Poredano po:

Broj dokumenata: 16552

1
U-I/4095/2017; 7.3.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Hrvatski sabor donio je na VI. sjednici održanoj 14. prosinca 2012. Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja. Proglasio ga je predsjednik Republike Hrvatske odlukom od 19. prosinca 2012., a objavljen je 21. prosinca 2012. u "Narodnim novinama" broj ....

2
U-I/4988/2017; 7.3.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 46. stavka 1., članka 46. stavka 7. alineje 2., članka 48. stavka 1. točke 9., stavaka 2., 3. i 4., te članka 52. stavaka 3. i 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ("Narodne novine" broj ...

3
U-I/2200/2018; 7.3.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Sandra Kalanj iz Zagreba (u daljnjem tekstu: predlagateljica) podnijela je 6. lipnja 2018. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine" broj 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14., 59/...

4
U-II/4925/2022; 7.3.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), Željko Matić iz Rijeke, zastupan po Marku Jagečiću, odvjetniku u Zagrebu (u daljnjem tekstu: predlagatelj), podn...

5
U-II/5969/2022; 7.3.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Udruga malih distributera goriva iz Bertošija zastupana po predsjedniku Armandu Miljavcu (u daljnjem tekstu: predlagateljica), koju u ustavnosudskom postupku zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Škarica i partneri sa sjedištem u Zagrebu, podnijela je Usta ....

6
U-III/7150/2022; 7.3.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Nada Vidas i Boris Badurina (u daljnjem tekstu: podnositelji)podnijeli su po punomoćniku Josipu Pintariću, odvjetniku u Čakovcu,ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Zadru broj: Gž-951/2022-2 od 5. listopada 2022. kojom je preinačena presuda Općinskog suda u Zadru, Stalna služba u Pag...

7
U-III/207/2023; 7.3.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Trgovačko društvoInterFinance d.o.o. (u daljnjem tekstu: podnositelj)podnijelo je po punomoćniku Olegu Uskokoviću, odvjetniku u Odvjetničkom društvu Uskoković & partneri d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, ustavnu tužbu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj: Pž-3856/2022-2...

8
U-III/2883/2018; 2.3.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je M. B. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Županijskog suda u Karlovcu broj: Gž-837/2017-3 od 19 ......

9
U-III/4708/2021; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Tomislav Jonjić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Trpimir Jonjić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 21. prosinca 2020. ustavnu tužbu u povodu točke I. izreke presude i točke III. izreke rješenja Županijskog su ....

10
U-III/4542/2022; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Davorin Hojan iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Sebastijan Miše, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Miše & Pavić iz Zagreba, podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Splitu broj: Kž-857/2021-5 od 24. svibnja 2022. (u dalj ....

11
U-III/5572/2022; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Kobaš iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Verica Šuster, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Šuster, Kobaš, Buntić d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, podnio je 28. rujna 2022. ustavnu tužbu u povodu rješenja z ....

12
U-IIIA/6888/2022; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pablo Tomić iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Josip Giljanović, odvjetnik u Splitu, podnio je 26. studenoga 2022. ustavnu tužbu smatrajući da mu je zbog dugotrajnosti prekršajnog postupka koji se vodio pred ....

13
U-III/5650/2020; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su mu pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojima je u upravnom sporu odbijen njegov zahtjev za poništenje konačnog upravnog akta, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97. ....

14
U-III/3051/2021; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 21. svibnja 2021. Mahmut Samardžić iz Jezerca, (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Slađana Čanković, odvjetnica u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presud ......

15
U-III/4351/2021; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je Zvijezdana Mijandrušić iz Dugog Sela (u daljnjem tekstu: podnositeljica) u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-1251/2018-2 od 23. veljače 2021. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) kojim je odbačena kao nedopuš ....

16
U-IIIA/5232/2022; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mirko Kozina iz Splita (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Josip Giljanovć, odvjetnik u Splitu, podnio je 8. rujna 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne n ....

17
U-IIIA/6795/2022; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ivan Rajič iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Zvonimir Raić, odvjetnik u Zagrebu, podnio je 27. lipnja 2022. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne n ....

18
U-III/1418/2020; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijelo je 2. travnja 2020. trgovačko društvo Kuća Edo d.o.o. sa sjedištem u Mokošici (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Tomislav Sopjanac, odvjetnik u Dubrovniku. 2. Ustavna t ......

19
U-III/2491/2021; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 27. travnja 2021. Duško Rapaić iz Jezerca (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Slađana Čanković, odvjetnica u Zagrebu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vis ......

20
U-III/4484/2013; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnijela je 21. kolovoza 2013. X. X. iz A. (u daljnjem tekstu: podnositeljica) u povodu sudskih odluka kojima je u izvanparničnom postupku određeno prisilno zadržavanje podnositeljice u psihijatrijskoj ustanovi. Podnositeljicu u postupku pred Usta ....

21
U-III/5788/2022; 8.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Dragan Milačić iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa Goranka Herljević, odvjetnica u Zagrebu. Ustavna tužba podnesena je u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž HOK 2/ ......

22
U-I/2215/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o sudovima donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 22. veljače 2013., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 28 od 6. ožujka 2013., a stupio je na snagu 14. ožujka 2013. Nakon toga mijenjan je odnosno dopunjavan četiri puta ("Narodne novine" broj 33/ ....

23
U-II/4503/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 38. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), trgovačko društvo Trast otpremništvo d.o.o., Grad Sveta Nedelja, podnijelo je 22. srpnja 2022. Ustavnom sudu pri...

24
U-II/5789/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 66. stavka 2. Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore ("Narodne novine" broj 81/22.; u daljnjem tekstu: ID Statuta HOK-a) podnijela je 10. listopada 2022. Goranka Herljević, odvjetnica u Zagrebu. Predlagateljica ...

25
U-I/4089/2020; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Na temelju ovlasti propisane člankom 125. alinejom 5. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) i člankom 104. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02 ...

26
U-I/5197/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Zakon o Državnom sudbenom vijeću (u daljnjem tekstu: ZoDSV) donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 1. listopada 2010., objavljen je u "Narodnim novinama" broj 116/10., a stupio je na snagu 21. listopada 2010. (izuzev članaka 51. i 56. koji su stupili na sn ....

27
U-II/6000/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 35. točke 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) u vezi s člancima 1., 3., 4., 81. i 86. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00.,...

28
U-II/627/2022 i dr.; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: Ustavni sud na sjednici održanoj 7. veljače 2023. donio je odluku kojom se ukida Uredba o uslužnim područjima ("Narodne novine" broj 147/21.; u daljnjem tekstu: Uredba), s time da ta odluka stupa na snagu 15. srpnja 2023.

29
U-III/3298/2017; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Smatrajući da su joj pojedinačnim aktima tijela sudbene vlasti, kojima je u upravnom sporu odbijen njezin zahtjev za poništenje konačnog upravnog akta, povrijeđena ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97 ....

30
U-III/1270/2020; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. MELTAL d. o. o. u stečaju, sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupan po stečajnom upravitelju Tomislavu Orehovcu, kojeg zastupa Damir Šebetić, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Šebetić i partneri j. t. d. sa sjedištem u Zagrebu, podnio je ....

31
U-III/1045/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ilija Pejčinović, Branko Gavić, Tino Gavić, Leon Gavić i Anđelo Gavić iz Makarske (u daljnjem tekstu: podnositelji) koje je u postupku pred Ustavnim sudom zastupao Armando Morović, odvjetnik u Makarskoj, podnijeli su 11. svibnja 2017. Ustavnom sudu ustavnu tužbu ....

32
U-III/4702/2020; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnio je 14. listopada 2020. Invest projekt d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, koji u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Tomislav Kovač, odvjetnik u Varaždinu. 2. Ustavna tužba podnesena je u povodu pravorijeka Stalnog ar ......

33
U-III/6658/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Vincenzo Scamardella iz Pozzuolija, Republika Italija (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Ico Škarpa, odvjetnik u Splitu podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u Splitu broj: Kv II Us-10/2022 od 3. studenoga 2022. (u daljnjem teks ....

34
U-III/2178/2019; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Jasmin Jurkovac iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa Dijana Juriša, odvjetnica u Zagrebu, podnio je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u povodu presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Revr 255/2017-2 od 8. siječnja 2019. (u daljnje ....

35
U-II/5706/2016; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora ("Narodne novine" broj 102/15.; u daljnjem tekstu: ZOVRH/15), Vlada Republike Hrvatske je na 38. sjednici održanoj 31. kolovoza 2016. donijela Uredbu o izmjeni Zakona...

36
U-I/6725/2021; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 140/12.; u daljnjem tekstu: ZIDZoPHBDR/12) podnijeli su: - Zlatko Radoš iz Kar ....

37
U-I/7494/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Emilio Bungur iz Šibenika (u daljnjem tekstu: predlagatelj), kojeg zastupa Vinko Burazer, odvjetnik u Velikoj Gorici, podnio je 27. prosinca 2022. prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 53/91., 39/92., 9...

38
U-I/7495/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: 1. Emilio Bungur iz Šibenika (u daljnjem tekstu: predlagatelj), kojeg zastupa Vinko Burazer, odvjetnik u Velikoj Gorici, podnio je 27. prosinca 2022. prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 56. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02...

39
U-III/4525/2019; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Mladen Prijić (u daljnjem tekstu: podnositelj) podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usž-4107/2018-3 od 29. svibnja 2019. kojom je odbijena njegova žalba i potvrđena presuda Upravnog suda u Splitu broj: UsImio-10 ....

40
U-III/961/2019; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Aziz Seferović iz Valbandona (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u ustavnosudskom postupku zastupaju mr. sc. Emir Kulenović i Alma Kulenović, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu u Puli. Ustavna tužba podnesena je u povodu p ......

41
U-III/6065/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH
42
U-III/7422/2022; 7.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. X. O. iz Y. (u daljnjem tekstu: podnositelj), trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u S., kojeg u ustavnosudskom postupku zastupa M. L. M., odvjetnica u S., podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u I. broj: Kžzd-29/2022-2 od 24. studenoga 2022 ....

43
U-III/1640/2022; 2.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Ustavnu tužbu podnio je Građanski nogometni klub Dinamo udruga građana iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju Davor Radić i Ana Radić, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Radić & Radić d.o.o. u Splitu. Ustavna tužba podnesena je u povodu p ......

44
U-III/2100/2020; 2.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu podnijelo je trgovačko društvo GLUMINA BANKA d. d. u stečaju, sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj), zastupano po stečajnoj upraviteljici Anamariji Ivanković, koju zastupa Zlatko Mičin, odvjetnik u Odvjetnič ....

45
U-III/4687/2020; 2.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Majk Bošnjak iz Zadra (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg u postupku pred Ustavnim sudom zastupa Lidija Horvat, odvjetnica u Zagrebu, podnio je 24. ožujka 2020. ustavnu tužbu u povodu presude Županijskog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: drugostupanjski sud ....

46
U-III/380/2023; 2.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. P. P. iz P. (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupa B. B., odvjetnik u B.,podnio je 17. siječnja 2023. ustavnu tužbu (zaprimljenu na Ustavnom sudu 19. siječnja 2023.) u povodu rješenja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske broj: II Kž-531/2022-5 od 3 ....

47
U-III/487/2023; 2.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio je 23. siječnja 2023. Fredi Kukovec, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Zagrebu (u daljnjem tekstu: podnositelj) kojeg zastupa Zoran Životić, odvjetnik u Zagrebu. 1.1. Ustavna tužba podnesena je u povodu rješenj ......

48
U-III/6998/2021; 2.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. M. J. K. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 21. prosinca 2020. ustavnu tužbu, zaprimljenu u Ustavnom sudu pod brojem U-III-6103/2020, u povodu presude i rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 14 Gž R-1576/2019-2 od 10. studenoga 2020. ....

49
U-III/4188/2022; 2.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. XX iz A. (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa LL, odvjetnik u A., podnijela je ustavnu tužbu u predmetu broj: U-III-2020/2021 u povodu presude Županijskog suda u A. broj: Gž Ob-804/2020-2 od 14. siječnja 2021. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska pre ....

50
U-III/7437/2022; 2.2.2023 · Ustavni sud RH

Sažetak: I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. Valentin Jukić iz Splita, trenutno u istražnom zatvoru Zatvora u Splitu (u daljnjem tekstu: podnositelj), kojeg zastupaju odvjetnici u Odvjetničkom društvu Ljubičić-Vrdoljak & Partneri d. o. o. u Splitu, podnio je ustavnu tužbu protiv rješenja Visokog kaznenog ....

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud