Poredano po:

Broj dokumenata: 9272

1
Usoz 149/2022-12; 13.3.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom ovoga Suda poslovni broj: Usoz-143/22-91 od 27. veljače 2023., donesenom u oglednom sporu, odbijeni su prijedlozi za ocjenu zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 25/22., dalje: Odluka...

2
Us II 19/2023-7; 9.3.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2022/S0F2-0025565, ispravak broj: 2022/SF14-0036011 i 2022/SF14-0037551, predmet nabave: izvođenje radova cjelovite obnove građevina (glavne i dvorišne zg...

3
Usoz 143/2022-91; 27.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem ovoga Suda, poslovni broj Usoz-143/22-82 od 16. siječnja 2023. Sud je spojio predmete, poslovni broj: Usoz-143/22, Usoz-150/22 i Usoz-157/22, s time da se predmet vodi pod poslovnim brojem Usoz-143/22. Navedenim rješenjem odlučeno je da će se predmet poslovni broj: Usoz-143...

4
Us II 217/2022-6; 23.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Tužitelj je podnio tužbu zaprimljenu kod ovoga Suda 5. prosinca 2022. zbog propuštanja tuženika da o njegovoj žalbi podnesenoj protiv rješenja Z. h. d.o.o., klasa: ZGH-09-22-503, urbroj: 01-01-02/20-22-02 od 18. kolovoza 2022., odluči u zakonom propisanom roku. Predlaže da Sud usvoji...

5
Us II 15/2023-6; 23.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem tuženika, klasa: UP/II-034-02/22-01/715, urbroj: 354-02/7-22-12 od 19. prosinca 2022., odbijena je žalba tužitelja i S. d.o.o. Z. izjavljena na dijelove 1. Izmjene dokumentacije o nabavi, pod brojem objave: 2022/S 0F2-0040012 , u postupku javne nabave, broj objave...

6
Usž 2930/2021-16; 22.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Osporavanom presudom Upravnog suda u Rijeci poništeno je rješenje tuženice, KLASA: UP/II-363-03/17-01/14, URBROJ: 2125/1-06-20-27 od 22. siječnja 2020. i rješenje Grada Otočca, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: UP-I-363-03/12-01/01, URBROJ: 2125/02-07-19-13 od 4. studenoga 2019. (točka I. izre...

7
Usž 84/2022-3; 15.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 561-01/20-01/271, URBROJ: 512M-0201-20-2 od 8. srpnja 2020. kao i tužiteljev zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Rješenjem tuženika od 8. srpnja 2020. odbijena je tužit...

8
Usž 1423/2022-3; 9.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-555-05/20-02/121, URBROJ: 524-11-02/1-21-4 od 10. veljače 2021. 2.              Rješenjem tuženika djelomično je poništena točka 1. izreke rješenja prvostupanjskog upravnog tijela, Centra za s...

9
Usž 2694/2022-2; 9.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-02/21-01/03247916152, URBROJ: 341-99-05/3-21-6443 od 10. rujna 2021. i rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Z., KLASA: UP/I 140-02/21-01/OB, URBROJ: 341-0...

10
Usž 746/2022-3; 9.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za  poništenje rješenja tuženika,  KLASA: UP/II-502-03/19-01/1181, URBROJ: 338-01-06-05-20-03 od 21. veljače 2020. i rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., KLASA: UP/I-502-03/19-02/...

11
Usž 3876/2022-2; 8.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništavanje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 141-02/21-03/00140001024, urbroj: 341-99-06/2-21-8138 od 2. studenog 2021. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijen...

12
Usž 1358/2022-3; 1.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-561-01/21-01/35, URBROJ: 512-2501-21-2 od 23. veljače 2021. 2.              Rješenjem tuženika od 23. veljače 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane, ...

13
Usž 579/2022-3; 1.2.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-141-02/20-03/03527329606, URBROJ: 341-99-06/2-20-1429 od 3. lipnja 2020. kao i tužiteljev zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. 2.              Rješenjem tuženika od...

14
Usž 1151/2022-3; 25.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3239/2021-6 od 3. veljače  2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-04/21-01/156, URBROJ: 338-01-06-05-21-03 od 7. listopada 2021. 2.           ...

15
Usž 90/2023-2; 20.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/I-217-02/21-20/321, URBROJ: 511-01-204-22-4 od 22. kolovoza 2022. 2.              Rješenjem tuženika odbijen je tužiteljev zahtjev za odobrenje dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj. 3.     ...

16
Usž 3658/2022-2; 18.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu točkom I izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Sektora za žigove i industrijski dizajn, klasa: UP/I-381-04/18-010/0580, urbroj: 559-04/3-21-025/MP od 9. lipnja 2021. Točkom II odbijen je ...

17
Usž 3745/2022-2; 18.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-336-02/21-01/9, urbroj: 443-01-17-01-21-2 od 10. ožujka 2021., kao i zahtjev tužitelja za naknadu troška upravnog spora. 2.              Protiv navedene presude tu...

18
Usž 4045/2022-2; 18.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 18 UsI-27/22-7 od 26. kolovoza 2022. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-415-01/21-01/403, urbroj: 513-04-21-2 od 5. studenoga 2021. 2.              Tužitelj je podnio žalbu protiv navedene presud...

19
Usž 2588/2022-2; 11.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-141-02/21-01/03076098591, urbroj: 341-99-05/3-21-7962 od 7. veljače 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja ...

20
Usž 3757/2022-2; 11.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za oglašivanje ništavim, odnosno poništavanjem rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 140-03/21-03/01046047645, urbroj: 341-99-06/2-21-655 od 6. srpnja 2021. 2.              Navedenim rješenjem ...

21
Usž 707/2022-2; 11.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev  za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 561-01/19-01/236, URBROJ: 512-2501-21-18 od 10. lipnja 2021. i rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim pote...

22
Usž 4524/2022-3; 11.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-714-01/22-01/04, urbroj: 514-03-02-02/01-22-02 od 30. lipnja 2022. kojim je u točki I. izreke I. A., diplomirana pravnica iz M., imenovana za javnog bilježnika sa službenim sjedištem u V., na p...

23
Usž 4529/2022-2; 11.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 2 UsI-699/2022-8 od 2. studenog 2022. obustavljen je upravni spor koji je vođen kod tog suda, a koji je pokrenula tužiteljica svojom tužbom od 20. lipnja 2022. 2.              Protiv osporenog rješenja tužiteljica je podnijela žalbu zb...

24
Usž 1875/2022-2; 4.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 141-06/19-01/03170086886, urbroj: 341-99-05/3-19-987 od 21. ožujka 2019. 2.              Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tuž...

25
Usž 2292/2022-4; 4.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: 32 UsI-3466/2021-8 od 30. ožujka 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, klasa: UP/II-502-03/21-01/553, urbroj: 338-01-06-05-21-02 od 25. listopada 2021. ...

26
Usž 4296/2022-2; 4.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom poništena su rješenja tuženika, klasa: UP/II-502-04/22-01/01, urbroj: 338-01-06-05-22-02 od 23. veljače 2022. i rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Regionalnog ureda Z., klasa: UP/I-502-04/20-01/383, urbroj: 338-21-02-02-21-17 od 2. prosinca 2021. ...

27
Usž 4460/2022-2; 4.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak i upravne sporove, klasa: UP/II 560-01/22-02/2, urbroj: 512-2501-22-2 od 21. siječnja 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je ž...

28
Usž 3190/2022-2; 4.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj:14 UsI-1575/21-8 od 14. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: UP/II-551-06/20-08/72, URBROJ: 524-11-02/5-21-2 od 10. veljač...

29
Usž 760/2022-6; 4.1.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-502-04/20-01/168, URBROJ: 338-01-06-05-21-03 od 18. siječnja 2021. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigu...

30
Usž 4501/2021-3; 29.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 140-02/19-01/03217814456, URBROJ: 341-99-05/3-19-6182 od 5. lipnja 2020. kao i zahtjev za naknadu troškova spora. 2.              Rješenjem tuženika od 5. lipnja 2020. odbijena je tužiteljeva ...

31
Usž 1885/2022-4; 22.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda poništeno je rješenje tuženika, klasa: UP/II-215-01/17-01/35, urbroj: 513-04-19-3 od 19. srpnja 2019. (točka I. izreke), poništeno je rješenje Porezne uprave, Područnog ureda D., Službe za nadzor, Odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela, klasa: UP/I-...

32
Usž 1716/2022-5; 20.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2130/2019-30 od 21. ožujka 2022. poništeno je rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/19-03/OB: 03213214327, URBROJ: 341-99-06/2-19-1905 od 31. svibnja 2019. i rješenje Hrvatskog za...

33
Usž 1962/2022-4; 20.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 3 UsI-3803/21-6 od 21. ožujka 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-504-03/21-01/64, URBROJ: 338-01-06-05-21-02 od 9. studenoga 2021. (točka I. izreke). Točkom II. izreke odbijen je zahtjev tužit...

34
Usž 3976/2022-3; 20.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Broj: 511-11-04-4-UP/I-123/2022 od 10. svibnja 2022. kojim je odbijen zahtjev tužiteljice za odobrenje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, kao i z...

35
Usž 4082/2022-2; 20.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 141-06/21-01/03372878098, urbroj: 341-99-05/3-21-837 od 7. prosinca 2021. i priznavanje svojstva osiguranika - osobe s invaliditetom od 17. ožujka 2009., te je odbijen zahtjev tužiteljice za n...

36
Usž 4422/2022-2; 20.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-2356/2022-7 od 21. listopada 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja IV. Policijske postaje Z.,  KLASA: UP/I-216-04/22-01/133, URBROJ: 511-19-30-22-2 od 23. srpnja 2022., kao i zahtjev za naknadu troška upravnog spo...

37
Usž 1895/2022-3; 15.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom poništeno je rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-410-20/20-01/140, urbroj: 513-04-21-2 od 20. svibnja 2021. kojim je odbijena žalba izjavljena protiv rješenja Min...

38
Usž 2290/2022-3; 15.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 5 UsI-1001/2021-18 od 25. ožujka 2022. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-211-03/21-10/2, urbroj: 511-01-202-21-2 od 18. lipnja 2021., rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave ...

39
Usž 3057/2022-2; 15.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3023/20-9 od 11. travnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/20-01/247, urbroj:...

40
Usž 4092/2022-2; 15.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 3 UsI-827/2022-19 od 22. rujna 2022. odbijen je prijedlog tužiteljice za prekid upravnog spora do okončanja postupka ocjene zakonitosti dijela odredaba Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Grada Vodnjana-Dignano („Službene nov...

41
Usž 2550/2022-2; 14.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.                Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-01/19-01/250, urbroj: 513-04-21-2 od 29. travnja 2021. godine. 2.               ...

42
Usž 2773/2022-3; 13.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-217-02/20-06/186, URBROJ: 317-20-3 od 11. studenoga 2021. i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave p.-g., Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne...

43
Usž 1080/2022-3; 13.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, Broj: 511-09-30/5-UP/I-2295/2021 od 8. prosinca 2021. kojim je odbijen zahtjev tužitelja za izdavanjem odobrenja za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, tužitelju je naloženo napustiti Europski gospod...

44
Usž 3359/2022-2; 13.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja, klasa: UP/II-562-02/20-01/2139, urbroj: 522-4/1-1-2-21-4 od 15. travnja 2021. i zahtjev tužitelja za naknadu troška upravnog spora. 2.              Osporavanim rješenjem tuženika...

45
Usoz 143/2022-15; 12.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              U predmetu Usoz-143/2022 D. J. iz Z. i još 277 osoba podnijeli su ovome Sudu zajedničku obavijest o nezakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, KLASA: 024-01/22-03/320, URBROJ: 251-16-04-22-7 od 8. rujna 2022. ("Službeni glasnik Grad...

46
Usž 2489/2022-2; 7.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3060/20-9 od 31. ožujka 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-415-02/15-01/801, urbroj: 513...

47
Usž 4333/2022-2; 7.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: 5 UsI-653/2022-26 od 28. rujna 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-410-20/17-01/36, urbroj: 5...

48
Usž 3291/2022-3; 7.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom prvostupanjskom presudom odbijen je zahtjev tužitelja za poništenje, odnosno oglašavanje ništavim rješenja tuženika klasa: UP/II-351-02/21-13/37, urbroj: 517-14-2-1-21-2 od 6. prosinca 2021. 2.               Rješenjem tuženika je odbijena žalba tužitelja izjavljena ...

49
Usž 3518/2022-2; 7.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-1486/21-9 od 12. srpnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/I-381-04/18-010/0081, urbroj: 559-04/3-21-013/SZ od 19. travnja 2021. u dijelu koji glasi: „U registar žigova koji vodi Državni z...

50
Usž 989/2022-2; 7.12.2022 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 16 UsI-1428/21-4 od 7. siječnja 2022. odbačena je tužba tužitelja izjavljena radi poništenja odluke Upravnog odbora Hrvatske javnobilježničke komore HJK-O-203/19 od 10. listopada 2020. 2.              Tužitelj je podnio žalbu protiv na...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud