Poredano po:

Broj dokumenata: 5924

1
Ppž 465/2021-2; 27.7.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenik N. B. proglašen je krivim i primjenom članka 37. Prekršajnog zakona kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 87. stavka 1. točke 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, činjenično op...

2
Ppž 4328/2023-2; 20.7.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik V.B. proglašen je krivim zbog djela prekršaja članka 199. stavak 2. i 8. i članka 229. stavak 1. i 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanih u izreci i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 60 (šezdeset) dana i novčanom kaznom u iznosu od 30,00 (...

3
Ppž 7818/2022-2; 5.7.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, okrivljenica je proglašena krivom da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji joj je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona izrečena novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kuna. 2. Istom p...

4
Ppž 4678/2023-2; 5.7.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, proglašen je krivim okrivljenik B. W. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz primjenu članka 293. stavka 1. cit. Zakona za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1450,00 eura / 10....

5
Ppž 5072/2023-2; 5.7.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik J. T. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 57. stavka 7. uz primjenu članka 293. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je, izrečena novčana kazna u iznosu od 398,17 eura. 2. Istom p...

6
Ppž 4042/2023-2; 29.6.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik V. T. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 216. stavak 1. i 3. i članka 32. stavak 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanih u izreci, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) dana, koja se neće izvršiti ako okrivlje...

7
Ppž 5077/2023-2; 27.6.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okr. D. I. i okr. S. M. su proglašen krivim za djelo prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i kažnjeni, novčanom kaznom u iznosu od 60,00 eura/ 452,07 kuna, svaki okrivljenik. 2.  Okrivljenici su dužni platiti trošak prekršajnog ...

8
IR 46/2023-2; 15.6.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je okr. S. S. na temelju čl. 130. st. 1. i 2. t. 3. Prekršajnog zakona (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22, dalje u tekstu: PZ), određena „mjera opreza, zaštitna mjera zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja žrtvi nasilja u obit...

9
Ppž 389/2022-2; 7.6.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalne službe u Sinju od 30. studenog 2021., broj: 35. Pp-6381/2021-11, proglašen je krivim okr. I.L. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog ...

10
Ppž 4818/2023-4; 7.6.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okr. M. B. proglašen je krivim zbog prekršaja iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci pobijane presude za koji prekršaj je okrivljeniku, na temelju istog propisa, izrečena novčana kazna 260,00 eura/1.958,97 kuna, u koju kaznu je ok...

11
Ppž 5078/2023-3; 6.6.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu broj Pp-1897/2023 od 19. svibnja 2023., okrivljeni N. J. je proglašen krivim zbog počinjenog prekršaja iz članka 22. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 500,00 eura, u koju se na temelju čla...

12
Ppž 1979/2022-2; 1.6.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Samoboru, na temelju članka 281. stavka 1. točke 5. Prekršajnog zakona (ispravno: članka 181. stavka 1. točke 5.) protiv okr. Z.M. odbijena je optužba, da bi na činjenično opisan način, počinio ...

13
Ppž 519/2022-2; 31.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 16. prosinca 2021., broj: 48.Pp-19439/2021, proglašeni su krivima okr. ME“ d.o.o. i okr. I.P. da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili prekršaj iz čl. 247. st. 2. t. 1. i st. 5. Zakona o stranc...

14
Ppž 6879/2021-2; 29.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom su okr. pravna osoba G. i., j.d.o.o. i okr. odgovorna osoba D. M. proglašeni krivima i to okr. pravna osoba za prekršaj iz čl. 226. st. 1. t. 1. Zakona o strancima, činjenično opisan u t. 1. izreke pobijane presude, za prekršaj iz čl. 229. st. 1. t. 1. Zakona o radu, činjenično...

15
Ppž 4585/2023-2; 25.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim da je počinio prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 663,61 euro. 2. Istom presudom, okrivljenik je obvezan platiti...

16
Ppž 4174/2023-2; 23.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem je odbačen kao nepravodoban prigovor okr. A. P. protiv prekršajnog naloga Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave zagrebačke, Policijske postaje Samobor, od 10. listopada 2021., broj: 511-19-46/05-1-261-1/2021, kojim je okrivljenik proglašen krivim i kažnjen n...

17
Ppž 4474/2023-2; 23.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu od 11. travnja 2023., broj: 31.Pp-666/2023-4 proglašen je krivim okr. A. A. da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz čl. 22. st. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je na tem...

18
Jž 597/2020-2; 23.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški od 27. siječnja 2020., broj: Pp J-789/2019-42, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), okr. N. ...

19
Ppž 12917/2021-2; 17.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, proglašen je krivim okrivljenik M.P. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je primjenom instituta ublažavanja izrečena novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kuna, s time da je okri...

20
Ppž 13695/2021-2; 17.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, proglašen je krivim okrivljenik S.B. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 282. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna. 2. Na temelju članka 58. Prekršajnog zakona, ok...

21
Ppž 13764/2021-2; 17.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, okrivljenik je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona izrečena novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna. 2. Istom presu...

22
Ppž 6162/2021-2; 17.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 19. travnja 2021., broj: 54. Pp J-3460/2020 na temelju čl. 161. st. 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18.) okr. B. J. oslobođen je optužbe da bi na nač...

23
Ppž 9110/2021-2; 17.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici od 19. srpnja 2021., broj: 25. Pp J-59/2020 proglašena je krivom okr. pravna osoba „ T. A. INC.CO Predstavništvo u RH“, da je na način činjenično opisan u izreci počinila prekršaj iz čl. 225. st. 1. Zakona o strancima, za koji jo...

24
Ppž 4352/2023-2; 17.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, okrivljenica je proglašena krivom da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji joj je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona izrečena novčana kazna u iznosu od 300,00 eura. 2. Istom p...

25
Jž 668/2020-2; 17.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog u Zlataru, Stalne službe u Klanjcu od 23. siječnja 2020., broj: 27. Pp J-645/2019-32, okr. Z. Ž. i okr. B. H. su proglašeni krivima da su, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinili prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv ja...

26
Ppž 3095/2023-2; 11.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik J. B. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 286. stavak 12. i članka 282. stavak 4. i 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanih u izreci, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 60 (šezdeset) dana, koja se neće izvršiti ako okrivlje...

27
Ppž 4044/2023-2; 11.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Virovitici okr. V. T. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz članka 216. stavka 1. i 3., članka 196. stavka 3. i 7. i članka 163. stavka 1. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na c...

28
Ppž 4100/2023-2; 11.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru   okr. K. V. je, na temelju odredbe članka 182. točke 1. Prekršajnog zakona, oslobođen od optužbe, da bi na način činjenično opisan u izreci počinio djelo prekršaja iz članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prom...

29
Ppž 4284/2023-2; 11.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.   Pobijanom presudom okrivljeni Z. B. je proglašen krivim, da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinio prekršaj iz članka 22. stavka 4. u svezi sa člankom 10. stavkom 1. točke 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji za koji prekršaj mu je izrečena novčana kazna od 1.060,0...

30
Ppž 419/2022-2; 11.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: /2022 Broj: Ppž-419/2022 Republika Hrvatska Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb U  IME  R E P U B L I K E   H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca: Davorka Kučana predsjednika vijeća, te Renate Popović i Karmen Novak-...

31
Jž 1274/2020-2; 11.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Osijeku broj Pp J-29/2020 od 8. srpnja 2020., okrivljeni O. D. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je utvrđena novčana kazna u iznosu od 180,00 kuna i prekršaja iz članka 31. stavak 1. Zakona o ravno...

32
Ppž 6869/2022-3; 10.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni novčanim kaznama i to I-okr. pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.100,00 kn i II-okr. odgovorna osoba novčanom kaznom u iznosu od 900,00 kn, zbog prekršaja iz članka 189. stavka 1. to...

33
Ppž 11409/2021-2; 5.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljeni V. D. je oslobođen od optužbe, zbog prekršaja iz članka 116. stavka 3. točke 13. (ispravno članka 116. stavka 1. točke 13. i stavka 3.) Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, činjenično opisanog u izreci, uz obrazloženje da se u konkretnom slučaju radi o bezna...

34
Ppž 11066/2022-2; 5.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2.100,00 kuna / 278,72 eura, zbog prekršaja iz članka 70. stavak 1. podstavak 1. Zakona o trgovini, činjenično opisanog u izreci. 1.1. Navedenom presudom okrivljeniku je oduzeta imovinska kor...

35
Ppž 3757/2023-2; 4.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Jastrebarskom broj Pp-667/2023 od 13. ožujka 2023., okrivljeni B. A. proglašen je krivim zbog počinjenog prekršaja iz članka 22. stavak 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je izrečena kazna zatvora od 35 dana, a na temelju...

36
Ppž 12974/2021-2; 3.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom proglašen je krivim okrivljenik N. B. i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 10 (deset) dana, zbog prekršaja iz članka 216. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci pobijane presude. Uz kaznu okrivljeniku je izrečena zaštitna mjera zabrane ...

37
Ppž 11580/2022-2; 3.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu od 14. rujna 2022., broj: 31 Pp J-141/2020-11 proglašen je krivim okr. R. M. da je, na način činjenično opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz čl. 140. Zakona o protuminskom djelovanju, za koj...

38
Ppž 13285/2021-2; 3.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Delnicama od 19. listopada 2021., broj: 65. Pp - 4448/2021-6, okr. N.B. je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 54. stavak 3. u vezi sa stavk...

39
Ppž 5076/2021-2; 3.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Velikoj Gorici, Prekršajni odjel od 12. travnja 2021., broj: 25. Pp J-148/2020 proglašen je krivim okr. A. K. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za ...

40
Jž 678/2020-2; 3.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen zbog prekršaja činjenično opisanih u izreci iste, i to zbog djela prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira za koje djelo mu je izrečena novčana kazna 380,00 kuna u protuvrijednosti domaće valut...

41
Ppž 3919/2021-2; 3.5.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 15. ožujka 2021., broj 64. Pp J-999/2020, okr. S. Š. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 54. stavak 3. u vezi sa stavkom 1. točka 1. Zakona o s...

42
Ppž 11857/2021-2; 27.4.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko - goranske, Policijske postaje Mali Lošinj s Ispostavom Cres, broj 511-09-26/05-1-93-1/2021 od 7. rujna 2021., okrivljena G.T. proglašena je krivom zbog prekršaja iz članka 57. stavak 7. u vezi s člankom 29...

43
Ppž 3864/2023-3; 27.4.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom proglašeni su krivima I. okrivljeni D. J. i II. okrivljeni R. K. da su na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinili prekršaj iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira za koji prekršaj su im izrečene novčane kazne u iznosu od 720,...

44
Ppž 2803/2023-3; 26.4.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom okrivljenik D. K. proglašen je krivim i kažnjen ukupnom kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, temeljem članka 289. stavka 4., članka 286. stavka 12. i 13. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od koje mu nakon uračunatog zadržavanja preostaje 40 dana zatvora. 2....

45
Ppž 5750/2021-2; 26.4.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, okrivljenik je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, iz članka 32. stavka 4. cit. Zakona,  iz članka 51. stavka 5. istog Zakona i iz članka 176. stavka 5. istog Zakona za ...

46
Ppž 10776/2021-2; 26.4.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.               Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 20. rujna 2021., broj: 50. Pp-6372/2021-5 proglašena je krivom okr. M. M. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz čl. 54. st. 3. u vezi st. 1. t. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe drog...

47
Ppž 445/2021-2; 26.4.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Rijeci od 23. studenog 2020., broj: 24. Pp J-1400/2020, proglašen je krivim okr. D. P. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je, uz prim...

48
Ppž 7229/2022-2; 26.4.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je, primjenom članka 37. Prekršajnog zakona izrečena novčana kazna u iznosu od 4.500,00 kuna. 2. Istom presud...

49
Ppž 3587/2023-2; 26.4.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.                Pobijanom presudom okrivljenik M. B. proglašen je krivim zbog prekršaja iz članka 216. stavak 3. i prekršaja iz članka  289. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je za prekršaj iz članka 216. stavak 3. istog Zakona izrečena kazna zatvora u trajanju od 10 dana uz ...

50
Ppž 3635/2023-2; 26.4.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom okrivljenik M. H. proglašen je krivim zbog prekršaja članka  286. stavak 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena  kazna zatvora u trajanju od 60 dana, u koju se ima uračunati vrijeme uhićenja i zadržavanja od 7. ožujka 2023. od 17,15 sati do ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud