Poredano po:

Broj dokumenata: 10453

1
Usž 1021/2022-4; 10.1.2024 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 141-02/21-01/03349408062, URBROJ: 341-99-05/3-21-000755 od 22. veljače 2021. i zahtjev tužitelja da mu se prizna pravo na invalidsku mirovinu počevši od 5. prosinca 2011. u svoti od 3.500,00 k...

2
Usž 3097/2023-2; 20.12.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-559/2023-8 od 3. listopada 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Klasa: UP/II 560-01/23-01/41, Urbroj: 512-2501-23-2 od 1. ožujka 2023. i rješenja Republike Hrvatske, Ministarstva obrane, Uprave za ljudsk...

3
Usž 2273/2023-2; 13.12.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika, KLASA: UP/II 141-06/21-01/03912336088, URBROJ: 341-99-05/3-21-8667 od 5. travnja 2023. i zahtjev tužitelja za naknadu troška upravnog spora. 2.              Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelj...

4
Usž 1435/2023-3; 13.12.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II 141-02/22-01/03374150382, URBROJ: 341-99-05/3-22-6118 od 28. listopada 2022. 2.              Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda...

5
Usž 3033/2023-2; 13.12.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/22-03/03109069614, URBROJ: 341-99-06/2-22-5419 od 1. rujna 2022. 2.              Osporenim rješenjem tuž...

6
Usoz-34/2022-10; 11.12.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Snježane Horvat-Paliska, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, Gordane Marušić-Babić, Ljiljane Karlovčan-Đurović i Blanše Turić, članica vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković kao zapis...

7
Usž 2560/2023-2; 6.12.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-502-08/21-01/395, urbroj: 338-01-06-05-21-07 od 16. prosinca 2021. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zdr...

8
Usž 2698/2023-2; 6.12.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/I-342-12/22-01/23161, URBROJ: 530-04-22-2 od 28. prosinca 2022. 2. Rješenjem tuženika određen je upis brisanja brodice oznake: …, NIB: 106276, dužine: 4,96, širine: 1,48, materijala izrade: drvo, porivni uređ...

9
Usž 2910/2023-2; 6.12.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-551-08/22-01/580, urbroj: 524-11-02/6-23-7 od 12. siječnja 2023. 2.              Navedenim rješenjem tuženika poništeno je rješenje Centra za socijalnu skrb Z2., klasa: UP/I-551-08/21-01/192, ...

10
Usž 769/2023-2; 6.12.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-034-02/21-23/20, URBROJ: 529-06-03-02-01/3-21-3 od 3. svibnja 2021. 2.              Osporenim rješenjem tuženika odbijen...

11
Usž 2324/2023-2; 29.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II-141-06/21-01/03439750822, URBROJ: 341-99-05/3-21-611 od 9. prosinca 2021., kao i zahtjev tužitelja za naknadu t...

12
Usž 2908/2023-2; 29.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave s.-d., Sektora za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, broj: 511-12-19-UP/I-799/22 od 2. studenoga 2022. i bro...

13
Usž 2479/2023-2; 29.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem prvostupanjskog suda tužba tužiteljice odbačena je kao nedopuštena. 2.              Tužiteljica je podnijela žalbu protiv rješenja o odbačaju tužbe u kojoj navodi da nije bila pozvana niti je stoga bila u mogućnosti predati dodatnu dokumentaciju sudu. Istaknula je...

14
Usž 3121/2023-2; 29.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-562-02/22-10/6, urbroj: 522-4/1-1-1-22-2 od 8. rujna 2022. i vraćanje predmeta na ponovni postupak, te je odbijen zahtjev tužiteljice za naknadu troška upravnog spora (točka I. i II. izreke). ...

15
Usž 4022/2022-2; 28.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbija se tužbeni zahtjev radi poništenja odluke tuženika, klasa: 402-06/16-01/446, urbroj: 525-13/0764-22-7 od 17. siječnja 2022., te radi nadoknade troškova ovoga upravnog spora. Navedenom odlukom o povratu sredstava određuje se da j...

16
Usž 784/2023-4; 22.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj:  UsI-2430/20-12 od 22. studenog 2021. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-01/19-01/56, urbroj:...

17
Usž 1705/2023-4; 16.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-05/21-26/224, urbroj: 531-07-01-03/09-22-3 od 8. veljače 2022. te je odbijen njegov zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Rješenjem tuženika ponište...

18
Usž 765/2023-2; 16.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda, pod točkom I., odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-361-03/21-02/608, urbroj: 531-07-1-3/05-22-03 od 25. veljače 2022., točkom II. naloženo je tužitelju da zainteresiranim osobama naknadi troško...

19
Usž 3411/2022-3; 16.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-905/2021-6 od 18. svibnja 2022. odbačena je tužba radi ocjene zakonitosti Javnog poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, KLASA: 605-02/21-03/00007, URBROJ: 533-06-21-0007 od 28. travnja 2021. upućenog učitel...

20
Usž 1234/2023-2; 16.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-932-07/21-02/00782, urbroj: 541-11/5-22-2 od 8. lipnja 2022. i rješenja Područnog ureda za katastar Z., klasa: UP/I-932-07/20-02/246, urbroj: 541-24-02/3-21-23...

21
Usž 2381/2023-2; 16.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-224-02/20-01/1324, urbroj: 511-01-203-20-4 od 9. ožujka 2022. Ovim rješenjem odbijen je njegov zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo po osnovi pripadno...

22
Usž 3042/2023-2; 16.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda, obustavljen je upravni spor (točka I izreke) te je naloženo tuženiku nadoknaditi tužiteljima troškove upravnog spora u visini od 684,06 EUR/ 5.154,05 kn u roku od 60 dana od dana dostave pravomoćne odluke o troškovima, dok je u preostalom dijelu zahtje...

23
Usž 2483/2023-3; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Upravnog suda u Splitu odbačena je tužba tužitelja kao nedopuštena na temelju članka 30. stavka 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. - dalje: ZUS). 2.              Tužitelj u žalbi ospo...

24
Usž 1463/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom poništeno je rješenje tuženika, KLASA: UP/II 141-02/20-01/03322925807, URBROJ: 341-99-05/3-20-1223 od 2. travnja 2020. i rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Z. KLASA: UP/I 141-02/19-01/03322925807, URBROJ: 341-25-05/3-19-95675 od 2...

25
Usž 698/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-034-08/22-01/114, URBROJ: 525-04/129-22-6 od 8. lipnja 2022. i vraćanje tuženiku na ponovni postupak. Točko...

26
Usž 2500/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.         Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-562-05/22-03/40, urbroj: 522-4/1-1-2-22-2 od 15. rujna 2022. te vraćanje predmeta na ponovni postupak. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rje...

27
Usž 780/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/21-01/383, urbroj: 513-04-22-2 od 29. travnja 2022. i rješenja Mi...

28
Usž 99/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva turizma i sporta, klasa: UP/II-335-06/22-01/533, urbroj: 529-06-03-02-02/1-22-2 od 7. lipnja 2022. i rješenja I. županije, Upravnog odjela za turizam, Izdvoje...

29
Usž 1821/2023-5; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-220-01/22-01/5, urbroj: 511-19-41-22-5 od 5. svibnja 2022. (točka I. izreke). U točki II. izreke te presude se odbija zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravno...

30
Usž 1915/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/22-01/92, urbroj: 513-04-22-2 od 6. travnja 2022. (točka I. izr...

31
Usž 2344/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-471-01/21-01/109, urbroj: 513-04-22-2 od 14. srpnja 2022. i rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda O., Carinskog ureda O., kla...

32
Usž 2446/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Središnjeg ureda, klasa: UP/II-102-05/23-01/27, urbroj: 344-222/4-23-04 od 22. veljače 2023. te vraćanja predmeta tuženiku na ponovni postupak....

33
Usž 2454/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja jer je podnesena u stvari koja ne može biti predmet upravnog spora pozivom na odredbu članka 30. stavak 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 1...

34
Usž 2760/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenim rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja kao nedopuštena, pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točke 7. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.; dalje:  ZUS). 2.               Protiv nave...

35
Usž 2825/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-471-02/22-01/300, urbroj: 513-04-23-2 od 31. siječnja 2023. i poreznog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda D., klasa: UP/I-471-02/21-01/28, urbroj: 513-0...

36
Usž 2937/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-415-05/20-01/82, urbroj: 513-04-22-2 od 20. prosinca 2022. 2.              Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Ministarstva financija, ...

37
Usž 3099/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno naznačenom presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-415-05/21-01/209, urbroj: 513-04-22-2 od 30. lipnja 2022. i rješenja o ovrsi Ministarstva financija Republike Hrvatske, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda...

38
Usž 499/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-01/19-01/258, urbroj: 513-04-22-2 od 31. ožujka 2022., kojim je odbijen...

39
Usž 49/2023-2; 15.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbačena je tužba koju je 27. lipnja 2022. podnio protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-411-10/21-01/185, urbroj: 513-04-22-2 od 16. svibnja 2022. 2.        ...

40
Usž 2766/2023-2; 14.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.               Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda odbačen je prijedlog tužitelja za izdavanjem privremene mjere kojom bi se tuženiku naložilo da se suzdrži od postupanja i izvođenja radova na nekretninama označenim kao kč. 9381/5, 9381/2 i 9595/6 k.o. R., temeljem rješenja KLASA: UP...

41
Usž 1177/2023-2; 9.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu, točkom I. izreke poništeno je rješenje tuženika Grada Z., gradonačelnika, klasa: UP/II-112-02/21-012/2, urbroj: 251-02-01-21-2 od 13. rujna 2021., a točkom II. izreke poništeno je rješenje Grada Z., Ureda za demografiju, klasa: UP/I-112-02/21-02/28, ...

42
Usž 1433/2023-2; 9.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Osijeku točkom I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja radi poništavanja rješenja tuženika klasa: UP/II-471-02/21-01/59, urbroj: 513-04-21-2 od 14. prosinca 2021. i rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Podru...

43
Usž 1734/2023-2; 9.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Rijeci, točkom I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/22-01/167, urbroj: 513-04-22-2 od 16. rujna 2022. i rješenja Ministarstva financija...

44
Usž 1817/2023-2; 9.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Sektora za žigove i industrijski dizajn, klasa: UP/I-381-04/16-010/1022, urbroj: 559-04/3-20-029/MP od 2. travnja 2020., i zahtjev za naknadu troškova up...

45
Usž 2263/2023-4; 9.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Osijeku odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave B.-p., broj: 511-11-04-4/2-UP/I-524/22 od 16. rujna 2022. 2.              Osporavanim rješenjem tuženika ...

46
Usž 2442/2023-2; 9.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika, klasa: UP/II-471-02/21-01/332, urbroj: 513-04-22-2 od 28. veljače 2022. godine kao i zahtjev za naknadom troškova upravnog spora. 2.              Protiv označene presude tužitelj je ...

47
Usž 2456/2023-2; 9.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II-710-03/22-01/05, urbroj: 514-03-02-03-01/01-22-02 od 22. srpnja 2022. godine kao i zahtjev za naknadom troškova upravnog spora, dok je rješenjem odbijen prij...

48
Usž 2738/2023-2; 9.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika i rješenja prvostupanjskog tijela. Rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja od 8. studenog 2021. kojim je utvrđeno da je tužitelj odgovoran što je dana...

49
Usž 2989/2023-2; 9.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom Upravnog suda u Splitu odbijen je tužbeni zahtjev za oglašavanje ništavim rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak od 10. ožujka 2022. i utvrđenje da tužitelj nije obveznik poreza na kuću za odmor za objekt n...

50
Usž 351/2023-3; 9.11.2023 · Visoki upravni sud RH

Sažetak: 1.              Rješenjem prvostupanjskog suda odbačena je tužba tužitelja radi ocjene zakonitosti Odluke tuženika o Potporama za očuvanje radnih mjesta pogođenih Korona virusom za mjesec rujan, listopad i studeni 2021. godine. 2.               Prvostupanjsko rješenje Upravnog suda u Zagrebu tužitel...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud