Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 1

1
2 UsI-1752/14-11; 10.6.2015 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Grada C., pročelnice Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo, KLASA: UP/-112-01/13-01/67, URBROJ: 2107/01-04/05-14-10 od 1. rujna 2014., izmijenjena je točka 3. rješenja navedenog tijela, KLASA: UP/I-112-01/13-01/67, URBROJ: 2107/01-04/02-13-1 od 24. prosi...

Broj odluke: 2 UsI-1752/14-11

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud