Poredano po:

Broj dokumenata: 10339

1
U-III/6332/2021; 21.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je Marija Trlaja iz Šibenika (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marko Samaržija, odvjetnik u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Visokog trgovačkog s ......

2
U-III/3556/2021; 21.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Aleksa Pavletić iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: III Kr-48/2021-4 od 20. travnja 2021., kojom je odbijen podnositeljev zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude koju čine presuda Općinskog suda u...

3
U-III/4523/2021; 20.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijela je A. B. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Jasminka Biloš, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Gž ......

4
U-IIIA/5165/2021; 20.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. A. B. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Bojana Ivanišević, odvjetnica u Z., podnijela je ustavnu tužbu zaprimljenu u Ustavnom sudu 24. rujna 2021. smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti i neučinkovitosti post ....

5
U-I/3024/2022; 20.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o cestama donio je 6. saziv Hrvatskog sabora na sjednici održanoj 8. srpnja 2011., a objavljen je u "Narodnim novinama" broj 84 od 20. srpnja 2011. (u daljnjem tekstu: ZoCest/11). Stupio je na snagu 28. srpnja 2011. (osim članka 9. stavka 1. alineje 8. ......

6
U-I/4681/2022; 20.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 30. svibnja 2008. donio Zakon o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ZSPNC/08). ZSPNC/08 je objavljen u "Narodnim novinama" broj 67 od 9. lipnja 2008., a stupio je na snagu osmi dan od dana objave u "Narodni ......

7
U-III/7127/2022; 15.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Luka Šarin iz Pakoštana, trenutno u istražnom zatvoru (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Branimir Zorica, odvjetnik u Zadru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenj ......

8
U-III/198/2022; 14.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marko Brkić, vlasnik obrta Sklopna postrojenja i elektroinstalacije ELLKON, Dugo Selo (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Patricia Milas, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 12. siječnja 2022. ustavnu tužbu u povodu presude ....

9
U-III/6496/2022; 6.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. A. C. iz S., trenutno u istražnom zatvoru (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa I. B., odvjetnik u Z., podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Z. broj: 4 Kž-387/22 od 26. listopada 2022. (u daljnjem tekstu: osporeno drugostupanjsko ....

10
U-IIIA/873/2022; 1.12.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Milena Vujasinović iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositeljica) koju zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu podnijela je 12. veljače 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" b ....

11
U-IX/5421/2022; 25.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Darko Krušlin, sudac Županijskog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: žalitelj), podnio je 19. rujna 2022. osobno te po punomoćniku Ljubi Pavasoviću Viskoviću, odvjetniku u Odvjetničkom društvu Rabar i Visković sa sjedištem u Zagrebu, žalbu protiv odluke Državnog ....

12
U-III/5008/2021; 24.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnijelo je 10. rujna 2021. u predmetu broj: U-III-5008/2021 trgovačko društvo TANKERKOMERC d.d. sa sjedištem u Zadru (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa Ivan Rude, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Rude i partneri ....

13
U-III/5802/2021; 24.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Loris Valjan iz Dražica (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 37 Pž-383/2020-2 od 2. kolovoza 2021., kojom je odbijena njegova žalba i potvrđena presuda Trgovačkog suda u Rijeci ....

14
U-III/6468/2022; 22.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu je 9. studenoga 2022. podnio Mario Blatanić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Petar Car, odvjetnik u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske broj: II Kž-Us-29/2 ......

15
U-III/2832/2022; 16.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Duje Ordulj iz Srinjina (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Toni Vukičević, odvjetnik u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Šibeniku broj: Gž-713/2020-2 od 24. ožujk ....

16
U-III/869/2021; 16.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijela je 13. kolovoza 2020. Radmila Simić iz Šapca, Republika Srbija (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Irena Blauhorn, odvjetnica u Karlovcu. Ustavna tužba zavedena je pod ......

17
U-III/7198/2021; 10.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju po punomoći članova uprave zastupa Toni Smrček, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je u ovom predmetu broj: U-III-7198/2021 ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrva ....

18
U-III/6055/2020; 10.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Malada iz Splita i trgovačko društvo Carski trg d. o. o. sa sjedištem u Splitu, zastupan po direktoru Ivanu Maladi (u daljnjem tekstu: podnositelji), zastupani po Saneli Antoniji Šegvić, odvjetnici u Splitu, podnijeli su ustavnu tužbu u povodu obavijesti Vi ....

19
U-III/3675/2022; 9.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 15. lipnja 2022. Jadranko Rudnički iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavim sudom zastupa Ivan Tilošanec, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Tilošanec & partneri j.t.d. sa sjedištem u ....

20
U-III/511/2022; 9.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 30. travnja 2021. Ozren Holjevac iz Banove Jaruge (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Branko Posavčić, odvjetnik u Kutini. Ustavna tužba zavedena je pod brojem: U-III-25 ......

21
U-III/4954/2022; 9.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Studenko Vuleta iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj) u povodu odluke Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: IS-29/21-16 od 14. srpnja 2022. (u daljnjem tekstu: osporena odluka). Osporenom odlukom za sutkinje Viso ......

22
U-III/2033/2022; 9.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je A. B. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupa Dubravko Sarić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Živković & Sarić j. t. d. u Zagrebu, u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1 ....

23
U-IIIA/4350/2022; 9.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Novak Stanišić iz Beograda (Republika Srbija), kojeg zastupa Imon Choudhury, odvjetnik ....

24
U-III/6686/2021; 8.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u povodu presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: 5 Pž-1364/2021-5 od 14. lipnja 2021. 2. U ustavnoj tužbi podnositelj navodi da je osporenom presudom i rješenjem povrijeđeno ustavno pravo iz članka 29. Ustava Republike Hrvatske (" ....

25
U-III/5115/2022; 8.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 1. rujna 2022. Damir Ćirić iz Odžaka, Republika Srbija (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Marko Lešnjaković, odvjetnik u Osijeku. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu ......

26
U-III/4491/2020; 8.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 2. listopada 2020. Nenad Klobučar iz Vukovine, Velika Gorica (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Kristina Abramović, odvjetnica u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je ......

27
U-III/4734/2021; 8.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marinko Mikulić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je 16. kolovoza i 2. rujna 2021. dvije ustavne tužbe: po punomoćniku Veljku Miljeviću, odvjetniku u Odvjetničkom društvu Miljević i partneri u Zagrebu i Sandri Marković, odvjetnici u Zajedničkom ....

28
U-III/5976/2022; 8.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marko Francišković iz Zagreba, trenutno u Zatvoru u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Zvonimir Hodak, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Vranjican, Hodak & Partneri, sa sjedištem u Zagrebu, podnio je 19. listopada 2 ....

29
U-III/6035/2022; 8.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Joško Jelavić iz Metkovića (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Dubrovniku, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju Boško Šiljeg, Nedjeljko Tutavac i Luka Šiljeg, odvjetnici u P ....

30
U-III/6036/2022; 8.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. M. R. iz D., trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u S. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa N. H., odvjetnik u H., podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u S. broj: Kžzd-107/2022 od 6. listopada 2022. (u daljnjem tekstu: osporeno r ....

31
U-III/5772/2022; 8.11.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Darko Čolić iz Zagreba, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Šibeniku (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Petar Petrović, odvjetnik u Sesvetama, podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Šibeniku broj: Kž-193/2022-4 od 29. rujna ....

32
U-IIIA/4683/2022; 26.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Marinko Jakšić iz Krka (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Nikola Kožuharov, odvjetnik u Krku, podnio je 30. srpnja 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 4 ....

33
U-IIIA/167/2027; 26.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pavica Mikuš iz Đakova (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Fabijan Mikuš iz Đakova, opunomoćenik, podnijela je 10. siječnja 201 7. i 5. rujna 2017. ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog duljine upravnog postupka vođenog radi komasacije zemljišta ....

34
U-IX/3812/2022; 26.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ana Cvitković, sutkinja Općinskog suda u Crikvenici (u daljnjem tekstu: žaliteljica) podnijela je 21. lipnja 2022. žalbu Ustavnom sudu protiv odluke Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: DSV) broj: SP-17/21 od 21. siječnja 2017. (u daljnjem tekstu: odluka ....

35
U-III/5353/2022; 25.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Kristijan Krga iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Puli, kojeg zastupa Matija Miloš, odvjetnik u Puli. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog s ......

36
U-III/5870/2022; 25.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Grgica Čačija iz Zadra, trenutno u istražnom zatvoru (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Branimir Zorica, odvjetnik u Zadru. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja ......

37
U-III/5393/2022; 18.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. D. P. iz Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu protiv rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Kž-314/2022-4 od 7. rujna 2022. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) i rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu broj: Kv-144/22-3 ....

38
U-III/5437/2022; 18.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Mate Franić iz Blata na Cetini, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Bojan Lujak, odvjetnik u Dubrovniku. 1.1. Ustavna tužba ......

39
U-III/1597/2021; 13.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo Poljoprivredno prehrambeni kompleks d.o.o. Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnijelo je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-3286/19-2 od 7. listopada 2020. Tom je presudom odbijena ......

40
U-III/2599/2021; 13.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Trgovačko društvo TORNADO RAZMINIRANJE d.o.o. za humanitarno razminiranje i usluge, Lepoglava, koje u ustavnosudskom postupku zastupa Krunoslav Vukalović, odvjetnik u Varaždinu (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnijelo je 3. svibnja 2021. ustavnu tužbu u povodu ....

41
U-III/5066/2021; 13.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Lončarević iz Županje (kao slijednik ranijeg tužitelja Gabrijela Lončarevića) i Pero Lončarević iz Zagreba podnijeli su 28. listopada 2016. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Vukovaru broj: Gž-265/16-15 od 16. rujna 2016. Navedenom presudom o ....

42
U-IIIA/4140/2022; 13.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Sajib Dizdarević iz Rijeke (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Vlado Vladika, odvjetnik u Rijeci, podnio je 5. srpnja 2022. Ustavnom sudu ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred O ....

43
U-III/7212/2021; 5.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je Marko Milićević iz Žrnovnice (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Dragan Mijoč, odvjetnik u Splitu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Kž-181/2020- ......

44
U-III/1428/2022; 5.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Boris Žibrat iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ivan Kobaš, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Šuster, Kobaš, Buntić d. o. o. sa sjedištem u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog su ......

45
U-III/1894/2022; 5.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Petar Jerković iz Grenobla, Republika Francuska (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Marijo Vrnoga, odvjetnik u Metkoviću. 1.1. Ustavna tužba podnesena je protiv presude Visokog upravnog suda Republ ......

46
U-III/5098/2020; 5.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. V. A. iz S. (u daljnjem tekstu: podnositelj), podnio je Ustavnom sudu ustavnu tužbu kojom osporava rješenje Županijskog suda u Splitu broj: Gž Ob-562/2020-2 od 26. kolovoza 2020. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) kojim je odbijena žalba podnositelja ....

47
U-III/5342/2022; 4.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je 19. rujna 2022. Jaden Forest Oberlander iz Atlante, Georgia, SAD, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Nikola Jakšić, odvjetnik u odvjetničkom društvu ....

48
U-III/5357/2022; 4.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 21. veljače 2020. Alen Antolković iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu, kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Tomislav Grahovac, odvjetnik u Odvjetničkom druš ....

49
U-III/5371/2022; 4.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu Ustavnom sudu 20. rujna 2022. podnio je Zvezdan Dane Grmuša iz Beograda (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Čedo Prodanović, odvjetnik u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenja Županijskog su ......

50
U-III/5372/2022; 4.10.2022 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ferid Murtić iz Medveje (u daljnjem tekstu: podnositelj)podnio je 19. rujna 2022. ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Rijeci broj: Kž-246/2022-2 od 8. rujna 2022. (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje) i rješenja Općinskog suda u Rijeci br ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud