Poredano po:

Broj dokumenata: 21

1
UsI 2405/2022-14; 7.4.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 16. studenoga 2022. podnio tužbu ovom sudu, kojom je osporio zakonitost rješenja tužene KLASA: UP/ B2 , URBROJ: B3 od 3. studenoga 2022. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te ...

2
UsI 1203/2018-13; 28.2.2019 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave goranske, Policijske postaje A3 s Ispostavom A4 , broj: 511-09-26-03/8-UP/I-48/2017. od 15. studenog 2017., odbijen je zahtjev tužitelja, državljanina Republike Srbije, za utvrđivanje hrvatskog državljanstva, podn ...

3
10 UsI-319/18-20; 21.9.2018 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Odlukom hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/17-02/55, urbroj: 376-04-18-7 od 12. veljače 2018., odbijen je zahtjev tužitelja za rješavanjem spora korisnika poštanskih usluga Tomislava Luketića s davateljem poštanskih usluga HP - Hrvatskom poštom d. d., Zagreb, u v...

Broj odluke: 10 UsI-319/18-20

4
UsI-1192/15-21; 5.6.2017 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem tuženika UP/I-344-07/13-01/78, urbroj: 376-04-15-20 od 27. svibnja 2015., utvrđeno je da su trgovačka društva Hrvatski Telekom d.d. i Tele2 d.o.o., u postupku prijenosa brojeva 095524-0246 i 095537-2609 korisnika Davora Šarića iz mreže trgovačkog društva Tele2 d.o.o. u mrežu trgovačko...

Broj odluke: UsI-1192/15-21

5
2 UsI-1193/14-7; 10.2.2015 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u G., KLASA: UP/I-141-02/14-02/03197607245, URBROJ: 341-06-05/3-14-002652 od 13. svibnja 2014., u postupku pokrenutom na zahtjev tužiteljice, tužiteljici je, počevši od 1. siječnja 2014., određena mirovina u sv...

Broj odluke: 2 UsI-1193/14-7

6
2 UsI-908/12-39; 2.12.2014 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Rijeci, KLASA: 141-02/12-01/OB: 03344629423, URBROJ: 341-14-05/3-12/2637 od 14. ožujka 2012., u postupku pokrenutom u povodu prijedloga doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, tužiteljici nije priznato prav...

7
2 UsI-962/13-10; 17.9.2014 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, broj: 511-01-157-36090/1-2013 od 14. svibnja 2013., odbijen je prigovor tužitelja podnesen čelniku tuženika zbog drugog oblika postupanja javnopravnog tijela (čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“, broj 47/09, u nastavku teksta: ZUP). Predmetno postupan...

Broj odluke: 2 UsI-962/13-10

8
7 UsI-1296/12-21; 24.3.2014 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar P. KLASA: UP/I-932-07/11-02/69 URBROJ: 541-24-2-02/05-11-7 od 21. travnja 2011. godine, po prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva u P., prema geodetskom elaboratu evidentiranja pomorskog dobra, ispravljanja podatka katastarsko...

Broj odluke: 7 UsI-1296/12-21

9
2 UsI-1718/12-17; 29.1.2014 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda, Lučke kapetanije R., KLASA: UP/I-342-35/12-01/1839, URBROJ: 530-03-02-12-2 od 29. svibnja 2012., odbijen je zahtjev tužitelja za obnovu svjedodžbe o osposobl...

Broj odluke: 2 UsI-1718/12-17

10
7 UsI-923/12-14; 26.11.2013 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko pravne poslove, Ispostave M. L. KLASA: UP/I-942-05/02-01/31, URBROJ: 2170-11-01-10-14/MO od 24. studenog 2010. godine odbijen je zahtjev A. S., ovdje tužiteljice, za povrat nekretnina k.č.br. 302 k.o. M. L., zbog toga što tuži...

Broj odluke: 7 UsI-923/12-14

11
7 UsI-758/12-14; 20.8.2013 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Zaključkom Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Pododsjeka za opću upravu, društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-942-05/09-01/5-MS, URBROJ: 2170-10-01-09-2 od 2. listopada 2009. godine odbačen je zahtjev J. G., S. A.B. i Z. P., ovdje tužiteljica, za poni...

Broj odluke: 7 UsI-758/12-14

12
2 UsI-1472/12-16; 18.2.2013 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem 2 UsI-1472/12-2 od 26. studenog 2012. spojeni su ovosudni postupci posl. br. 2 UsI-1472/12, 3 UsI-1473/12 i 3 UsI-1509/12, te je određeno da se jedinstveni postupak nastavlja voditi pod posl. brojem 2 UsI-1472/12.

Broj odluke: 2 UsI-1472/12-16

13
2 UsI-1838/12-4; 30.1.2013 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Ovaj Sud zaprimio je 21. prosinca 2012. podnesak tužitelja naslovljen kao zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i sloboda čovjeka i građanina. Navedeni zahtjev bio je institut prijašnjeg Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 53/91, 9/92 i 77/92), koji od 1. siječnja 2012. ni...

14
2 UsI-149/12-23; 19.11.2012 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim poreznim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda R., Ispostave C., KLASA: UP/I-410-20/2008-001/02242, URBROJ: 513-007-08-01/2009-0004 od 19. veljače 2009., tužiteljici je utvrđena obveza plaćanja poreza na promet nekretnina, po osnovi i u iznosu pobliže...

Broj odluke: 2 UsI-149/12-23

15
2 UsI-1082/12-8; 19.11.2012 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem tuženika, broj: 511-01-203-UP/I-1/438/3-12. od 3. svibnja 2012. odbijen je zahtjev tužitelja, državljanina Bosne i Hercegovine i stranca sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, za primitak u hrvatsko državljanstvo. Tuženik je svoju odluku utemeljio na utvrđenju da tužitelj ne udovo...

Broj odluke: 2 UsI-1082/12-8

16
1 UsI-1381/12-10; 5.11.2012 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-204-UP/I-4279/3-2012 od 27. kolovoza 2012. odbijen je zahtjev tužitelja, državljanina Bosne i Hercegovine, za azil u Republici Hrvatskoj kao očito neutemeljen. Također je utvrđeno da tužitelj ne ispunjava niti uvjete iz...

Broj odluke: 1 UsI-1381/12-10

17
2 UsI-776/12-14; 19.9.2012 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave K., KLASA: UP/I-944-07/03-02/3, URBROJ: 2170-10-01-10-30 od 27. listopada 2010., donesenim u ponovnom postupku, utvrđeno je da je pravomoćnim rješenjem Komisije za uzimanje i davanje n...

Broj odluke: 2 UsI-776/12-14

18
2 UsI-356/12-23; 12.9.2012 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave p.-g., Policijske postaje Č., broj: 511-09-28-13-UP/I-177/2011.DS od 8. rujna 2011., tužitelju se oduzima puška s kombiniranim cijevima marke K., kalibra 16/7x65 mm R, bez tvorničkog broja, bez prava na naknadu, zbog t...

Broj odluke: 2 UsI-356/12-23

19
3 UsI-99/12-16; 3.9.2012 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za žalbe i upravni nadzor KLASA: UP/II-363-03/11-03/105, URBROJ: 531-04-1-2-11-2 od 1. prosinca 2011. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja P-g. županije, Grada R., Odjela grads...

Broj odluke: 3 UsI-99/12-16

20
2 UsI-11/12-20; 17.7.2012 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem Ureda državne uprave u P.-g. županiji, Službe za imovinsko-pravne poslove, KLASA: UP/I-942-05/09-01/32 DC/SM, URBROJ: 2170-04-03-09-2 od 28. rujna 2009., odbijen je zahtjev tužitelja za utvrđivanje prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k. č. 540 – dio kuće br. 1 u Ul...

Broj odluke: 2 UsI-11/12-20

21
3 UsI-45/12-17 ; 12.4.2012 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Rješenjem tuženika Državnog inspektorata, Područne jedinice R.KLASA: UP/I-336-01/11-01/03, URBROJ: 556-12-11-06 od 21. prosinca 2011. odbijen je prigovor tužiteljice kojeg je ista podnijela 15. prosinca 2011. protiv Obavijesti tuženika KLASA: 336-02/11-01/784, URBROJ: 556-12-11-02 od 28. studenoga 2...

Broj odluke: 3 UsI-45/12-17

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud