Poredano po:

Broj dokumenata: 30250

1
Pž 4206/2022-2; 25.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu pobijanim je rješenjem poslovni broj P-995/22 od 21. rujna 2022. - u točki I. izreke odbio prijedlog tužitelja-predlagatelja za određivanje privremene mjere koji glasi: „1. Radi osiguranja novčane tražbine tužitelja E. C. d.o.o., A1 , OI ...

2
Pž 4450/2022-2; 25.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-136/2021-9 od 28. srpnja 2022. odbačen je prigovor stvarne nenadležnosti koji je podnio tuženik, s obrazloženjem kako je podnesen nakon upuštanja tuženika u raspravljanje. Naime, tuženik je prigovor nenadležnosti istaknu tek nakon što je dao odg...

3
Pž 4282/2022-2; 19.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1128/19 od 25. svibnja 2022. odbijen je zahtjev tužitelja da se naloži tuženiku da mu plati iznos od 293.158,01 kn s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom (točka I. izreke), naloženo je tužitelju da naknadi tuženiku trošak parničnog postupka u ...

4
Pž 7114/2019-4; 19.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom poslovni broj P-392/18 Trgovački sud u Zagrebu odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da sud proglasi nedopuštenu pljenidbu i prijenos na temelju bjanko zadužnice na iznosu od 500.000,00 kn od 26. kolovoza 2008. na kojoj je potpis ovjeren po javnom bilježniku...

5
Pž 1844/2022-2; 19.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2033/20 od 9. prosinca 2021. naloženo je tuženiku predati u suposjed tužitelju 2396/2500 dijela poslovnih prostora na prvom katu zgrade, sobe broj 8, 13, 14, 15 i 16, u ukupnoj površini od 100 m2, s kojim poslovnim prostorom su povezani odgovaraj...

6
Pž 1913/2021-2; 18.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2544/17 od 25. veljače 2019. u točki I. izreke proglašena je nedopuštenom ovrha, u predmetu Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovr-7050/11 određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-7050/11 od 12. siječnja 2012., radi naplate novčane tražb...

7
Pž 4109/2022-2; 17.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-3816/2019 od 7. srpnja 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika A. H. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-995/13 od 11. lipnja 2013. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da plati tužitelju izn ...

8
Pž 4108/2022-2; 13.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj Povrv-212/22 od 1. lipnja 2022. nije dopustio miješanje E. O. d.d. Zagreb u ovom postupku (točka I. izreke) te je odredio prekid postupka u ovom parničnom postupku (točka II. izreke). 2. Iz obrazloženja proizlazi da sud nije dopustio ...

9
Pž 4252/2021-2; 12.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev s osnove naknade za štetu koju je tužitelj pretrpio kada je njegovo vozilo 18. svibnja 2018. oko 22,15 sati, naletjelo na srndaća koji je pokušao pretrčati cestu. Prvostupanjski sud je ovu odluku donio nakon što je ocijenio da tuženik ne...

10
Pž 1824/2022-3; 12.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom citiranom u izreci ove odluke je u točci I. utvrđeno da je tuženik L. C. j.d.o.o., A2 , OIB B2 , promijenio stanje proizvoda sa zaštićenim žigom Europske Unije X3 broj B3 i međunarodnim žigom registriranim u Hrvatskoj I. I ...

11
Pž 1827/2022-2; 12.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1311/21-18 od 28. veljače 2022., odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži: - da se utvrdi da su prvo i drugo tuženici plagiranjem i prisvajanjem, odnosno neovlaštenim korištenjem industrijskog dizajna kutije za prenošenje namirnica, regis ...

12
Pž 3774/2022-2; 12.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1575/2017-33 od 8. srpnja 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. J. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-651/2016 od 2. siječnja 2017. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 6.14 ...

13
Pž 3487/2021-2; 12.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1220/2020 od 17. svibnja 2021. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 160.443,94 kn uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV) u iznosu od 40.110,98 kn odnosno sveukupno iznos...

14
Pž 4157/2021-2; 11.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom naloženo je tuženiku u roku od 8 dana iseliti iz poslovnog prostora u tužiteljevom vlasništvu i naknaditi mu troškove parničnog postupka u iznosu od 4.500,00 kn zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (čl. 4. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, „...

15
Pž 3876/2022-2; 11.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu rješenjem poslovni broj P-1186/2021-19 od 25. kolovoza 2022. ispravio je presudu u uvodu, na način da je naveo drugačiji OIB tužitelja, sukladno čl. 342. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/...

16
Pž 3683/2022-2; 6.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1345/2017 od 2. lipnja 2022. odbijen je u cijelosti tužbeni zahtjev kojim je tuženicima naloženo isplatiti tužitelju iznos od 20.210,28 kn sa zateznim kamatama (točka I. izreke). Tužitelju je naloženo naknaditi prvotuženiku trošak parni...

17
Pž 3570/2021-3; 5.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. G. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-350/2019 od 12. ožujka 2019. u dijelu kojem je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju iznos od 17.943,91 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim na više p ...

18
Pž 105/2022-3; 4.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-583/2020 od 16. prosinca 2021. odbijen je kao neosnovan tužiteljev zahtjev da se utvrde ništetnim odluke redovne glavne skupštine društva tuženika od 24. veljače 2020. i to odluke o povećanju temeljnog kapitala društva uz isključenje prava prvens...

19
Pž 4103/2022-2; 3.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odlučio: „I. Tužba se odbacuje. II. Odbija se prijedlog tužitelja za produljenje roka određenog rješenjem od 10. siječnja 2022.“ 2. Prema obrazloženju, primjenom odredbe čl. 109. st. 4. i 111. st. 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 5 ....

20
Pž 2442/2021-2; 3.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 1.641,87 kn sa zateznim kamatama od 22. prosinca 2016. do isplate, dok je točkom II. izreke odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 3.769,46 kn sa zateznim kamatama od 24. kolovoza 2016. do isplate, ka...

21
Pž 3822/2022-2; 3.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu odbijen je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je nedopuštena ovrha na nekretnini upisanoj u zk.ul. B3 k.o. A6 poduložak 3, kč.br. B4 - kuća u A5 , i dvorište ukupne površine 135 hvati 487 m2 i to 3. etaža 56/100 - u naravi šes ...

22
Pž 4024/2022-2; 3.10.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem radi osiguranja tužiteljeve novčane tražbine u iznosu od 69.655,40 kn sa zakonskim zateznim kamatama, određena je prethodna mjera kojom se zabranjuje banci kod koje tuženik ima otvorene račune, da njemu i/ili trećoj osobi po njegovom nalogu isplati s njegovog računa novčani iz...

23
Pž 184/2022-2; 29.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu je pobijanom presudom odlučio: „I. Nalaže se tuženiku da prestane upotrebljavati tvrtku „ W. P. d.o.o.“, u roku od 15 dana. II. Nalaže se tuženiku da izvrši upis promjene tvrtke u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu na način se nova tvrtka jasno razlikuje ...

24
Pž 3648/2022-2; 28.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem, Trgovački sud u Splitu odlučio je; obustaviti predstečajni postupak nad dužnikom (točka I. izreke); po pravomoćnosti rješenja nastaviti postupak kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom (točka II. izreke); upisati podatke o obustavi predstečaj...

25
Pž 3736/2022-2; 28.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda u točkama I. i II. izreke sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev da mu prvotuženica i drugotuženica solidarno isplate iznos od 68.530.094,84 kn s pripadajućim kamatama. U točkama III. i V. izreke naložio je tužitelju naknaditi prvotuženici i drugotuženi...

26
Pž 227/2020-2; 28.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom poslovni broj P-1383/2017 od 25. listopada 2019. Trgovački sud u Zagrebu odbio je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da mu tuženici solidarno isplate iznos od 172.760,00 kn sa zateznima kamatama koje teku od 9. lipnja 2017. do isplate po stopi za trgovačke ugovore i da mu solid...

27
Pž 2894/2021-2; 28.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud pobijanom je presudom u točki I. izreke naložio prvotuženiku i drugotuženiku iseliti iz poslovnog prostora u suterenu dvorišne zgrade, s ulazom iz dvorišta, koji se sastoji od sedam uredskih prostorija, čajne kuhinje, dva WC-a s predprostorom, hodnika i ulaznog stubišta, ukupne...

28
Pž 1727/2021-2; 27.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1722/18 od 14. siječnja 2021. u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud naloži tuženiku da mu plati iznos od 85.790,98 kn sa zateznim kamatama od 7. ožujka 2017. do isplate. Točkom II. izreke naloženo ...

29
Pž 3966/2022-2; 27.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-958/2022 od 22. srpnja 2022. dopušten je upis zabilježbe spora koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu poslovni broj P-958/2022, radi utvrđenja bračne stečevine na poslovnim udjelima u trgovačkom društvu L. t. d.o.o. Zagreb, u regi ...

30
Pž 3952/2022-2; 26.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom odlukom odbijen je kao neosnovan prijedlog predlagatelja za određivanje privremene mjere koji glasi: I. „Zaustavlja se primjena odluka glavne skupštine društva PEVEX maloprodaja neprehrambene robe d.d. sa sjedištem u Sesvetama (Grad Zagreb), A10 , OIB: B10 održane 10 ...

31
Pž 2528/2021-3; 20.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski sud je u točki I. izreke presude održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz Zagreba, poslovni broj Ovrv-217/17 od 1. lipnja 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 4.736,08 kn sa zateznim kamatama koje ...

32
Pž 3571/2022-2; 19.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-776/2015 od 30. lipnja 2022. odlučeno je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: „Utvrđuje da je I-tuženik počinio radnje nepoštenog trgovanja, zaključenjem dva ugovora za prijevoz transfromatora na relaciji A8 ...

33
Pž 5174/2021-2; 14.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim dijelom presude označenim u izreci ove presude prvostupanjski sud je odbio tužitelja sa zahtjevom za isplatu zatezne kamate obračunate na dosuđenu glavnicu (iznos od 265.414,80 kn) za period od 26. studenoga 2013. do 3. prosinca 2013. (točka 2. izreke presude) te je odbio tužitelja sa z...

34
Pž 1757/2022-2; 14.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom poslovni broj Povrv-981/2017 od 1. veljače 2021. Trgovački sud u Zagrebu održao je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika D. B. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-9/17 od 15. veljače 2017. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 28.80 ...

35
Pž 2774/2022-2; 13.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-2130/2019 od 3. svibnja 2022. u točki I. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da sud naloži tuženiku da mu nadoknadi štetu u iznosu od 3.800.000,00 kn sa zateznim kamatama od 27. rujna 2005. do isplate. Točkom II. ...

36
Pž 2708/2022-3; 12.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem poslovni broj P-1406/2016 od 28. travnja 2022. Trgovački sud u Zagrebu odbio je tužiteljev prijedlog za ponavljanje postupka od 17. studenog 2019. i dopunu tog prijedloga od 10. rujna 2020. (točka I. izreke), odbio je kao neosnovan tužiteljev zahtjev za naknadu troškova postupka u iznos...

37
Pž 5757/2021-3; 12.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Trgovački sud u Zagrebu je pobijanim rješenjem označenim u izreci ovog rješenja odbio kao neosnovan zahtjev svjedoka za naknadu troškova cestarine, gorivo i trošak prehrane u ukupnom iznosu od 1.036,00 kn. 2. Tako je odlučio prvostupanjski sud jer je utvrdio kako svjedok te troškove koji se sast ...

38
Pž 3210/2022-2; 8.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-590/2022-5 od 13. lipnja 2022., u pobijanom dijelu, suđeno je: „I. Utvrđuje se da je tuženik Z. H. d.o.o., A3 , OIB: B2 , povrijedio imovinska i moralna autorska prava tužitelja M. B. iz S ...

39
Pž 3721/2022-2; 7.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom u točki 1. izreke odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da se poništi pravorijek Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, poslovni broj AS-P-2012/15 od 25. ožujka 2013. kao i zahtjev da mu tuženik nadoknadi prouzročeni parni...

40
Pž 4570/2021-4; 5.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjski je sud u točki I. izreke odbio tužbeni zahtjev koji glasi: „I. Utvrđuje se da su pobojne pravne radnje (i) propuštanje izjavljivanja žalbe protiv rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu posl br Ovr-240/16 od 21. prosinca 2017. godine kojim su nekretnine u vlasništvu tuženika Destilerij ...

41
Pž 4246/2021-3; 2.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1353/20 od 20. srpnja 2021. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu u iznosu od 1.200.000,00 kn zajedno sa zateznim kamatama koje na navedeni iznos teku od 9. svibnja 2020. do isplate (točka I. izreke) te je naloženo tužitelju naknad ...

42
Pž 3093/2021-4; 2.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1352/2020 od 19. travnja 2021. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za zaključenje glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnina sadržaja određenog u točki I. izreke te presude (točka I. izreke) te je odbijen kao neosnovan zahtjev tužitelja za nak...

43
Pž 5681/2021-3; 1.9.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom označenom u izreci ove presude prvostupanjski sud je u cijelosti odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja za isplatom iznosa od 14.693,99 kn s pripadajućim zateznim kamatama koje teku od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa navedenog u izreci presude pa do isplate i to pr ...

44
Pž 3610/2022-2; 31.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio sudjelovanje društava M. K. d.o.o. A9 i Bohemian financing zártkörűen működő részvénytársaság, Republika Mađarska, Budimpešta, kao umješača na tužiteljevoj strani, jer je ocijenio da oni nemaju pravi interes miješati se na tužiteljevu ...

45
Pž 3214/2021-3; 31.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1667/2019-16 od 1. lipnja 2021 u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja da se utvrdi da kupoprodajna cijena osobnog vozila V. V. D. , broja šasije YV1MV74L1H2403667, iznosi 160.000,00 kn, i da se naloži tuženiku da tužitelj ...

46
Pž 325/2022-2; 31.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda utvrđeno je da je bez pravnog učinka prema stečajnoj masi tužitelja ugovor o asignaciji od 11. travnja 2012., sklopljen između tužitelja kao asignanta, prvotuženika kao asignata i drugotuženika kao asignatara, predmet kojeg je namirenje međusobnih obveza u ...

47
Pž 1392/2022-3; 31.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao od suda da naloži tuženiku platiti tužitelju iznos od 111.633,24 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama i naknaditi mu troškove parničnog postupka, s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama (točka I. izreke)....

48
Pž 977/2022-4; 30.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Rješenjem naznačenim u izreci prvostupanjski sud je na temelju odredbe čl. 12. Zakona o parničnom postupka prekinuo postupak ovom predmetu koji se vodi radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao kč.br. 3751 upisane u zk.ul broj 2456 k.o. Sinac do pravomoćnog okončan ...

49
Pž 3541/2022-2; 29.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-793/17-48 od 13. svibnja 2022. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 202.705,31 kn sa zateznim kamatama od 23. studenog 2015. po stopi propisanoj za ostale odnose (točka I. izreke), odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 263.75...

50
Pž 3087/2021-3; 29.8.2022 · Visoki trgovački sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom je točkom I. izreke proglašena nedopuštenom ovrha- postupak izravne naplate pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika M. d.o.o. u stečaju, koja se provodi temeljem zahtjeva za izravnu naplatu podnesenog Financijskoj agenciji Zagreb 9. ožujka 2018. od strane ovrho ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud