Poredano po:

Broj dokumenata: 357

1
UsI 2405/2022-14; 7.4.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 16. studenoga 2022. podnio tužbu ovom sudu, kojom je osporio zakonitost rješenja tužene KLASA: UP/ B2 , URBROJ: B3 od 3. studenoga 2022. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te ...

2
UsI 373/2022-9; 25.11.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem H. Z. , Regionalnog ureda Rijeka, KLASA: B4 , URBROJ: 338-08-02-01- 21-6 od 19. studenoga 2021. odlučeno je da se tužiteljici ozljede (dijagnoze pod šiframa S13.4 i S00.3) koje je zadobila u prometnoj nesreći koja se ...

3
UsI 109/2022-14; 26.8.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Točkom I. izreke osporenog rješenja tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena na točku I. izreke rješenja Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Područne službe prosvjetne inspekcije Split Klasa: B2 , Urbroj: B3 od 15. listopada 2021., kojom je zabranjeno ...

4
UsI-2086/20-8; 10.5.2021 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Sanje Kobilšek Ponjan, u upravnom sporu tužiteljice I. B., iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe T. d.o.o., Z., radi rješavanj...

5
UsI-4048/19-9; 29.1.2021 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja R. G. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe I. I. d.d., Z., radi rješavanj...

6
UsI-4127/19-14; 9.6.2020 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja H. d.d., Zagreb, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja ...

7
UsI-287/19-2; 2.6.2020 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sucu Leandri Mojtić te Ljiljani Lijić zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja F. I. P. d.o.o. Z., kojeg zastupa opunomoćenica S. N. M. odvjetnica u Odvjetničkom društvu M. & K. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, R. F. Mi...

8
UsI-2437/19-8; 16.4.2020 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Ljerke Perica, u upravnom sporu tužitelja A. d.o.o., Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora iz...

9
UsI-2129/19-11; 10.3.2020 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja J. T. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora,...

10
UsI-1001/17-8; 28.1.2020 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji Radmili Bolanča Vuković, uz sudjelovanje zapisničarke Gordane Katarine Ronyi, u upravnom sporu tužitelja M. R. iz V. T., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. t. d.d., Z., radi rješavanja sp...

11
UsI-1018/17-6; 24.1.2020 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja M. M. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. T. d.d., Z., radi rješavanja spora između korisnika i operat...

12
UsI-1802/16-16; 24.12.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Hrvoju Miladinu, te zapisničarki Ines Mateša, u upravnom sporu tužitelja H. T. d.d., Zagreb, kojeg zastupa opunomoćenik B. A., odvjetnik iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. D....

13
UsI-3947/18-9; 20.12.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu pojedincu toga suda Maji Valušnig, uz sudjelovanje zapisničarke Anite Zlodi, u upravnom sporu tužitelja I. I. d.d., Z., G. 18, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe D. B., iz Z., V. 1, radi rješava...

14
UsI-1717/18-30; 19.12.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sutkinji toga suda Manueli Ostoić Čačinović, kao sucu pojedincu i Mariji Brcko, zapisničarki, u upravnom sporu tužiteljice M. B. iz Z., L. 26, zastupane po ocu V. R. iz Z., L. 26, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zaint...

15
UsI-353/19-6; 19.12.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

16
UsI-378/19-6; 19.12.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

17
UsI-388/19-6; 19.12.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

18
UsI-393/19-6; 19.12.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

19
UsI-403/19-6; 19.12.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

20
UsI-408/19-6; 19.12.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

21
UsI-413/19-6; 19.12.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Splitu, po sutkinji toga suda Mireli Valjan-Harambašić, te Milki Škaro Grozdanić, zapisničarki, u upravnom sporu tužitelja Z. V. iz S., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, radi rješavanja spora između korisnika i d...

22
UsI-1129/2019-10; 25.11.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Danici Vučinić, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničarke Petre Horvat, u upravnom sporu tužiteljice D. B. iz R., zastupane po opunomoćenici S. Ž. iz M., kćerka tužiteljice, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., kojeg zastupaju služ...

23
UsI-1815/16-11; 21.10.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu tog suda Bojanu Bugarinu i uz sudjelovanje Ivane Petrović kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja: Hrvatski telekom d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupan po opunomoćeniku Borisu Anišiću, odvjetniku iz Zagreba, Ilica 191 B, protiv tuženika: Hrvatska ...

24
UsI-1630/2018-20; 20.9.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Rijeci, po sucu Vedranu Juričiću, dipl. iur., uz sudjelovanje zapisničara Vanje Vidakovića, u upravnom sporu tužitelja Branimira Kojića iz Malog Lošinja, Lošinjskih brodograditelja 23, zastupanog po opunomoćenici Maši Milardović Jakovljević, odvjetnici u Malom Lošinju, Lošinjskih brodo...

25
UsI-2949/17-10; 19.9.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika, klasa: UP/I-344-08/17-01/773, urbroj: 376-05-17-12 od 29. rujna 2017., obustavljen je postupak rješavanja spora između tužitelja i operatora javnih komunikacija usluga V. d.o.o.

Broj odluke: UsI-2949/17-10

26
UsI-3486/16-8; 10.9.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Pobijanim rješenjem navedenim u točki I. izreke ove presude utvrđeno je da je tužitelj neosnovano odbio prijenos brojeva 38560505000, 38564530101 i 38564550559 (točka I.); tužitelju je naloženo da u roku osam dana od primitka rješenja isplati zainteresiranoj osobi naknadu zbog kašnjenja u prije...

Broj odluke: UsI-3486/16-8

27
UsI 656/2019-9; 19.7.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, KLASA: UP/I-471-02/16-1/260, URBROJ: 513-07-08-18-29 od 26. studenoga 2018., tužitelju je naložena uplata obveze poreza na dobit, poreza na dohodak od nesamostalnog rada i obveznih doprinosa za 2014. kako je to navedeno u točk...

28
UsIrs 32/19-14; 18.7.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika P1 , Zagreb, KLASA:UP/I-112-02/19-01/09, URBROJ: 517-10-19-1 od 7. veljače 2019. O6 , diplomirana ekonomistica, imenuje se ravnateljicom P3 ", A6 , na ...

29
UsI 158/2019-11; 12.7.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/15-01/423, URBROJ: 513-07-28-01/15-12 od 17. prosinca 2015. tužitelju su ut...

30
UsI 488/2019-9; 26.6.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/16-01/153, URBROJ: 513-04-19-2 od 7. veljače 2019. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor, Odjela za nadzor por...

31
UsI-1810/18-9; 18.6.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Jasni Peroš Nikolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje zapisničarke Zvjezdane Radošević, u upravnom sporu tužitelja I. F. iz Z., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora, nak...

32
3 UsI-41/19-9; 20.5.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanom Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/18-01/1208, urbroj: 376-05-19-4 od 7. siječnja 2019., odbijen je zahtjev za rješavanje spora korisnika J. M., ovdje tužitelja, s operatorom javnih komunikacijskih usluga O. - O. T. d.d., Z., ovdje zainte...

Broj odluke: 3 UsI-41/19-9

33
UsI 3576/2017-9; 6.5.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika klasa: UP/II-410-10/17-01/01, ur. broj: 513-04/17-3 od 13. listopada 2017. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv Poreznog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Sjeverna Hrvatska, Ispostava, Koprivnica, klasa: UP/I-410-23/16-21/15, ur....

34
UsI-1432/17-8; 17.4.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika klasa: UP/I-344-08/16-01/1362, urbroj: 376-05-17-14 od 5. travnja 2017., usvojen je zahtjev za rješavanje spora zainteresirane osobe vezano uz povrede odredaba pretplatničkog ugovora i naplate Internet prometa na računu za lipanj 2016. od strane tužitelja, naloženo ...

Broj odluke: UsI-1432/17-8

35
UsI 1183/2018-7; 9.4.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/14-01/3456, URBROJ: 513-04/18-2 od 28. veljače 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, ...

36
UsI 1323/2018-9; 9.4.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostave Zagreb za nekretnine, KLASA: UP/I-410-20/2012-001/15699, URBROJ: 513-007-01-60/2014-0004 od 28. veljače 2014., kojim je tužitelju na osnovic...

37
UsI 90/2019-6; 8.4.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/16-01/159, URBROJ: 513- 04/18-3 od 31. listopada 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznog rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor, Odjela za nadzo ...

38
UsI 716/2018-9; 26.3.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-471-02/17-01/391, URBROJ: 513-04-18-2 od 11. siječnja 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, ...

39
UsI 2363/2016-13; 20.3.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Službe za nadzor, KLASA: UP/I-471-02/09-01/256, URBROJ: 513-07-24-01-16-48 od 29. siječnja 2016. odbija se prijedlog za obnovu postupka tužitelja, kao poreznog obveznika, podnesen 03.08.2015., a kojim se tra...

40
UsI 1040/2017-7; 20.3.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-215-01/16-01/30, URBROJ: 513-04/17-3 od 31. siječnja 2017., odbijena ja žalba tužitelja protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Središnja Hrvatska, KLASA: UP/I-215-02/16-01/03, URBROJ: 513-07-25-01-16-02 od 8. lipnja 2016., ...

41
UsI 1473/2018-6; 13.3.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/17-01/67, URBROJ: 513-04/18-2 od 28. rujna 2018. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv poreznoga rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnoga ureda Slavonija i Baranja, Službe za nadzor KLASA: UP/I-471-02/16...

42
UsI 450/2018-10; 28.2.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, KLASA: UP/I-471-02/12-01/259, URBROJ: 513-07-28-01/15-22 od 3. ožujka 2016. kojim je tužitelj utvrđen manje obr...

43
5 UsI-353/18-12; 11.2.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje HAKOM) klasa: UP/I-344-08/18-01/239, urbroj: 376-05-18-1 od 26.lipnja 2018. u rješavanju spora između korisnika Ivice Karninčića (u osporenom rješenju omaškom navedeno Karinčića), ovdje tužitelja, i operatora jav...

Broj odluke: 5 UsI-353/18-12

44
5 UsI-189/18-15; 11.2.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporenim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje HAKOM) Klasa: UP/I-344-08/17-01/1445, Urbroj: 376-05-18-9 od 1. ožujka 2018., u rješavanju spora između korisnika Branka Gaćeše, ovdje tužitelja, i operatora javnih komunikacijskih usluga VIPneta d.o.o. Zagreb, s...

Broj odluke: 5 UsI-189/18-15

45
UsI 2894/2017-7; 18.1.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 10. listopada 2017. godine protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-20/14-01/1813, URBROJ: 513-04/17-2 od 21. kolovoza 2017. godine, kojim je odbijena žalba tužitelja p...

46
UsI-4143/15-14; 10.1.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Odlukom Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/15-01/841, urbroj: 376-05/AB-15-3 (IM) od 27. listopada 2015. odbija se kao neosnovan zahtjev za rješavanje spora korisnika Miroslava Štanfela iz Zagreba, Vinička 2, u vezi prigovora na trajno isključenje pretplatni...

Broj odluke: UsI-4143/15-14

47
10 UsI-1393/18-5; 28.12.2018 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tuženika odbijen je, kao neosnovan, zahtjev tužiteljice za rješavanje spora između korisnika i operatera prigovor korisnika (ovdje tužiteljice), a koji zahtjev je podnesen vezano za telefonske račune.

Broj odluke: 10 UsI-1393/18-5

48
UsI 998/2018-12; 18.12.2018 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Primorje, Lika, Ispostave Otočac, KLASA: UP/I-410-20/2014-001/00427, URBROJ: 513-007-28-05-2016-0004 od 9. svibnja 2016., tužitelju je utvrđena obveza plaćanja poreza na promet nekretnina po stopi od 5% u iznosu...

49
UsI-378/18-20; 29.11.2018 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužitelj Milan Pokos iz Varaždinskih Toplica podnio je kod Upravnog suda u Zagrebu tužbu protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, radi poništenja odluke tuženika klasa: UP/I-344-08/17-01/281, urbroj: 376-05-17-4 od 12. srpnja 2017. godine, te je navedeni spis zaprimljen k...

Broj odluke: UsI-378/18-20

50
10 UsI-624/18-13; 15.11.2018 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Pobijanom odlukom tuženika odbijen je, kao neosnovan, zahtjev tužitelja za rješavanje spora između korisnika i operatera prigovor korisnika (ovdje tužitelja), vezano uz pružanje usluga i naplatu ugovorenih mjesečnih naknada po zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa od 2. ožujka 2017.

Broj odluke: 10 UsI-624/18-13

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud