Poredano po:
Povratak na Zakon o doprinosima

Broj dokumenata: 3

1
Pž 3511/2020-2; 27.8.2020 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-2770/2016 od 22. srpnja 2020., odlučeno je da se stečajnoj upraviteljici A. S. na ime nagrade u tom stečajnom postupku određuje iznos od 522.875,64 kn bruto, uvećan za 7,5% doprinosa za zdravstveno osiguranje prema posebnim propisima u iz ...

2
Pž 253/2020-2; 2.6.2020 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom u točki I. njene izreke utvrđeno je da je neosnovana i ne postoji tražbina prvog višeg isplatnog reda Republike Hrvatske, Ministarstva financija, OIB B4 , u iznosu od 43.859.931,24 kn spram stečajnog dužnika H. F. d.d. u stečaju, Stari Grad, Priko b.b., OIB 48594515 ...

3
Pž 4887/2018-2; 19.9.2018 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Splitu odredio je da se kupovnina u iznosu od 520.000,00 kn ostvarena unovčenjem nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika pobliže opisana u izreci tog rješenja, unovčena elektroničkom javnom dražbom i na kojoj razlučni vjerovnik I. b. d.d. ima ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud