Poredano po:

Broj dokumenata: 17

1
U-III/6165/2021; 20.4.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavne tužbe podnijelo je trgovačko društvo INTERIGRE d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Joško Biliškov, odvjetnik u Zagrebu. Ustavne tužbe podnesene su u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: 48 Gž-1163/18-2 od 24. t ......

2
U-I-2419-2017; 12.4.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 2. prosinca 2016. donio Zakon o porezu na dohodak koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 115 od 9. prosinca 2016., a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. Nakon stupanja na snagu, Zakon o porezu na dohodak više puta je ....

3
U-III/2235/2021; 16.11.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Zoran Mamić iz Zagreba, sada u Čitluku, Republika Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: podnositelj). 1.2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-Us 24/2019-37 od 3. ožujka 2021., kojo ......

4
U-I/3437/2015; 26.10.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prof. dr. sc. Srećko Jelinić iz Osijeka (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnio je 19. kolovoza 2015. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 39. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12....

5
U-I/6090/2020; 28.9.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM A. OSPORENI ZAKON 1. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava, donio je 6. srpnja 2018. deveti (9.) saziv Hrvatskog sabora na osmoj (8.) sjednici održanoj od 11. travnja do 13. srpnja 2018. Proglasila ga je ......

6
U-I/4475/2018; 8.6.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Miro Bulj iz Sinja (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podnio je 4. prosinca 2018. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 106 od 30. studenoga 2018.; u daljnjem teks...

7
U-I/1221/2020; 23.2.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 2. prosinca 2016. donio je Zakon o porezu na dohodak koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 115/16. od 6. prosinca 2016., a stupio je na snagu 1. siječnja 2017., osim članka 14. stavaka 5. i 6., članka 26., članka 33. st ....

8
U-I/1072/2019; 7.7.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 2. prosinca 2016. donio Zakon o porezu na dohodak koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 115/16. od 6. prosinca 2016., a stupio je na snagu 1. siječnja 2017., osim članka 14. stavaka 5. i 6., članka 26., članka 33. st ....

9
U-III/2110/2019; 28.5.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu 13. svibnja 2019. podnijelo je trgovačko društvo MUNIS d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-636/18-2 od 13. veljače 2019. kojom je odbijena žalba p ....

10
U-III/4066/2018; 9.10.2019 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je 5. studenoga 2018. B. D., državljanka Bosne i Hercegovine, s boravištem u S., koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Ivan Milanović, odvjetnik u Umagu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visok ......

11
U-I/8070/2014; 30.1.2018 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14.,143/14. i 136/15.; u daljnjem tekstu: ZoPD/04) podnijeli su 24. prosinca 2014. Grad Zagre...

12
U-III/6281/2016; 23.11.2017 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Mijo Čulić iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa David Salaj, odvjetnik u Puli. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Kž-89/1 ......

13
U-IIIB/3532/2017; 4.10.2017 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Podnositeljica je na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnijela ustavnu tužbu protiv rješenja Ministarstva pravosuđa klasa: 7...

14
U-I/1040/2016; 7.2.2017 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Pere Beljan iz Zagreba podnio je 7. ožujka 2016. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 22/12., u daljnjem tekstu: ZID ZoPD). Ne postoje pretpostavke za odlučivanje ....

15
U-I/501/2014; 7.2.2017 · Ustavni sud RH

Sažetak: Milan Lukinić iz Velike Gorice podnio je 3. veljače 2014. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 14. stavka 2. točke 4. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13., 125/13., 148/13., 83 .....

16
U-I/2747/2013; 7.2.2017 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Hrvatski svjetski kongres iz Privlake kojeg zastupaju odvjetnici iz Odvjetničkog društva Andreis & partneri iz Zagreba podnio je 13. svibnja 2013. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 14. stavka 2. točke 5. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novi...

17
U-I/2386/2015; 17.1.2017 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Drago Vuković iz Dubrovnika podnio je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 11. stavaka 1. i 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 143/14.; u daljnjem tekstu: ZID ZoPD). Ne postoje pretpostavke za odlu ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud