Poredano po:

Broj dokumenata: 359

1
U-I/6697/2022; 20.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. VIR STAN j.d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) kojeg zastupa Šime Peruza, osoba ovlaštena za zastupanje, podnio je 21. studenoga 2022. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 385. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima...

2
U-I/6698/2022; 20.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. VIR STAN j.d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) kojeg zastupa Šime Peruza, osoba ovlaštena za zastupanje, podnio je 21. studenoga 2022. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 377. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne...

3
U-I/3024/2022; 20.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o cestama donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 8. srpnja 2011., a objavljen je u "Narodnim novinama" broj 84 od 20. srpnja 2011. (u daljnjem tekstu: ZoCest/11). Stupio je na snagu 28. srpnja 2011. (osim članka 9. stavka 1. alineje 8. ......

4
U-III/5008/2021; 24.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je 10. rujna 2021. u predmetu broj: U-III-5008/2021 trgovačko društvo TANKERKOMERC d.d. sa sjedištem u Zadru (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Ivan Rude, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Rude i partneri ....

5
U-III/1428/2022; 5.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Boris Žibrat iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ivan Kobaš, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Šuster, Kobaš, Buntić d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog su ......

6
U-III/809/2020; 21.9.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Žarko Rašeta i Radmila Rašeta iz Zagreba koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zoran Novaković, odvjetnik u Zagrebu, podnijeli su Ustavnom sudu ustavnu tužbu kojom osporavaju presudu i rješenje Županijskog suda u Gospiću broj: Gž-314/08-2 od 18. siječnja 2 ....

7
U-II/5381/2020; 7.6.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Šime Peruza iz Vira podnio je 17. studenoga 2020. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustav...

8
U-II/5382/2020; 7.6.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Šime Peruza iz Vira podnio je 17. studenoga 2020. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustav...

9
U-II/5383/2020; 7.6.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Šime Peruza iz Vira, podnio je 17. studenoga 2020. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Usta...

10
U-III/4004/2021; 13.4.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Đurđa Petravić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Viki Vičić, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Marčan i partneri d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, a u povodu presude Županijskog suda u Zagr ....

11
U-III/4248/2021; 7.4.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo Valamar Riviera d. d. sa sjedištem u Poreču (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju odvjetnici Mladen Markoč i Relja Pećina iz Zajedničkog odvjetničkog ureda u Zagrebu. Ustav ......

12
U-III/4360/2019; 24.2.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je 24. listopada 2019. Koraljka Štambuk iz Njivica (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Domagoj Rešetar, odvjetnik u Osijeku. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu pre ......

13
U-IIIA/5302/2021; 15.12.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. IKAIR PROMET d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa prokurist Ivica Mršić podnio je 30. rujna 2021. ustavnu tužbu navodeći da mu je trajanjem parničnog postupka koji se vodio pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod b ....

14
U-III/4999/2019; 11.11.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ljubomir Majić i Dubravka Pracny (u daljnjem tekstu: podnositelji), oboje iz Slavonskog Broda, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupaju Javorko Novak i Tatjana Pracny Novak, odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Pracny&Novak iz Slavonskog Broda, podn ....

15
U-III/294/2016; 30.9.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti kojima je odlučeno o osnovanosti tužbenog zahtjeva podnesenog radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne isprave povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("N ....

16
U-I/4202/2021; 28.9.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. VIR STAN j.d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagatelj) kojeg zastupa Šime Peruza, osoba ovlaštena za zastupanje, podnio je 15. srpnja 2021. Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 385. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("...

17
U-III/1144/2017; 28.9.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Srpska pravoslavna crkvena općina Trst iz Trsta, Italije (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Milka Savić, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Zagr ......

18
U-III/5874/2020; 8.9.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je F. J., hrvatski državljanin iz S., kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Božidar Husajina, odvjetnik u Zagrebu 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: ......

19
U-III/4285/2019; 30.6.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-1364/18-2 od 16. srpnja 2019. Tom je presudom poništena presuda Upravnog suda u Rijeci broj: UsI-554/15-12 od 8. prosinca 2017., te je riješeno da se tužba ....

20
U-III/4717/2019; 23.6.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Sisku broj: Gž-461/2019-2 od 26. rujna 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom podnositelju povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 14. stavkom 2., 16. stavkom 2., 29. stavkom 1., 34. stavkom 1. ....

21
U-III/3044/2019; 10.6.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Petar Nilović (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županjskog suda u Zagrebu broj: Gž-1517/12-2 (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje). Drugostupanjskim rješenjem prihvaćena je žalba Republike Hrvatske te je preinačen ....

22
U-III/2494/2020; 2.6.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo VIR STAN j. d. o. o., sa sjedištem u Viru (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu rješenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-776/20-2 od 27. veljače 2020. (u daljnjem tekstu: ....

23
U-III/4373/2020; 19.5.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 28. rujna 2020. Dragutin Korlaet iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ivo Juričko, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Juričko&partneri u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrh ......

24
U-III/972/2020; 15.4.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu i dopune ustavne tužbe od 2. srpnja 2020., 28. kolovoza 2020. i 4. rujna 2020. podnijela je Božica Malbaša iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositeljica) u povodu rješenja Županijskog suda u Zadru broj: 24 Gž-3718/2018-4 od 7. ....

25
U-III/4145/2017; 24.3.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dinko Franičević iz Vrboske, Petronela Gabelić iz Vrboske, Juan Carlo Franičević iz Argentine i Pavo Franičević iz Dubrovnika (u daljnjem tekstu: podnositelji), svi zastupani po Vinku Fabjanoviću, odvjetniku u Splitu, podnijeli su ustavnu tužbu u povodu presude ....

26
U-III/947/2019; 24.3.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Fatima Djedović, kao univerzalna nasljednica pok. Jakuba Djedovića iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica), podnijela je 19. veljače 2019. Ustavnom sudu ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: Gž-3942/10-2 od 21. siječnj ....

27
U-I/663/2020; 23.3.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14.) donio je sedmi saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 17. listopada 2014. Zakon o energetskoj učinkovitosti proglasio je predsjednik Republike Hrvatske 23. listopada 2014., a stupio je na sna ....

28
U-III/1330/2019; 10.3.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Vinko Bendra iz Kaptola (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lovorka Juranović, odvjetnica u Rijeci. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Slavon ......

29
U-III/4388/2018; 24.2.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Sonja Hegedušić iz Peteranca (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Sanja Godek Glavina, odvjetnica u Koprivnici. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda ....

30
U-III/4301/2019; 24.2.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: 21 Gž-2769/12-2 od 1. listopada 2013. (u daljnjem tekstu: osporena drugostupanjska presuda) kojim je odbijena kao neosnovana žalba podnositelja i potvrđena presuda Općinskog suda u Pagu broj: P-256/2011 od 20. rujna 2012. (u ...

31
U-III/6116/2020; 24.2.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 12. veljače 2020. Vladimir Mlinarić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu pojedinačnih akata tijela sudbene vlasti, kojima je pravomoćno odlučeno o tužbenom zahtjevu usmjerenom na stjecanje prava vla ....

32
U-III/557/2018; 23.2.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Zvonimir Josipović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu presude Županijskog suda u Puli-Pola broj: Gž-1512/2016-2 od 27. studenoga 2017. (u daljnjem tekstu: osporena presuda), kojom je odbijena kao n ....

33
U-III/2238/2019; 4.2.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Josip Bistrović iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Sanja Porobija, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Porobija & Porobija u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u predmetu broj: U-III-1312/2014 u povodu presude Županijskog suda u Zagrebu broj: ....

34
U-III/2363/2016; 3.2.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktom tijela sudbene vlasti, kojim je presuđeno u postupku utvrđivanja prava vlasništva, povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 7 ....

35
U-III/3682/2018; 3.2.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 10. listopada 2018. Boris Gruden iz Zagreba, kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Nino Reskušić, odvjetnik u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu, St ......

36
U-III/231/2016; 27.1.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti, Zagreb (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Dragomir Jukić, odvjetnik iz Zagreba podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-2155/11-2 od 16. r ....

37
U-IIIA/3965/2020; 21.1.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Davor Klarić iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Mate Klarić, podnio je 27. kolovoza 2020. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., ....

38
U-III/2309/2018; 22.12.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ane Krstelj iz Dubrovnika i Ana Ludvik iz Lopuda (u daljnjem tekstu: podnositeljice), koje zastupa Cvijetko Rihter, odvjetnik u Dubrovniku, podnijele su ustavnu tužbu kojom osporavaju presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revt-59/14-2 od 25. ....

39
U-III/4059/2013; 15.12.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Ustavnu tužbu podnio je Hrvatski telekom d.d. Zagreb, kojeg zastupa Siniša Đuranović, operativni direktor Korporativnog sektora za pravne i regulatorne poslove i pitanja tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: podnositelj). Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog upravnog suda Repu ....

40
U-III/3709/2019; 10.12.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Fadila Jordanić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 6. ožujka 2015. ustavnu tužbu s prijedlogom za donošenje rješenja o odgodi ovrhe, u povodu presude Županijskog suda u Rijeci broj: Gž-3835/2014 od 15. siječnja 2015. Ustavna tužba zap ......

41
U-III/4123/2019; 10.12.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Đuro Đaković Stan d.o.o. iz Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: podnositelj) radi isplate. Podnositelj u ustavnoj tužbi navodi da su mu presudom Županijskog suda u Varaždinu broj: Gž-1925/2018-2 od 12. travnja 2 ......

42
U-III/3437/2017; 2.12.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Anđelka Kegelj iz Habijanovca (u daljnjem tekstu: podnositeljica) po punomoćniku Mariju Lovriću, odvjetniku u Zagrebu. Podneskom od 17. studenoga 2020. Ustavni sud obaviješten je o otkazivanju punomoći navedenom ....

43
U-III/92/2018; 26.11.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je Tereza Vidić iz Vrboske (tužiteljica-protutuženica u provedenom parničnom postupku radi utvrđenja ništavim ugovora i povrata novca; u daljnjem tekstu: podnositeljica). 2. Podnositeljica u ustavnoj tužbi navodi ......

44
U-III/4654/2020; 26.11.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. ELECTROCOIN d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Višnja Drenški Lasan, odvjetnica u Zagrebu, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: 12 Kv-t-4/2020-2, 9 Kir-t-82/2020 od 7. rujna ....

45
U-III/1676/2017; 4.11.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Zlata Lucarić Vić i Viktor Vić, oboje iz Osijeka (u daljnjem tekstu: podnositelji), koje zastupa Alen Jakobović, odvjetnik u Osijeku. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Vrhovnog suda R ......

46
U-I/1865/2019; 3.11.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11.) donio je šesti saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 21. listopada 2011. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske 26. listopada 2011. Objavljen je u "Narodnim novinama" b ....

47
U-III/4276/2019; 28.10.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Zadru broj: Gž-117/16-3 od 7. ožujka 2017. 2. Podnositelj je istodobno s pravodobnom ustavnom tužbom u povodu drugostupanjske odluke podnio i reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. Podneskom od 4. listopada 2019. ......

48
U-III/2060/2017; 21.10.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijeli su Ivica Mintas iz Zagreba i Drago Mintas iz Zagreba, koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marija Maričević, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Slavonskom ......

49
U-I/1957/2019; 20.10.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o prostornom uređenju donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 6. prosinca 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 133 od 18. prosinca 2013., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. Zakon o prostornom uređenju mijenjan je i dopunjavan četiri p ......

50
U-III/1529/2020; 7.10.2020 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2575/15-2 od 17. prosinca 2019. 2. U ustavnoj tužbi navodi se da su osporenim pojedinačnim aktom povrijeđene ustavne odredbe iz članaka 3., 14. stavka 2., 26., 29. stavka 1. i 48. stavka 1. Ustava Republike ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud