Poredano po:

Broj dokumenata: 3370

1
UsI 2405/2022-14; 7.4.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je pravovremeno 16. studenoga 2022. podnio tužbu ovom sudu, kojom je osporio zakonitost rješenja tužene KLASA: UP/ B2 , URBROJ: B3 od 3. studenoga 2022. zbog svih zakonskih razloga, bitne povrede postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te ...

2
Us I 152/2023-4; 28.3.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem tuženika, broj: ... od 30. prosinca 2022. tužitelju je, uz pravo na prodaju ili darovanje, oduzeto oružje pobliže označeno u izreci rješenja, uz ostale prateće odluke. Odluka tuženika bazira se na činjenici da je protiv tužitelja pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela krađe, što,...

3
Us I 8/2023-6; 10.3.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/21-03/01129986951, URBROJ: 341-99-06/2-21-2284 od  30. lipnja 2021., odbijena je žalba pok. Z. V. (supruga tužiteljice) izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovin...

4
Us I 3116/2021-11; 7.3.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-411-10/17-01/403, URBROJ: 513-04-21-2 od 29. srpnja 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja ministarstva KLASA: UP/I-411-01/17-02/18...

5
Us I 2578/2022-5; 7.3.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-415-01/21-01/667, URBROJ: 513-04-22-2 od 27. lipnja 2022. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja ministarstva, Područnog ureda Z., KLASA: UP/I-415-...

6
Us I 3333/2021-8; 7.3.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-03/21-01/03112353524, URBROJ: 341-99-05/3-21-5402, broj spisa: 738962 od 23. rujna 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja zavoda, Područnog ureda u S., KLASA: UP/I 14...

7
Us I 2379/2022-7; 6.3.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-320-02/20-21/112, URBROJ: 525- 06/195-22-2 od 28. rujna 2022.odbijena je žalba trgovačkog društva S. Ž. d.o.o. S., ovdje tužitelja, izjavljena protiv rješenja Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu u Spl...

8
Us I 2820/2022-7; 2.3.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporenim rješenjem tuženika Zadarske županije, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, KLASA: UP/II-363-01/22-01/205, URBROJ: 2198-07/29-22-2 od 31. listopada 2022. odbijena je žalba M. L., ovdje tužitelja, izjavljena protiv rješenja o ovrsi komunalne naknade Upravnog odjela ...

9
Us I 832/2022-10; 28.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Točkom 1. izreke osporenog rješenja tuženika KLASA: UP/I-323-01/22-01/4, URBROJ: 443-01-10-22-1 od 21. veljače 2022. se Lovačkom društvu "K." iz O., OIB: … i tužitelju kao ovlaštenicima prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: II/127 - "O." privremeno zabranjuje lov divljači ...

10
Us I 299/2022-12; 27.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-363-03/20-04/213, URBROJ: 531-07-01-02/03-21-2 od 26. studenoga 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, KLAS...

11
Us I 2200/2022-8; 24.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Tužitelj je podnio tužbu ovom sudu dana 27. srpnja 2022. godine protiv rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-363-03/21-04/72, URBROJ: 531-07-1-03/04-22-3 od 20. svibnja 2022. godine, kojim se odbija žalba tužitelja protiv rješ...

12
Us I 2321/2021-9; 21.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Odbora za državnu službu Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-112-07/20-01/665, URBROJ: 566-01/15-21-4 od 28. lipnja 2021. poništeno je rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, KLASA: UP/I-112-02/20-05/...

13
Us I 3334/2021-11; 21.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Varaždinske županije Republike Hrvatske, Grada Novi Marof, Gradonačelnika, KLASA: UP/II-112-02/21-01/02, URBROJ: 2186-022-02-21-2 od 29. rujna 2021. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja o prijmu Upravnog odjela za financije, proračun, javne potre...

14
Us I 148/2022-7; 17.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-02/21-01/05116312859, URBROJ: 341-99-05/3-21-7051 od  14. prosinca 2021. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Podr...

15
Usi 4/2022-6; 14.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Predlagatelj izvršenja podnio je ovom Sudu zahtjev za izvršenje presude Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj: UsI-1480/2020-12 od 28. travnja 2021. na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. - Odluka i Rješenje Ust...

16
Us I 853/2022-10; 14.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika, KLASA: UP/II 560-01/22-01/18, URBROJ: 512-2501-22-6 od 14. srpnja 2022. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Uprave za ljudske potencijale, Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Službe za...

17
Us I 1391/2022-6; 13.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Pazin, Ispostave Umag, KLASA: UP/I-410-20/19-01/512, URBROJ: 513-07-18-03/20-06 od 14. prosinca 2020., odbačen je prijedlog tužitelja za obnovu postupka okončanog rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Pa...

18
Us I 26/2022-10; 10.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Osporenim rješenjem tuženika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, KLASA: UP/II-563-01/21-03/6, URBROJ: 511-01-149-21-5 od 23. studenog 2021. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale, KLASA:  UP/I-563-01...

19
Us I 1332/2022-7; 9.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.               Osporavanim rješenjem odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Gospić, Ispostave Gospić KLASA: UP/I-411-01/2020-08/00076, URBROJ: 513-07-09-01-2020-01 od 27. listopada 2020., kojim je tužitelju, ka...

20
Us I 1252/2022-8; 8.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.                  Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, Službe disciplinskog sudovanja, Odjela prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka, KLASA: UP/I-114-04/22-02/170, URBROJ: 511-01158-22-7 od 19. svibnja 2022., utvrđeno je da je tužitelji...

21
Us I 182/2023-2; 8.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava vukovarsko - srijemska, Policijska postaja Vinkovci, dostavila je ovome sudu navedeno rješenje, KLASA: UP/I-216-02/23-19/44, URBROJ: 511-15-10-23-2 od 6. veljače 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja na ...

22
Us I 188/2023-2; 8.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Policijska postaja Vinkovci dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. stavak 4. ...

23
Us I 181/2023-2; 8.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava vukovarsko-srijemska, Policijska postaja Vinkovci dostavila je 7. veljače 2023. ovome Sudu rješenje KLASA: UP/I-216-02/23-19/48, URBROJ: 511-15-10-23-2 od 6. veljače 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograniče...

24
Us I 1683/2021-7; 7.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 140-03/19-03/07009742728, URBROJ: 341-99-06/2-19-9876, broj spisa: 742946 od 27. travnja 2021. odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja zavoda, Područne službe u Z., KLASA: 140...

25
Us I 767/2021-7; 7.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-18/19-01/522, URBROJ: 513-04-21-3 od 15. siječnja 2021. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja ministarstva, Porezne uprave, Područnog ureda Z....

26
Us I 1301/2021-7; 7.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-03/21-01/37, URBROJ: 338-01-06-05-21 od 13. travnja 2021. odbijena je žalba izjavljena protiv rješenja zavoda, Regionalnog ureda Z., Područne službe K., KLASA: UP/I-502-03/19-02/398, URBROJ: 338...

27
Us I 3251/2022-5; 6.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: Tužitelj tužbom osporava drugostupanjsko rješenje od 20. rujna 2022. godine, kojim je odbijena njegova žalba protiv prvostupanjskog rješenja od 09. lipnja 2022. godine. Tim prvostupanjskim rješenjem tužitelju nije priznato pravo na roditeljski dopust u razdoblju od 01. srpnja 2022. godine do 29. kol...

28
Us I 134/2023-7; 6.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je 3. veljače 2023. ovome Sudu rješenja KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, URBROJ: 511-11-10-23-46 od 30. siječnja 2023., KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, ...

29
Us I 135/2023-6; 6.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod, dostavila je ovome sudu u izreci specificirana rješenja od 30. siječnja 2023. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja na temelju članka 216. stavak 4. ...

30
Us I 152/2023-2; 6.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Slavonski Šamac , dostavila je 2. veljače 2023. ovome sudu svoje rješenje Klasa: UP/I-216-01/23-03/34, Urbroj: 511-11-15-23-8 od 27. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti...

31
Us I 154/2023-2; 6.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Slavonski Šamac , dostavila je 2. veljače 2023. ovome sudu svoje rješenje Klasa: UP/I-216-01/23-03/34, Urbroj: 511-11-15-23-6 od 27. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti...

32
Us I 157/2023-2; 6.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava vukovarsko-srijemske, Policijska postaja Vinkovci dostavila je 2. veljače 2023. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-04/23-01/126, URBROJ: 511-15-10-23-2 od 2. veljače 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kr...

33
Us I 153/2023-2; 3.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Šamac dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. ...

34
Us I 139/2023-2; 1.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je 31. siječnja 2023. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, URBROJ: 511-11-10-23-45 od 30. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti o...

35
Us I 140/2023-2; 1.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod, dostavila je 31. siječnja 2023. ovome Sudu rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, URBROJ: 511-11-10-23-44 od 30. siječnja 2023. radi sudske kontrole zakoni...

36
Us I 141/2023-3; 1.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod, dostavila je ovome sudu navedeno rješenje, KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, URBROJ: 511-11-10-23-43 od 30. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja k...

37
Us I 142/2023-2; 1.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. s...

38
Us I 1134/2022-6; 1.2.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.               Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-471-02/22-01/4, URBROJ: 513-04-22-2 od 17. kolovoza 2022. odbijena je žalba tužitelja izjavljena na rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda V., KLASA: UP/I-471-02/21-01/176, UR.BROJ: 513-07-16-21...

39
Us I 2191/2020-9; 31.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Rješenjem Hrvatske vatrogasne zajednice KLASA: UP/I-140-01/20-01/33, URBROJ: 444-02-20-4 od 9. srpnja 2020. odbijen je zahtjev tužitelja u predmetu prestanka vatrogasne službe zbog potrebe službe s pravom na starosnu mirovinu zbog neispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom o vatrogastvu. 2. Tužitel...

40
Us I 123/2023-2; 31.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. s...

41
Us I 124/2023-2; 31.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod dostavila je 30. siječnja 2023. ovome sudu svoje rješenje Klasa: UP/I-216-01/23-03/14, Urbroj: 511-11-10-23-38 od 27. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti o...

42
Us I 1785/2022-7; 31.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-224-02/19-01/3867, URBROJ: 511-01-203-22-7 od 25. travnja 2022. odbijen je zahtjev tužiteljice za primitak u hrvatsko državljanstvo. 2. Tužiteljica u tužbi u bitnom navodi da je rođena 10. studenog 1957. godine u Z. u S. te je prema zaključku samog tužen...

43
Us I 782/2022-12; 30.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1st  Na kraju točke 24. obrazloženja ovosudne presude poslovni broj 1 Us I-782/2022-9 od 25. studenoga 2022. nastala je očita pogreška u pisanju na način kako je to navedeno u izreci ovog rješenja. 2nd  Stoga je Sud na temelju čl. 64. st. 1. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj 20/10...

44
Us I 114/2023-2; 30.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.               Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Šamac, dostavila je 27. siječnja 2023. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/34, URBROJ: 511-11-15-23-1 od 25. siječnja 2023. (u daljnjem tekstu: ...

45
Us I 115/2023-2; 30.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Šamac dostavila je ovome sudu svoje rješenje naznačeno u izreci ove presude, uz spis upravnog postupka, radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja kretanja stranca (članak 216. ...

46
Us I 116/2023-2; 30.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Slavonski Šamac , dostavila je 27. siječnja 2023. ovome sudu svoje rješenje Klasa: UP/I-216-01/23-03/34, Urbroj: 511-11-15-23-3 od 25. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitos...

47
Us I 117/2023-2; 30.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Šamac dostavila je 27. siječnja 2023. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/34, URBROJ: 511-11-15-23-4 od 25. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti o...

48
Us I 120/2023-2; 30.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.              Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava zagrebačka, Policijska postaja Ivanić Grad dostavila je 27. siječnja 2023. ovome Sudu rješenje, KLASA: UP/I-216-01/23-03/33, URBROJ: 511-19-43-23-3 od 27. siječnja 2023. radi sudske kontrole zakonitosti ograničenja...

49
Us I 121/2023-2; 30.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko - posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod, dostavila je ovome sudu navedeno rješenje, KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, URBROJ: 511-11-10-23-03/41 od 27. siječnja 2023., radi sudske kontrole zakonitosti ograničenj...

50
Us I 122/2023-2; 30.1.2023 · Upravni sudovi RH

Sažetak: 1.               Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava brodsko-posavska, Postaja granične policije Slavonski Brod, dostavila je 30. siječnja 2023. ovome Sudu svoje rješenje KLASA: UP/I-216-01/23-03/14, URBROJ: 511-11-10-23-40 od 27. siječnja 2023. (u daljnjem tekstu: ...

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud