Poredano po:
Povratak na Zakon o doprinosima

Broj dokumenata: 3

1
5 UsI-1730/16-10; 30.3.2018 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar i Lika, Ispostave Pula, KLASA: UP/I-411-01/15-06/37, URBROJ: 513-07-28-08-15-1 od 28. prosinca 2015., tužiteljici je kao osiguraniku s osnove obrt - poslovne knjige, za 2004....

Broj odluke: 5 UsI-1730/16-10

2
5 UsI-1815/13-11; 14.9.2015 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanom odlukom tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda (…), Ispostave (…) od 24. svibnja 2013. godine, KLASA: UP/I-416-02/13-01/411, URBROJ: 513-07-08-08/13-2, kojim je odbijen zahtjev tužitelja za u...

Broj odluke: 5 UsI-1815/13-11

3
5 UsI-168/12-14; 13.6.2014 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., KLASA: UP/I-471-02/11-01/189, URBROJ: 513-07-08/11-1 od 25. srpnja 2011. godine tužitelju su za razdoblje od 1. siječnja 2009. - 31. prosinca 2010. godine utvrđeni neobračunati porez i prirez na drugi dohodak,...

Broj odluke: 5 UsI-168/12-14

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud