetnice Lane Štok, zapisničarke, u upravnom sporu tužiteljice Ž. M., predsjednice Gradskog vijeća Grada T., T., protiv tuž...

18
Usž 3403/2021-3; 4.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Upravnog suda u Rijeci odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-01/21-01/42, urbroj: 513-04-21-2 od 26. veljače 2021., i rješenja Ministarst...

19
Usž 3865/2021-3; 4.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja te se poništavaju rješenje tuženika, klasa: UP/II-552-06/20-01/24, urbroj: 524-08/8-20-1 od 23. listopada 2020. godine i rješenje Centra za socijalnu skrb K., klasa: UP/I-552-06/20-04/5, urbroj: 2137-93-12/02-20-10 od 31. siječnj...

20
Usž 1148/2022-2; 4.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 10 UsI-99/21-7 od 12. studenoga 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II 805-06/20-05/3, urbroj: 512-2501-20-2 od 23. studenoga 2020. i rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljud...

21
Usž 1886/2022-2; 4.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 10 UsI-2364/21-8 od 28. siječnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-114-04/21-03/14, urbroj: 511-01-158-21-3 od 1. lipnja 2021. i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Po...

22
Usž 683/2022-3; 4.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-23/18-01/435, urbroj: 513-04-20-2 od 24. veljače 2020., kojim je odbij...

23
Usž 3667/2021-3; 3.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-217-03/21-06/237, urbroj: 511-01-212-21-6 od 21. svibnja 2021.              kojim je odbijen tužiteljev zahtjev za međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj, kao očito neo...

24
Usž 1766/2022-2; 3.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 140-10/20-02/03095068064, urbroj: 341-99-11/2-20-5714 od 12. kolovoza 2020. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavo...

25
Usž 3566/2021-4; 3.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Točkom I. izreke pobijane presude prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, broj: 511-19-37/9-UP/I-402/2021. ŽG od 15. travnja 2021. Točkom II. izreke odbijen je tužiteljev zahtjev za odobrenje besplatne pravne pomoći u predmetnom sporu. Točkom ...

26
Usž 3647/2021-3; 3.5.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda usvojen je tužbeni zahtjev, te se poništavaju, rješenje Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: UP/II-563-01/20-02/12, URBROJ: 511-01-149-20-2 od 30. listopada 2020. i rješenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave v., broj: 511-14-04/1-9/23...

27
UsII-333/21-5; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Marine Kosović Marković, predsjednice vijeća, mr. sc. Inge Vezmar Barlek i Senke Orlić-Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Ivane Jasprica Konjuh, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Grada P. - P., koj...

28
Usž 3137/2021-3; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev za poništenje, u izreci ove presude navedenog, rješenja tuženika od 28. veljače 2020., kojim se tužiteljima naređuje uklanjanje temeljne ploče, tlo.dim. cca 7,00 x 7,00 m i ploče tlo.dim. cca 4,50 x 3,70 m nad crnom jamom, izgrađene na ka...

29
Usž 2986/2021-3; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP-II-932-04/20-06/3, URBROJ: 541-03-02-01/1-20-3 od 27. srpnja 2020. i rješenja Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, KLASA: UP/I-932-04/19-03/37, URBROJ: ...

30
Usž 3258/2021-2; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-974-15/20-02/01, URBROJ: 326-01-80-82- 20-1 od 4. veljače 2020., kojim je odbijen njihov prigovor izjavljen protiv obavijesti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), KL...

31
Usž 3756/2021-3; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenja rješenja tuženika, KLASA: UP/II-342-24/20-03/2, URBROJ: 530-03-1- 1-1-20-2 od 4. studenoga 2020. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva mora, promet...

32
Usž 3758/2021-2; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom odbija se tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske), Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš, klasa: UP/I-351-03/20-09/09, urbroj: 517-03-...

33
Usž 3773/2021-3; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-361-05/20-26/134, URBROJ: 531-09-2-20- 2/KGM od 18. svibnja 2020. i rješenja Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Sinj, KLASA:...

34
Usž 3815/2021-3; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-910-04/18-02/416, URBROJ: 538-05-2-2-2/343-19-4 od 14. lipnja 2019. i obavijesti o izmjeni Odluke o utvrđenoj nepravilnosti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, KLASA: 311-02/1...

35
Usž 3466/2021-3; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje zaključka tuženika, KLASA: UP/I-942-05/14-01/63, URBROJ: 360-04- 02/02-2020-19 od 21. veljače 2020., te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškova spora i naloženo tužitelju da zainteresiranoj osobi nadoknadi tr...

36
Usž 3755/2021-2; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-361-03/20-02/150, URROJ: 531-09-2-20- 3 od 13. studenog 2020. i građevinske dozvole Splitsko-dalmatinske županije, G. S. , Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zašt ...

37
Usž 3631/2021-3; 29.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-342-09/21-02/2, URBROJ: 530- 04-1-21-4 od 08. veljače 2021. i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2. Rješenjem tuženika odbijen je zahtjev tužitelja za izdavanje potvr ...

38
Usž 3143/2021-2; 28.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika od 27. prosinca 2019. 2. Navedenim rješenjem tuženika točkom I. izreke zabranjeno je tužitelju na lokaciji proizvodnje dioptrijskih naočala i specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskih proizvoda u ...

39
Usž 3225/2020-2; 28.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-942-01/18-01/209, urbroj: 514-05-02-01-02/15-19-02 od 8. svibnja 2019. godine kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ureda državne uprave u O...

40
Usž 2929/2021-5; 28.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem prvostupanjskog suda odbačen je kao nepravovremen zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora. 2. Protiv ovog rješenja tužitelj je izjavio žalbu iz razloga pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Poziva se na odredbu članka 79. ...

41
Usž 2978/2021-2; 28.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda, točkom I. izreke poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/19-1/2247, URBROJ: 513-4-20-2 od 30. studenoga 2020. i rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Pod...

42
Usž 3534/2021-5; 28.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim su tužitelji tražili poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/20-02/254, urbroj: 531-09-2- 20-6 od 28. kolovoza 2020., te je odbijen zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba t...

43
Usž 3819/2021-6; 27.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu točkom I izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I Tužba se uvažava. Poništava se rješenje Ministarstva uprave, klasa: UP/II-230-02/19-01/34, urbroj: 515-05-03-01/2-19-2 od 30. prosinca 2019. II. Žalba se uvažava. Poništava se rješenje...

44
Usž 2884/2021-3; 27.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-504-03/17-01/97, URBROJ: 338-01-06-05-19-11 od 29. listopada 2019. i vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje, podredno za poništavanje to...

45
Usž 1346/2022-2; 27.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-01/19-01/543, urbroj: 513-04-21-2 od 21. travnja 2021. 2.              Osporenim rješenjem tuženika od...

46
Usoz-113/2021-6; 25.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Dijane Vidović, Gordane Marušić-Babić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničar...

47
Usoz-118/20-9; 25.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dijane Vidović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić i mr. sc. Inge Vezmar Barlek, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postu...

48
Usoz-14/21-7; 25.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Senke Orlić-Zaninović, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Dijane Vidović, Gordane Marušić-Babić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničar...

49
Usoz-58/21-4; 25.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postup...

50
Usoz-63/21-6; 25.4.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda dr. sc. Sanje Otočan, predsjednice vijeća, Dijane Vidović, Senke Orlić-Zaninović, Gordane Marušić-Babić i Ljiljane Karlovčan-Đurović, članica vijeća, te više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković, zapisničarke, u postu...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud