Poredano po:

Broj dokumenata: 6834

1
IR 20/2024-2; 16.1.2024 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je prihvaćen prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova                                                     Republike Hrvatske, Policijske uprave zagrebačke, Sektora za javni red i sigurnost, Službe za osiguranja Zagreb, Klasa: NK-214-14/23-06/5584, Urbroj: 511-19-05-23-5 od  1...

2
IR 10/2024-2; 12.1.2024 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Sesvetama, broj: 23. Pp Prz-37/2023 od 18. prosinca 2023., prihvaćen je prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave zagrebačke, Sektora za javni red i sigurnost, Službe za osiguranje broj: NK-214-14/23-06/5584 od 18. prosinc...

3
Ppž 5546/2022-2; 10.1.2024 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljeni M. P. proglašen je krivim zbog počinjenja prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci iste, za koje djelo mu je izrečena novčana kazna 3.000,00 kuna te je na temelju članka 138. stavka 3. Prekrša...

4
Ppž 8803/2023-3; 10.1.2024 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje, iz članka 32. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 242. stavka 5. cit. Zakona, članka 199. stavka 8. istog Zakona i iz članka 286. stavka 12. tog Z...

5
Ppž 5644/2022-2; 10.1.2024 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljenik M.D. proglašen je krivim i kažnjen, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, novčanom kaznom u iznosu od 663,61 eura (5.000,00 kuna), temeljem članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci po...

6
Ppž 10421/2023-2; 3.1.2024 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom II okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 920,00 eura, zbog prekršaja iz članka 113. stavak 4. u svezi sa stavkom 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, činjenično opisanog u izreci. 2. Istom presudom II okrivljenik je obvezan...

7
IR 141/2023-2; 3.1.2024 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem je prihvaćen prijedlog Policijske uprave varaždinske, Policijske postaje Varaždin broj NK-210-01/23-01/16082 od 12. prosinca 2023. te je B. B., na temelju odredbe čl. 34.a Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, izrečena zabrana prisustvovanja svim športskim na...

8
Ppž 5103/2021-2; 13.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku od 12. travnja 2021., broj DU2. Pp J-237/2020, okr. L. B. je proglašena krivom da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinila prekršaj iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji joj je iz...

9
Ppž 9810/2021-2; 13.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici od 26. srpnja 2021., broj: 45. Pp J-354/2020-28, okr. V. M. i okr. Đ. T. su proglašeni krivima da su, na način činjenično opisan u tom dijelu izreke pobijane presude, počinili prekršaj iz čl. 13. Zakona o pre...

10
Ppž 7809/2023-2; 13.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. D. proglašen je krivim, i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 60 dana, zbog prekršaja iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci. 2. Istom presudom, temeljem članka 58. stavka 1. Prekršajnog zakona, okrivljenik...

11
Ppž 9295/2023-2; 13.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Ppž-9295/2023 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb Broj: Ppž-9295/2023 U   I M E   R E P U B L I KE   H R V A T S K E P R E S U D A Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja Gordane Korotaj kao predsjednice vijeća te Goranke Ratk...

12
Ppž 4593/2022-2; 13.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljenik M.G. je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna. 2. Na temelju članka 58. Prekršajnog zakona, ...

13
Ppž 9085/2023-2; 13.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik D. P. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona, izrečena novčana kazna u ...

14
Ppž 9296/2022-2; 12.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljena pravna osoba EA društvo za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. i okrivljena odgovorna osoba Z.B., na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona, oslobođeni su od optužbe, zbog prekršaja iz članka 170. stavka 1. točke 11. i...

15
Ppž 12475/2022-2; 12.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kuna / 1.592,67 eura, zbog prekršaja iz članka 77. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. točka 5. i prekršaja iz članka 78. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. točka 3. Zakona o morsko...

16
Ppž 5506/2022-2; 7.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prekršajnim nalogom Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave šibensko-kninske, Postaje prometne policije Šibenik, klasa: 211-07/22-3/7586 urbroj: 511-13-11-22-1 od 20. travnja 2022, okrivljeni A.R. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 53. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prome...

17
IR 120/2023-2; 6.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem je okr. D.V., na temelju čl. 130. st. 1. i st. 2. toč. 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22., dalje u tekstu: PZ), određena mjera opreza zabrane prisustvovanja nogometnim utakmicama na području R...

18
Ppž 3668/2022-2; 5.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni E.Š. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 286. stavka 10. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okr...

19
Ppž 3728/2022-2; 5.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni M.H. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 11.000,00 (jedanaesttisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom ...

20
Ppž 3399/2022-2; 5.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 57. stavak 7. u svezi s člankom 293. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci. 2. Navedenim prekršajnim nalogom okrivl...

21
Ppž 3408/2022-2; 5.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni F.I. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okrivl...

22
Ppž 3494/2022-2; 5.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni I.M. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okri...

23
Ppž 4058/2022-2; 5.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni M.L. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 (desettisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okri...

24
Ppž 4151/2022-2; 5.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okrivljena T.N.proglašena je krivom da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 9.400,00 kuna. 2. Istim nalogom okrivljenici je, na...

25
Ppž 3388/2022-2; 5.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni D.Z. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okrivlj...

26
Ppž 3619/2022-2; 4.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Kutini, broj: 10.Pp-919/2021-10 od 10. ožujka 2022., okrivljenik B.Đ. proglašen je krivim za prekršaje iz članka 286. stavka 10. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Nakon podnošenja žalbe od strane okrivljenika protiv navedenog rješenja ovaj sud je utvrdio da je o...

27
Ppž 11776/2021-2; 4.12.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik S. O., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog p...

28
Ppž 8837/2023-2; 30.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom proglašen je krivim okrivljeni S. N. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 199. st. 2. kažnjiv po čl. 199. st. 8. ZSPC-a za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.320,00 eura koju je dužan platiti u roku osam dana od pravomoćnos...

29
Ppž 8317/2023-2; 29.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Šibeniku od 1. lipnja 2023., broj: PpJ-301/2020, na temelju čl. 182. st. 1. t. 3. (pravilno 182. t. 3.) Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.) okr. C. d.o.o. i okr. D...

30
Ppž 9369/2023-2; 29.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Stalna služba u Kaštel Sućurcu od 18. listopada 2023., broj: 28. Pp-5214/2023, na temelju čl. 161. t. 4. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.) o...

31
Ppž 9726/2023-2; 29.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Puli-Pola od 25. svibnja 2023., broj 3. Pp J-230/2020 proglašen je krivim okr. K.K. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz čl. 54. st. 3. u vezi st. 1. t. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, za koji mu ...

32
Ppž 5624/2021-2; 29.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okr. V. K. oslobođen je optužbe zbog prekršaja iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira s obrazloženjem da djelo nije prekršaj jer nedostaje bitno obilježje prekršaja pa je na temelju odredbe čl. 182. t. 1. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj: 107/07, 39/...

33
Ppž 5906/2022-2; 29.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prekršajnim nalogom u točki I , II i III , okrivljenik M.C. proglašen je krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 13.300,00 kuna, zbog prekršaja iz članka 199. stavka 8. , članka 47. stavka 2. uz primjenu članka 293. stavka 2. i članka 163. Stavke 8. Zakona o...

34
Ppž 5974/2022-2; 29.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okr. A.L. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 229. stavka 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna. 1.1.              Okrivl...

35
Ppž 8085/2023-2; 28.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Kod ovog suda, zaprimljen je od strane PU zadarske na odlučivanje prigovor okrivljenika J.T., podnesen protiv obaveznog prekršajnog naloga gdje je proglašen krivim za prekršaj iz čl. 53. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske nije stvarno nadle...

36
Jž 1562/2020-2; 28.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Broj: Ppž-1562/2020 REPUBLIKA HRVATSKA Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Zagreb Broj: Jž-1562/2020 R E P U B L I K A  H R V A T S K A R J E Š E NJ E Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sutkinja Kristine Gašparac Orlić, predsjednice vijeća te Goranke Ratković ...

37
Ppž 130/2020-3; 28.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 30. studenog 2020., broj 11 Pp J-1830/2020-14, tvrtki „L.“ d.o.o. S. je,  na ime nagrade za usluge prevođenja po sudskom tumaču I. B., odobrena naknada troškova u ukupnom bruto iznosu od 300,00 kuna, dok u ost...

38
Ppž 9703/2023-3; 28.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Dubrovniku od 2. listopada 2023., broj: 4. Pp-2897/2022, okr. D. B. je proglašen krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je, uz pri...

39
Ppž 3029/2022-2; 28.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni Z.M. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna, zbog prekršaja iz članka 53. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci prekršajnog naloga. 2. Istim prekršajnim nalogom okrivlje...

40
Ppž 3188/2022-2; 28.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranim prekršajnim nalogom okrivljenik D.Ž.A. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 9.400,00 kuna. 2. Istim nalogom okrivljeniku je, n...

41
Ppž 13552/2021-2; 23.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačena je kao nepravodoban žalba okrivljenika I.M. podnesena protiv presude Općinskog suda u Sesvetama broj Pp P-1405/2021 od 24. rujna 2021. 2. Protiv tog rješenja okrivljenik je podnio žalbu navodeći da je pobijano rješenje doneseno na temelju pogrešno i nepotpuno utvrđen...

42
SZž 412/2023-2; 23.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranim rješenjem Općinskog suda u Zlataru odbijena je molba kažnjenika M.S. za odgodu izvršavanja kazne zatvora u trajanju od 45 dana, s obrazloženjem da nisu ispunjeni uvjeti za odgodu izvršavanja kazne zatvora propisani odredbom članka 61. stavka 2. Zakona o izvršavanju k...

43
Ppž 9390/2023-2; 23.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Dugoj Resi okr. N. L. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te mu je na temelju citirano...

44
IR 116/2023-2; 22.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Osijeku, broj: Pp-1626/2023-3 od 24. travnja 2023. na temelju članka 130. stavka 5. i stavka 7. Prekršajnog zakona (Narodne novine broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.) okrivljenom S.N. produljena je mjera opreza za...

45
Ppž 6367/2021-2; 22.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru okrivljena pravna osoba je proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 27.000,00 kn, zbog prekršaja iz članka 162. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji, činjenično opisanog u izreci pobijane presude. 2. Istom presudom okrivljena pravna ...

46
Ppž 9542/2023-2; 22.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom Općinskog prekršajnog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Križevcima od 10. listopada 2023., broj: 54. Pp-312/2023-10, proglašen je krivim okr. D.B. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz 22. st. 5. toč. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u o...

47
Ppž 7242/2021-3; 22.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom okrivljenik je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaje iz članka 199. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, članka 238. stavka 7. cit. Zakona, članka 229. stavka 5. istog Zakona i iz članka 282. stavka 9. istog Zakona, za...

48
Ppž 8044/2023-2; 22.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Metkoviću, broj: Pp J-322/2020-6 od 23. svibnja 2023., na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17.,118/18. i 114/22.)  okrivljeni M. B. oslobođen je od optužbe da bi na nači...

49
Ppž 6067/2022-2; 22.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim prekršajnim nalogom okr. M.V. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinio prekršaj iz članka 199. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji prekršaj mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna / 663,61 ...

50
Ppž 11233/2021-2; 21.11.2023 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 12. srpnja 2021., broj: 78. Pp J-1463/2020 proglašen je krivim okr. S.N. da je, na način činjenično opisan u izreci presude, počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud