Poredano po:

Broj dokumenata: 2342

1
Us I 921/2022-5; 23.9.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/I-340-03/22-05/519 Klasa: 530-08-1-2-22-3 od 25. ožujka 2022. odbija se tužiteljev zahtjev za izdavanjem rješenja ooslobađanju cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel,vijadukt, i sl.) za osobno vozilo marke Opel reg. oznake ... 2. U...

2
Us I 1059/2021-9; 8.9.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-943-04/20-01/55, URBROJ: 514-04-02-01-01/08-21-02 od 23. veljače 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja G. Z., G.u. za i.-p. p. i i. G., S.za u.-p. p., O. za n. i i., P. p. o. (C., Č.), KLASA: UP/I-943-05/19-013/5, URBROJ: 251-14-1...

3
Us I 1502/2022-4; 30.8.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 23. svibnja 2022. godine protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave zagrebačke, PP V. G., KLASA: NK-UP/I-211-03/22-07/108, URBROJ: 511-19-36-22-1 od 22. travnja 2022. godine, kojim se točkom 1. izreke ukida i oduzi...

4
Us I 88/2021-10; 24.8.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-415-01/19-01/855, URBROJ: 513-04-21-2 od 25. svibnja 2021. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja o ovrsi Ministarstva financija - P.U., P.U Z., KLASA: UP/I-415-02/2017-001/06970, URBROJ: 513-007-01/2017-01 od 23. studenoga 2017., koji...

5
Us I 274/2022-5; 23.8.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.  Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Središnjeg ureda, KLASA: UP/II-102-05/22-01/05 , URBROJ: 344-116/1-22-02 od 17. siječnja 2022. odbijena je kao neosnovana žalba tužiteljice izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ur...

6
Us I 2225/2021-8; 18.8.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-415-01/19-01/855, URBROJ: 513-04-21-2 od 25. svibnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja o ovrsi Ministarstva financija - P.U., P. U. Z., KLASA: UP/I-415-02/2018-001/10374, URBROJ: 513-007-01/2019-6 od 23. svibnja 2019., kojim j...

7
Us I 3121/2021-5; 17.8.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika URBROJ: 511-10-13/04-UP/I-80/2021 od 2. rujna 2021., ukinuta je i oduzeta vozačka dozvola broj: … izdana na ime tužitelja te se isti obvezuje vozačku dozvolu predati PP G. 2. Tužitelj osporava zakonitost pobijanog akta i u bitnome navodi kako je tuženik zaključak o postojanju n...

8
Us I 1236/2021-14; 10.8.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Dana 1. listopada 2021. sud je, rješenjem o pristojbi, naložio tužitelju uplatusudskih pristojbi u ovom sporu, a protiv kojeg je on, poštom i preporučeno, 21. srpnja 2022. izjavio prigovor. Prigovor nije pravodoban. Člankom 29. stavkom 1. Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine broj118/18, u da...

9
Us I 3237/2021-6; 8.8.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/II 141-02/21-01/…,Urbroj: 341-99-05/3-21-… od 18. kolovoza 2021. odbijena je žalba tužiteljaizjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja, Područne službeu Splitu, Klasa: UP/I-141-02/21-02/…, Urbroj: 341-18-05/3-21-… od 18.ožujka 2021....

10
Us I 19/2022-11; 1.8.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 3. siječnja 2022. podnio tužbu, kojom je osporio zakonitost rješenja i zaključka tuženika KLASA: UP/II-410-23/18-01/548, URBROJ: 2 2 UsI-19/2022-11 513-04-21-12 od 10. studenoga 2021. i Porezne uprave, Područnog ureda u SplituKLASA: UP/I-416-02/18-01/56, URBROJ: 513-07-17/...

11
Us I 3322/2021-16; 25.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 20. listopada 2021. podnio tužbu ovom sudu, kojom jeosporio zakonitost rješenja Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Split KLASA:UP/I-471-01/21-11/4, URBROJ: 513-02-8008/5-21-16 od 13. rujna 2021. zbog svihzakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešno i nepotpuno...

12
Us I 4240/2019-10; 20.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Središnjeg ureda KLASA:UP/II-102-05/19-01/177, URBROJ: 34-68/6-19-08 od 11. studenog 2019. odbijena ježalba tužiteljice protiv rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava RepublikeHrvatske, Regionalnog ureda Z. KLASA: UP/I-102-05/14-01/7528, URBRO...

13
Us I 2110/2020-8; 20.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službeKLASA: UP/II 141-02/20-03/01129853464, URBROJ: 341-99-06/2-20-240 od 29.lipnja 2020. odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinskoosiguranje, Područnog ureda u S. KLASA: UP/I 141-02/18-03/01129853464...

14
Us I 3857/2021-11; 18.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužiteljica je pravovremeno 17. prosinca 2021. podnijela ovom sudu tužbu,kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-471-02/21-01/394,URBROJ: 513-04-21-2 od 29. studenoga 2021. i Porezne uprave, Ureda za velikeporezne obveznike, Ispostave za velike porezne obveznike Split KLASA: UP/I...

15
Us I 164/2022-12; 18.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 18. siječnja 2022. podnio tužbu, kojom je osporiozakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-19/19-01/49, URBROJ: 513-04-21-2 -2- 2 UsI-164/2022-12 od 22. listopada 2021. i točke 2. izreke prvostupanjskog rješenja Porezne uprave,Područnog ureda Zadar, Ispostave Z. KLASA:...

16
Us I 2615/2021-8; 13.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-363-03/20-13/121, URBROJ: 531-07-01-03/11-21-2 od 13. srpnja 2021. odbija se žalba tužiteljice izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Grada Z., Gradsk...

17
Us I 467/2022-7; 11.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužiteljice su pravovremeno 21. veljače 2022. podnijele ovom sudu tužbu,kojom su osporile zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-20/20-01/945,URBROJ: 513-04-22-2 od 21. siječnja 2022. i Porezne uprave, Područnog ureda Split,Ispostave Hvar KLASA: UP/I-410-20/2016-001/00708, URBROJ: 513-007-17-...

18
Us I 74/2022-8; 11.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužiteljica je pravovremeno 12. siječnja 2022. podnijela ovom sudu tužbu,kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-410-23/20-01/115,URBROJ: 513-04-21-2 od 26. studenoga 2021. i Porezne uprave, Područnog uredaŠ. KLASA: UP/I-416-02/19-06/68, URBROJ: 513-07-15/19-02 od 10. prosinca 20...

19
Us I 3468/2021-6; 8.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Tužitelj je podnio tužbu radi šutnje uprave, ne donošenja odluke o njegovoj žalbi izjavljenoj protiv prvostupanjskog rješenja M. financija Republike Hrvatske, C. uprave, S. ureda, KLASA: UP/I-471-01/18-15/133, URBROJ: 513-02-1973/21-18-1 od 6. studenog 2018. 2.              Navedeni...

20
Us I 3293/2021-4; 7.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, KLASA: UP/I-363-03/2018-10/03191, URBROJ: 251-13-01/1-2018-1 od 17. prosinca 2018., naloženo je tužitelju da u roku od 8 dana od dana primitka rješenja podmiri dugovanje na i...

21
Us I 1280/2021-19; 6.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Puli - Pola, KLASA: UP/I-140-02/20-01/03074178731, URBROJ: 341-13-05/3-20-18181 od 10. ožujka 2021., tužitelju je, počevši od 20. siječnja 2014. priznato pravo na starosnu mirovinu u svoti od 4.610,38 kuna, uz ...

22
Usi 6/2022-4; 5.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Predlagatelj izvršenja je podneskom od 29. lipnja 2022. povukao zahtjev u ovojpravnoj stvari, stoga je odgovarajućom primjenom članka 46. stavak 1. točke 2., usvezi s člankom 41. stavcima 1. i 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“,broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. -...

23
Us I 3110/2021-5; 4.7.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, KLASA: UP/I- 363-03/2019-02/2736, URBROJ: 251-13-01/01-2019-01 od 16. listopada 2019., tužitelju je za razdoblje od 8. ožujka 2019., pa nadalje utvrđena obveza plaćanja komun...

24
Us I 1273/2021-20; 20.6.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tužitelju je ukinuta vozačka dozvola broj: 11083563 temu je naloženo predati istu Službi upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanjastranaca PU vukovarsko-srijemske, u roku od 8 dana. 2. Tužitelj osporava navedeno rješenje i u bitnome navodi da su protiv njega zbogis...

25
Us I 623/2022-7; 15.6.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Sektora za strance i međunarodnu zaštitu, Službe za međunarodnu zaštitu, Odjela za postupak međunarodne zaštite KLASA: UP/I-217-03/20-06/790, URBROJ: 511-01-...

26
Us I 264/2022-7; 10.6.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, UP/I-217-02/21-04/327, URBROJ: 511-01-204-21-6 od 14. listopada 2021. odbijen je zahtjev tužitelja za odobrenje stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Tuženik, u bitnome, obrazlaže da je tužitelj u pet godina do dana podnošenja zahtjeva (tj. od 7. prosinca 2015. do 7. prosinca...

27
Us I 1493/2021-20; 10.6.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženog Ministarstva hrvatskih branitelja, KLASA: UP/II-562-02/20-01/422, URBROJ: 522-4/1-1-1-21-7 od 15. studenoga 2021., odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Karlovačke županije, Upravnog odjela za hrvatske branitelje i zdravstvo, Karlovac, KLASA: UP/I-562-0...

28
Us I 1381/2021-10; 8.6.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Presudom ovog Suda poslovnog broja 3 Us I-1381/2021-6 od 13. svibnja 2022. u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja tuženika Ličko-senjske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Odsjeka za imovinsko prav...

29
Us I 3343/2021-13; 6.6.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužitelj je pravovremeno 25. listopada 2021. podnio ovom sudu tužbu, kojom jeosporio zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-415-01/21-01/218, URBROJ: 513-04-21-2 od 15. rujna 2021. Istaknuo je, kako je i u žalbi naveo, da je državljaninS. i da u toj državi plaća doprinose za mirovinsko i zdravstv...

30
Us I 2886/2021-19; 6.6.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužiteljica je pravovremeno 20. kolovoza 2021. podnijela ovom sudu tužbu,kojom je osporila zakonitost rješenja tuženika KLASA: UP/II-415-01/20-01/74,URBROJ: 513-04-21-2 od 24. lipnja 2021. i rješenja o ovrsi Porezne uprave,Područnog ureda Split KLASA: UP/I-415-02/2019-001/1775, URBROJ: 513-007- -2...

31
Us I 1359/2021-11; 1.6.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Rješenjem Državnog inspektorata, Područnog ureda Rijeka, Službe građevinske inspekcije  KLASA: UP/I-362-02/21-02/124, URBROJ: 443-02-02-12-21-21/NS od 4. listopada 2021. pod. toč 1. izreke utvrđeno je da je rješenje KLASA: UP/I-362-02/21-02/124, URBROJ: 443-02-02-12-21-05/NS od 31. o...

32
Us I 1601/2021-14; 31.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. U pravovremenoj tužbi podnesenoj protiv rješenja tuženika Hrvatskogzavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije KLASA: UP/II-502-03/21-01/03,UR.BROJ: 338-01-06-05-21-03 od dana ... tužiteljica je, osporavajućizakonitost i prvostupanjskog upravnog rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstvenoosiguranje,...

33
Us I 821/2022-6; 24.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. U pravovremeno podnesenoj tužbi protiv rješenja tuženika Hrvatskog zavodaza zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-08/22-01/40, URBROJ: 338-01-06-05-22-02 od dana ..., tužitelj je, osporavajući zakonitost iprvostupanjskog upravnog rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,R...

34
Us I 828/2022-19; 19.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Z., Ispostave za poreze građana, KLASA: UP/I-410-20/2015-001/13871 URBROJ: 513-007-24-10/2017-7 od 13. veljače 2017., tužiteljici kao poreznoj obveznici, utvrđena je razlika osnovice poreza na promet nekretnina n...

35
Us I 1545/2021-2; 19.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj S. z. u R.., je ovome Sudu podnio tužbu protiv tuženika Rumat d.o.o., upravitelja predmetne zgrade, radi postupanja, u kojoj u bitnom predlaže da Sud naloži tuženiku da evidentira stubište kao posebnu građevinsku cjelinu. 2. U konkretnom slučaju ne postoje pretpostavke za vođenje upravno...

36
Us I 1082/2022-2; 17.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio ovom sudu tužbu zbog šutnje uprave, istaknuvši da je dana 4. travnja 2022. izjavio prigovor tuženiku prema čl. 155. st. 2. Zakona o općemupravnom postupku (dalje: ZUP-a) u odnosu na zahtjev od 14. ožujka 2022., a datuženik nije postupio prema čl. 122. st. 3. ZUP-a, stoga da pod...

37
Us I 6/2022-6; 17.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II 561-01/21-01/388,URBROJ: 512-2501-21-2 od 30. studenog 2021., odbijena je žalba tužitelja izjavljenaprotiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale,Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima , Službe za...

38
Us I 1381/2021-6; 13.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Osporavanim rješenjem tuženog Ličko-senjske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Odsjeka za imovinsko pravne poslove i komunalno gospodarstvo, KLASA: UP/II-363-01/20-01/05, URBROJ: 2125/1-06-03/2-21-2 od 5. listopada 2021. odbijena je žalba...

39
Us I 2367/2021-6; 13.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 3. kolovoza 2021. godine protiv rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-415-01/20-01/258, URBROJ: 513-04-21-2 od 25. lipnja 2021. godine, kojim se odbija žalba protiv rješenja...

40
Us I 1137/2021-11; 13.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/21-02/233, URBROJ: 443-02-04-12-ZČ-20-03 od 30. ožujka 2021. naređuje se tužiteljima kao investitorima da u roku od 90 dana, uklone stambenu građevinu, izgrađenu na k.č.br. 1882/1 k.o. D. M. (točka 1. izreke). Utvrđuje se da je tužitelj...

41
Us I 255/2022-5; 13.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale, KLASA: UP/I-563-01/20-02/4, URBROJ: 511-01-149-21-3 od 10. rujna 2021., odbijen je zahtjev tužitelja za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kao pripadniku postrojbi Ministarstva unut...

42
Us I 264/2022-5; 12.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužbom zaprimljenom kod ovoga suda 2. veljače 2022., M. G. iz S.,dalje tužitelj, u bitnom navodi kako je 30. prosinca 2021. uvodno označenom tuženikupodnio zahtjev za izdavanje lokacijske informacije za nekretninu označenu kao k.č.…, K.O. V. B., međutim, da tuženik nije postupio po zahtjevu, odno...

43
Us I 122/2022-7; 12.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-562-02/19-01/1469,URBROJ: 522-4/1-1-1-21-8 od 20. prosinca 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljenaprotiv rješenja Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Službe zadruštvene djelatnosti, KLASA: UP/I-562-02/18-01/57, URBROJ: 2178-01-02-03/...

44
Us I 1064/2021-5; 11.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-114-04/21-01/02, URBROJ: 514-31/02-21-02 od 26. veljače 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Službeničkog suda KLASA: UP/I-114-04/20-01/68, URBROJ: 514-U-30/5-20-7 od 10. studenoga 2020., kojim je odbačen je zahtjev M. u. p. za p...

45
Us I 287/2022-7; 10.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. U tužbi zaprimljenoj kod ovog suda 3. veljače 2022., dopunjenoj podneskomod 15. travnja 2022., tužitelj iznosi kako je 30. prosinca 2021. podnio zahtjev zaizdavanje lokacijske informacije za kat. čest. . k.o. M., po kojemtuženik nije postupio u roku iz članka 36. Zakona o prostornom uređenju te d...

46
Us I 1322/2022-3; 10.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio tužbu radi poništenja zaključka tuženika, KLASA: UP/I-211-03/22-10/177, URBROJ: 511-19-35-22-11 od 4. travnja 2022., kojim je tužitelj upućen na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled radi utvrđivanja duševne i tjelesne sposobnosti za upravljanje vozilima „B“ kategorije. 2. Tu...

47
Us I 195/2022-6; 9.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda, KLASA: UP/I-215-04/19-01/1, URBROJ: 513-07-18-21-82 od 27. rujna 2021., tužitelju je odbijen prijedlog za obnovu postupka koji je zaključen rješenjem Porezne uprave, Područnog ureda Pazin, KLASA: UP/I-215-04/19-01/01, URBROJ: 513-...

48
Us I 3664/2021-6; 4.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave s.-m. Broj: 511-10-10-04/02-UP/I-222/2021. od 5. studenog 2021., odjavljeno je prebivalište tužitelja s adrese …, P., te je naloženo tužitelju vraćanje osobne iskaznice u roku od osam dana od dana...

49
Us I 515/2022-2; 2.5.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužba kojom je pokrenut ovaj upravni spor, zaprimljena 29. travnja 2022., podnesena je radi ocjene zakonitosti rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave istarske, broj: 511-08-18-UP/I-221/1-21. od 15. ožujka 2022. godine. Tim je rješenjem, u predmetu obnove postupka odjave prebi...

50
Us I 1202/2021-12; 28.4.2022 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.  Prvostupanjskim rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Puli - Pola, KLASA: UP/I-140-02/20-03/06096097485, URBROJ: 341-13-06/2-20-20011 od 9. lipnja 2021., odbijen je zahtjev tužiteljice, podnesen 19. listopada 2020. nadležnoj ustanovi u Srbiji, za priznanje prava ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud