Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
U-I/3594/2018; 20.7.2021 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor (tadašnji Zastupnički dom), na sjednici održanoj 6. listopada 1993., donio je Zakon o državnim maticama (u daljnjem tekstu: ZoDM), koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 96 od 25. listopada 1993. Člankom 57. tog zakona bilo je određeno n ......

2
U-III/2151/2014; 3.12.2019 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Upravnog suda u Osijeku broj: 4 Usl-156/14-7 od 28. ožujka 2014., kojom je odbijen tužbeni zahtjev podnositelja za poništenje rješenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske klasa: UP/II-223-02/13-01/29, ur. broj: 515- ....

3
U-I/2721/2014; 19.3.2019 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o državnim maticama donio je na temelju članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava drugi (2.) saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 6. listopada 1993. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 18. listopada 1993. Objavljen je u "Narodnim n ....

4
U-II/64440/2009; 19.9.2017 · Ustavni sud RH

Sažetak: Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom točaka 5.2. i 35.1. Naputka za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih ("Narodne novine" 26/08.).

5
U-I/64438/2009; 6.6.2017 · Ustavni sud RH

Sažetak: Obustavlja se postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 9., 38., 42. i 43. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine" broj 96/93. i 76/13.).

6
U-II/4626/2011; 6.6.2017 · Ustavni sud RH

Sažetak: Obustavlja se postupak u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica ("Narodne novine" broj 202/03. i 138/08.) u dijelu kojim je propisan obrazac br...

7
U-III/1216/2013; 18.11.2016 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je Ao. B. iz Y. (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Dražen Marković, odvjetnik u O. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda R.H. (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud) broj: Us-11 ......

8
U-III/746/2014; 2.3.2016 · Ustavni sud RH

Sažetak: Ustavna tužba podnesena je protiv presude Upravnog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: Upravni sud) broj: Usl-844/13-9 od 27. siječnja 2014., kojom je odbijen zahtjev za poništenje rješenja Ministarstva uprave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko upravno tijelo) klasa: UP/II-223-02/...

9
U-XA/1367/2014; 9.4.2014 · Ustavni sud RH

Sažetak: Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, na temelju ovlasti nadzora nad donošenjem propisa za izvršenje Ustav...

10
U-IIIB/3173/2012; 18.3.2014 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1.Ustavnu tužbu podnio je mlt. A. D. iz K., zastupan po majci S. S. kao zakonskoj zastupnici (u daljnjem tekstu: podnositelj).

11
U-I/307/2000; 20.10.2009 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 56. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine" broj 96/93., u daljnjem tekstu: ZDM) podnijelo je Društvo roditelja "Bios" iz Zagreba, kojeg zastupa odvjetnica Dafinka Večer

12
U-I/370/1998; 14.4.1999 · Ustavni sud RH

Sažetak: Mirko Tepšić iz Karlovca podnio je prijedlog te dopunu prijedloga za ocjenu ustavnosti odredbe članka 49. stavak 4. u izreci označenog Zakona. Odredba osporavanog članka 49. stavak 4. Zakona glasi: “Zaključenje braka hrvatskih državljana pred diplomatsko konzularnim predstavništvima bivše SFR ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud