Poredano po:

Broj dokumenata: 3

1
7 UsI-1436/12-18; 5.9.2014 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u I. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Pododsjeka za imovinsko pravne i zajedničke poslove, Ispostave P., KLASA: UP/I-943-01/97-01/60, URBROJ: 2163-06-10-07-11-10 od 11. svibnja 2011. godine odbijen je zahtjev (…), ovdje tužitelja, za naknadu odnosno p...

Broj odluke: 7 UsI-1436/12-18

2
8 UsI-1454/12-11; 22.7.2013 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-410-20/11-01/2994, URBROJ: 513-04/12-2 od 4. lipnja 2012., koje je ispravljeno rješenjem tuženika KLASA: UP/II-410-20/11-01/2994, URBROJ: 513-04/13-09 od 19. veljače 2013., odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Minista...

Broj odluke: 8 UsI-1454/12-11

3
3 UsI-144/12-21; 19.4.2012 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-363-03/08-01/44, URBROJ: 2163/1-09/4-12-13 od 12. siječnja 2012. u t. 1. izreke poništeno je rješenje o ovrsi komunalnog doprinosa, Upravnog odjela za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Grada U. KLASA: UP/I-740-11/07-01/83 URBROJ: 2105/05-07/06nj-0...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud