Poredano po:

Broj dokumenata: 4222

1
Ppž 28/2020-2; 20.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku okr. M. V. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio djelo prekršaja iz članka 59. st. 1. i 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te mu je izrečena novčana kazna uz primjenu institut...

2
Ppž 12172/2021-2; 19.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, proglašena je krivom okrivljenica I.V. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinila prekršaj iz članka 57. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz primjenu članka 293. stavak 2. cit. Zakona za koji joj je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona izreč...

3
Pž 3683/2020-2; 19.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik T. J. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz članka 199. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koji mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna. 2. N...

4
Ppž 4255/2021-2; 13.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik I.Č. proglašen je krivim zbog djela prekršaja članka 289. stavak 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 (šesttisuća) kuna. 2. Okrivljenik je upozoren na pravo propisano odredbom čl...

5
Ppž 9376/2022-2; 12.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Pazinu okrivljenik je proglašen krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kn, zbog prekršaja iz članka 77. stavka 1. točke 5. i stavka 3. i prekršaja iz članka 78. stavka 1. točke 3. i stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu, činjenično ...

6
Ppž 5024/2022-2; 12.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici G. U. d.o.o., kao pravna osoba i G. G., kao odgovorna osoba, proglašeni su krivima i uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama i to okrivljena pravna osoba G. U. d.o.o. u iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće) kuna te okrivljena odgovorn...

7
Ppž 5731/2022-2; 12.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici T. j. d.o.o., kao pravna osoba i M. M., kao odgovorna osoba, proglašeni su krivima i uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona kažnjeni novčanim kaznama i to okrivljena pravna osoba T. j. d.o.o. u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna te okrivljena odgovorna o...

8
Ppž 10268/2022-2; 12.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Gospiću od 22. kolovoza 2022., broj: 1 Pp - 918/2022-11, proglašen je krivim okr. P. K., da je na način činjenično opisan u točki I.) izreke prvostupanjske presude, počinio prekršaj iz članka 22. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te ...

9
Gž 1358/2020-2; 7.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Uvodno citiranom presudom okrivljenici M. D. i J. V. proglašeni su krivima i kažnjeni novčanim kaznama u iznosima od 3.000,00 kuna, svaki, zbog prekršaja iz članka 162. stavka 3. u vezi sa stavkom 1. točkom 3. Zakona o gradnji, činjenično opisanog u izreci prvostupanjske presude. 1.1. Okrivljeni...

10
Ppž 3585/2021-2; 6.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem o prekršaju okrivljeni M.P.proglašen je krivim zbog prekršaja kažnjivog po članku 192. stavku 2. (pravilno i: u svezi stavka 1. točke 1.) Općeg poreznog zakona, činjenično opisan u točki 1. izreke i po članku 35. stavku 2. (pravilno i: u svezi stavka 1. točke 2.) ...

11
Ppž 3393/2021-2; 6.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Daruvaru okr. T.L. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 199. stavka 2. i 8. i članka 63. stavka 1. i 5. uz primjenu članka 293. stavka 2. Zakona...

12
Pž 5504/2020-2; 6.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Virovitici, Stalne službe u Slatini okr. S. P. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 229. stavka 3., 4. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te je na temelju odred...

13
Ppž 13218/2021-2; 6.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom suda prvog stupnja okrivljenik je proglašen krivim i osuđen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 18.500,00 kuna, zbog djela prekršaja iz čl. 199. st. 2., kažnjivog po st. 8. i čl. 51. st. 1., kažnjivog po st. 5. u vezi čl. 293. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, o...

14
Pž 6247/2020-2; 6.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Presudom suda prvog stupnja okrivljenik je proglašen krivim i osuđen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 10.300,00 kuna, zbog djela prekršaja iz čl. . 238. st. 1., kažnjivog po čl. 238. st. 7., čl. 163. st. 1., kažnjivog po čl. 163. st. 8., čl. 236. st. 1., kažnjivog po čl. 236. st. ...

15
Ppž 8605/2022-2; 5.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik J. O., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 54. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koja pravna kvalifikacija je pogrešno navedena jer se okrivljenik u konkretnom predmetu tereti za prekršaj iz...

16
Ppž 9173/2022-2; 5.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu od 8. kolovoza 2022., broj: 65. Pp-2715/2022, proglašen je krivim okr. D. K., da je na način činjenično opisan u izreci prvostupanjske presude počinio prekršaj iz članka 22. stavak 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obit...

17
Ppž 7900/2022-2; 5.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskom presudom, proglašen je krivim okrivljenik B. S. da je, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koji mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) dana, s time da se temeljem članka 44. Prekrš...

18
Ppž 10226/2022-2; 5.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik F. K. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna, temeljem članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude. Istom presudom, temeljem članka 58. stavka 1. Prekršajn...

19
Ppž 10322/2022-2; 5.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik H. Dž. proglašen je krivim i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, temeljem članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koju je izdržao u cijelosti. Istom presudom, temeljem članka 58. stavka 1. Prekršajnog zakona, okrivljeniku je izrečena zaš...

20
Ppž 10937/2021-2; 5.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik B. S., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 229. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog p...

21
Ppž 1904/2021-2; 5.10.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom, oslobođen je od optužbe okrivljenik D. D., da bi, na način činjenično opisan u izreci, počinio prekršaj iz članka 53. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Istom presudom, temeljem članka 140. stavka 2. Prekršajnog zakona, određeno je da troškovi prekršajnog po...

22
Ppž 9797/2022-2; 29.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem odbačen je kao nepravodoban prigovor okrivljenika H. T. podnesen protiv prekršajnog naloga rješenja Policijske uprave istarske Postaje prometne policije Pula broj: 211-07/22-1/10780 od 29. srpnja 2022. Protiv tog rješenja okrivljenik je podnio žalbu u kojoj navodi da prigovor nij...

23
Ppž 4904/2022-2; 29.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.               Pobijanom presudom okrivljena J. B. proglašena je krivom zbog prekršaja iz članka 22. stavka 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci, te joj je, na temelju istog propisa izrečena kazna zatvora od 15 dana uz primjenu uvjetne osude s rokom provjeravanja...

24
Ppž 7238/2022-2; 29.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik M. A. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 (pettisuća) kuna, zbog djela prekršaja iz članka 289. stavak 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci presude. 2. Okrivljenik je propisno upozoren na odredb...

25
Pž 4699/2020-2; 29.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Čakovcu okr. J. F. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 229. stavka 3. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju cit. propisa i uz primjenu instituta...

26
Pž 5407/2020-2; 29.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Osijeku, Stalne službe u Belom Manastiru okr. I. G. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te je kažnjen novčanom k...

27
Ppž 9189/2022-2; 28.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem maloljetniku A. H. je zbog prekršaja iz članka 216. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prekršaja iz članka 46. stavka 3. cit. Zakona uz primjenu članka 293. stavka 2. istog Zakona i zbog prekršaja iz članka 176. stavka 5. istog Zakona, primijenjena odgojna mjera...

28
Ppž 9404/2022-3; 28.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Sesvetama, Stalna služba u Svetom Ivanu Zelini od 2. kolovoza 2022., broj: 26. Pp - 1510/2022-9, proglašen je krivim okr. M. G., da je na način činjenično opisan u izreci prvostupanjske presude počinio prekršaj iz članka 22. stavak ...

29
Ppž 9948/2022-2; 28.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik D. C. S. oslobođen je optužbe za prekršaj iz članka 53. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 2. Protiv navedene presude tužitelj Policijska uprava zadarska, Postaja prometne policije Zadar, pravodobno je podnijela žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđe...

30
Jž 2244/2019-2; 28.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 4. rujna 2019., broj: 30. Pp J- 512/2019, okr. B. P. proglašena je krivom da je na način činjenično opisan u točki 1) izreke pobijane presude, počinila prekršaj iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog...

31
Ppž 4268/2022-2; 28.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik M. H. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 19.200,00 kuna, temeljem članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude, od koje mu je nakon uračunatog zadržavanja preostalo za ...

32
Ppž 4323/2022-2; 28.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom okrivljenik A. G. proglašen je krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 kuna, temeljem članka 199. stavka 8. u vezi s člankom 293. stavkom 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zbog prekršaja činjenično opisanog u izreci pobijane presude. Istom presudom, temelj...

33
Ppž 8976/2022-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Pobijanom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu broj Pp-16846/2021 od 21. svibnja 2021., okrivljeni I. I. R. proglašen je krivim zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisnog u izreci prvostupanjske presude, te mu je izrečena kazna ...

34
Ppž 9660/2022-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim rješenjem odbačen je kao nedopušten prigovor okrivljenika Borisa Borčića a podnesen protiv prekršajnog naloga Policijske uprave karlovačke, Postaje prometne policije Karlovac broj 211-07/22-1/11521 od 7. kolovoza 2022. 2. Protiv tog rješenja okrivljenik je podnio žalbu navodeći kako ni...

35
Ppž 9861/2022-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljeni S. S. i I. B. proglašeni su krivima zbog prekršaja iz članka 22. stavka 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjenično opisanog u izreci, te su, na temelju istog propisa, kažnjeni novčanom kaznom od 7.000,00 kuna, svatko u koju kaznu im je, na tem...

36
Jž 2350/2019-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 4. listopada 2019., broj: 6. Pp J-909/2019, proglašen je krivim okr. D. K. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 5. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za k...

37
Jž 1323/2020-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom okrivljeni M. B. je, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“ broj 107/07., 39/13., 157/13., 70/17., 118/18.), oslobođen od optužbe zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanog u izreci...

38
Ppž 6713/2022-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Karlovcu okr. D. U. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 216. stavka 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 60 dana. 1.1.   Okrivlje...

39
Ppž 8251/2022-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik T. P. proglašen je krivim za djelo prekršaja iz članka 199. stavak 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i članka 17. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, činjenično opisanih u izreci, i kažnjen kaznom zatvora u ukupnom trajanju od 35 (tridesetpet...

40
Ppž 13117/2021-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanom presudom okrivljenik A. N. proglašen je krivim zbog djela prekršaja članka 229. stavak 3., 4. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna. 2. Okrivljenik je upozoren na pravo propisano odredbo...

41
Ppž 6/2020-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog suda u Đakovu od 19. studenoga 2020., broj: Pp P-772/2020, okrivljeni S. P. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 57. stavka 4. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci, te mu je primjenom članka 37. Prekršajnog zakona izrečena novčana ka...

42
Pž 3980/2020-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu okr. I. S. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 229. stavka 3. 4. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju cit. propisa i uz pri...

43
Ppž 3299/2021-2; 22.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Pobijanim prekršajnim nalogom okrivljeni N.V. je proglašen krivim da je na način činjenično opisan u izreci pobijanog prekršajnog naloga počinio prekršaj iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a za koji prekršaj mu je nakon uračunavanja uhićenja u iznosu od 300,00 kuna i...

44
Ppž 3019/2022-2; 15.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanom presudom, na temelju članka 182. točke 3. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj: 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18.), okrivljeni S. S. i G. S. su oslobođeni od optužbe zbog prekršaja iz članka 22. stavka 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, činjen...

45
Pž 150/2020-2; 15.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Pobijanim rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu odbijen je zahtjev okr. L. K., podnesen po braniteljici M. H., za naknadu troškova prekršajnog postupka prema troškovniku od 17. listopada 2019., na ime nagrade i nužnih izdataka braniteljice, u ukupnom iznosu od 2.500,00 kuna,...

46
Pž 726/2020-2; 15.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.       Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Zadru okr. N. B. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaje iz članka 109. stavka 2.  u svezi članka 293. stavka 1. i članka 199. stavka 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je...

47
Pž 962/2020-2; 15.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1.              Uvodno citiranom prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Metkoviću okr. Ž. M. proglašen je krivim da je, na način činjenično opisan u izreci počinio prekršaj iz članka 289. stavka 1. i 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, te mu je na temelju citiranog propisa i uz primjenu in...

48
Ppž 7376/2022-2; 15.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Presudom suda prvog stupnja okrivljenik je proglašen krivim i izrečena mu je kazna bezuvjetnog zatvora u trajanju od 30 dana zbog djela prekršaja iz članka 289. stavak 4. u svezi stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, opisanog u izreci. 2. Istom presudom okrivljenik je oslobođen nak...

49
Pž 1831/2020-2; 15.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: Presudom Općinskog suda u Đakovu od 2. ožujka 2020., broj: Pp P-68/2020, okrivljeni A. H. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 199. stavka 2. i 8. i članka 51. stavka 1. i 5. u vezi članka 293. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanog u izreci, te mu je za prekrš...

50
Ppž 1351/2021-2; 15.9.2022 · Visoki prekršajni sud RH

Sažetak: 1. Presudom Općinskog prekršajnog suda u Splitu od 4. prosinca 2020., broj:  Pp P-288/2020, okrivljeni N. A. je proglašen krivim zbog prekršaja iz članka 43. stavka 1., 2. i 3. u vezi članka 293. stavka 1. i članka 176. stavka 3. i 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, činjenično opisanih u izr...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud