Poredano po:

Broj dokumenata: 94

1
Crnković protiv Hrvatske ; 26.11.2019 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Miloš Crnković protiv Hrvatske (Presuda od 26. 11. 2019., Zahtjev br. 69697/11) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 69697/11 Miloš CRNKOVIĆ prot

Broj odluke: 69697/11

2
Šarić protiv Hrvatske; 17.9.2019 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Frane Šarić protiv Hrvatske (Presuda od 17. 09. 2019., Zahtjev br. 21899/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL SUDA ODLUKA Zahtjev br. 21899/13 Frane ŠARIĆ proti

Broj odluke: 21899/13

3
Nijemčević protiv Hrvatske ; 11.9.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Jovan Nijemčević protiv Hrvatske (Presuda od 11. 09. 2018., Zahtjev br. 51519/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 51519/12 Jovan NIJEMČEVIĆ

Broj odluke: 51519/12

4
Čakarević protiv Hrvatske; 26.4.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositeljica je konkretno tvrdila da je povrijeđeno njezino pravo na mirno uživanje vlasništva, kao i pravo na poštovanje privatnog života, kada joj je naloženo da vrati nepropisno primljenu novčanu naknadu za nezaposlene.

Broj odluke: 48921/13

5
Smolić protiv Hrvatske ; 15.3.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Smolić protiv Hrvatske (Presuda od 15. 03. 2018., Zahtjev br. 51472/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL PREDMET SMOLIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 51472/12) PRESU

Broj odluke: 51472/12

6
Đuro Kresović i drugi protiv Hrvatske; 12.9.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 3. veljače 1996. godine stupio je na snagu Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine” br. 7/1996 od 26. siječnja 1996. godine - „Izmjene i dopune iz 1996. godine”). Njime je stavljen van snage članak 180., kojim je regulirana odgovornost države za nasilne i teroristič...

Broj odluke: 5864/12

7
M. i drugi protiv Hrvatske; 2.5.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je temeljem zahtjeva (br. 50175/12) protiv Republike Hrvatske što su ga 3. srpnja 2012. godine hrvatski državljani gđa Z.M., g. R.M. i g. D.M. („podnositelji zahtjeva”) podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („...

Broj odluke: 50175/12

8
Jurica protiv Hrvatske; 2.5.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Jurica protiv Hrvatske (Presuda od 02. 05. 2017., Zahtjev br. 30376/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET JURICA protiv HRVATSKE

Broj odluke: 30376/13

9
Lovrić protiv Hrvatske; 4.4.2017 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Lovrić protiv Hrvatske (Presuda od 04. 04. 2017., Zahtjev br. 38458/15) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET LOVRIĆ protiv HRVATSKE

Broj odluke: 38458/15

10
Cindrić i Bešlić protiv Republike Hrvatske; 6.9.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Cindrić i Bešlić protiv Republike Hrvatske (Presuda od 06. 09. 2016., Zahtjev br. 72152/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DRUGI ODJEL PREDMET CINDRIĆ i BEŠLIĆ PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE

Broj odluke: 72152/13

11
Dubravko Brljačić protiv Republike Hrvatske ; 23.8.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Dubravko BRLJAČIĆ protiv Republike Hrvatske (Presuda od 23. 08. 2016., Zahtjev br. 11756/11) DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 11756/11 Dubravko BRLJAČIĆ protiv Republike Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Dru

Broj odluke: 11756/11

12
Vukušić protiv Hrvatske ; 31.5.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Vukušić protiv Hrvatske (Presuda od 31. 05. 2016., Zahtjev br. 69735/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET VUKUŠIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 69735/11) PRESUDA STRASBOURG 31. svibnja 2016.

Broj odluke: 69735/11

13
Eva LUKIĆ i drugi protiv Hrvatske; 17.5.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 5. ožujka 2008. godine podnositelji zahtjeva podnijeli su tužbu protiv države Općinskom sudu u Vukovaru kojom su tražili naknadu štete nastale u vezi sa smrću njihova srodnika. Zatražili su da se sasluša svjedok M.K. u vezi s okolnostima ubojstva K.L.

Broj odluke: 67464/12

14
Zvonimir Petolas protiv Hrvatske ; 22.3.2016 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Zvonimir Petolas protiv Hrvatske (Presuda od 22. 03. 2016., Zahtjev br. 74936/12) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 74936/12 Zvonimir PETOLAS protiv Hrvatske Europski sud za ljudska pr

Broj odluke: 74936/12

15
Novaković protiv Hrvatske; 23.7.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj zahtjeva, osoba srpske etničke pripadnosti, živio je u gradu Sisku. Tijekom 1991. i 1992. godine, srpske paravojne snage preuzele su kontrolu nad otprilike jednom trećinom teritorija Republike Hrvatske i proglasile tzv. „Srpsku autonomnu oblast Krajina” (dalje u tekstu: „Krajina”). Grad ...

Broj odluke: 32096/12

16
Momčilović protiv Hrvatske; 26.3.2015 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 11239/11) protiv Republike Hrvatske što su ga 22. prosinca 2010. godine tri hrvatska državljana, gđa Barica Momčilović, g. Nikola Momčilović i g. Darko Momčilović („podnositelji zahtjeva”), podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije...

Broj odluke: 11239/11

17
Hrvatski liječnički sindikat protiv Hrvatske; 27.11.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 36701/09) protiv Republike Hrvatske kojeg je Hrvatski liječnički sindikat (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva-sindikat) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija) dana 17....

Broj odluke: 36701/09

18
Bljakaj i drugi protiv Hrvatske ; 18.9.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 74448/12) protiv Republike Hrvatske koji je pet hrvatskih državljanina, g. Ćamilj Bljakaj („prvi podnositelj“), g. Saša Bljakaj („drugi podnositelj“), gđa Emina Bljakaj Vulić („treća podnositeljica“), gđa Katarina Knapić („četvrta podnos...

Broj odluke: 74448/12

19
Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i bivše jugoslavenske Republike Makedonije ; 16.7.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i bivše jugoslavenske Republike Makedonije (Presuda od 16. 07. 2014., Zahtjev br. 60642/08) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA VELIKO VIJEĆE PREDMET ALIŠIĆ I

Broj odluke: 60642/08

20
Marić protiv Hrvatske ; 12.6.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 50132/12) protiv Republike Hrvatske što ga je 31. srpnja 2012. hrvatski državljanin, g. Miodrag Marić („podnositelj“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“).

Broj odluke: 50132/12

21
Kunštek protiv Hrvatske; 1.4.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Mladen Kunštek protiv Hrvatske (Presuda od 01. 04. 2014., Zahtjev br. 66934/09) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 66

Broj odluke: 66934/09

22
Savo Bogdanović i drugi protiv Hrvatske; 18.3.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Savo Bogdanović i drugi protiv Hrvatske (Presuda od 18. 03. 2014., Zahtjev br. 72254/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 72254/11 Savo BOGDANOVIĆ i drugi protiv Hrvatske Europski

Broj odluke: 72254/11

23
Khouri Zahi protiv Hrvatske ; 18.3.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj, g. Khouri Zahi je hrvatski i sirijski državljanin, rođen 1964. godine i živi u Zagrebu. Pred Sudom ga je zastupala gđa K. Ferdelji, odvjetnica iz Zagreba.

Broj odluke: 24546/09

24
Brletić protiv Hrvatske; 16.1.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 42009/10) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatska državljanka gđa Ana Brletić (podnositeljica zahtjeva) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija) dana 23. lipnja 2010.

Broj odluke: 42009/10

25
Maravić Markeš protiv Hrvatske ; 9.1.2014 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 30. rujna 1991. Sekretarijat je odlučio da se za podnositeljicu zahtjeva unutar organizacije ne može naći trajni položaj te joj je 31. ožujka 1992., po isteku otkaznog roka, raskinuo radni odnos. Podnositeljica zahtjeva u to vrijeme nije primila nikakvu otpremninu po dobivanju otkaza.

Broj odluke: 70923/11

26
Zagrebačka banka d.d. protiv Hrvatske; 12.12.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 39544/05) protiv Republike Hrvatske što ga je 13. listopada 2005. godine Zagrebačka banka d.d. (“Banka podnositeljica zahtjeva”), dioničko društvo osnovano u skladu sa hrvatskim zakonom, podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za ...

Broj odluke: 39544/05

27
Stojanović protiv Hrvatske; 19.9.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: PREDMET: Stojanović protiv Hrvatske (Presuda od 19.9.2013, zahtjev br. 23160/09) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET STOJANOVIĆ PROTIV HRVATSKE (Zahtjev br. 23160/09) PRESUDA Ova je presuda ispravljena 5. st

Broj odluke: 23160/09

28
Klauz protiv Hrvatske ; 18.7.2013 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 28963/10) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatski državljanin, g. Ivan Klauz („podnositelj zahtjeva”) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija”) dana 30. travnja 2010

Broj odluke: 28963/10

29
Kudra protiv Hrvatske ; 18.12.2012 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 13904/07) protiv Republike Hrvatske što su ga 6. ožujka 2007. godine četiri hrvatska državljanina, g. Stjepan Kudra, gđa Ruža Kudra, g. Josip Kudra i gđa Ivana Kudra („podnositelji“) podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaš...

Broj odluke: 13904/07

30
Bajić protiv Hrvatske; 13.11.2012 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 41108/10) protiv Republike Hrvatske, što ga je temeljem članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) 2. srpnja 2010. godine nizozemski državljanin, g. Pero Bajić („podnositelj“) podnio Sudu.

Broj odluke: 41108/10

31
Milašinović protiv Hrvatske; 24.5.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 41751/02) protiv Republike Hrvatske kojeg je 7. studenog 2002. godine hrvatska državljanka, gđa. Ana Milašinović („podnositeljica zahtjeva“) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („...

Broj odluke: 41751/02

32
Pasanec protiv Hrvatske; 3.5.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: presuđuje: (a) da tužena država podnositeljici zahtjeva treba, u roku od tri mjeseca od dana kad presuda postane konačnom u skladu s člankom 44. stavkom 2. Konvencije, isplatiti iznos od 1.200 EUR (tisuću dvjesto eura) na ime nematerijalne štete koji treba pretvoriti u nacionalnu valutu tužene držav...

Broj odluke: 41567/02

33
Petrović protiv Hrvatske; 12.4.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 38292/02) protiv Republike Hrvatske kojeg je hrvatski državljanin g. Nikola Petrović ("podnositelj zahtjeva") podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija") dana 4. listopada 2002...

Broj odluke: 38292/02

34
Hajduković protiv Hrvatske; 12.4.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 38303/02) protiv Republike Hrvatske kojeg je dvoje hrvatskih državljana g. Milka Hajduković i g. Jovan Hajduković („podnositelji zahtjeva“) podnijelo Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Ko...

Broj odluke: 38303/02

35
Terzin- Laub protiv Hrvatske; 12.4.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Sud podsjeća da je u predmetu Tomašić (vidi predmet Tomašić v. Croatia, br. 21753/02, §§ 26-36, 19. listopad 2006) utvrdio da je iznos naknade, koji je bio 15% od onoga što Sud općenito dosuđuje u sličnim hrvatskim predmetima, bio očigledno nerazuman. Budući da je svaki podnositelj zahtjeva u ovome ...

Broj odluke: 43362/02

36
Novaković protiv Hrvatske; 12.4.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 43446/02) protiv Republike Hrvatske kojeg je hrvatski državljanin g. Radivoj Novaković („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana 11. listopada 2...

Broj odluke: 43446/02

37
Novković protiv Hrvatske; 5.4.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Povreda prava na pristup sudu; povredu članka 13. Europski sud nije smatrao potrebnim ispitati jer je konzumirana povredom čl. 6.1. Konvencije; povreda prava na pristup sudu uključuje, osim prekida postupka, i nedostatnu visinu pravične naknade koju je podnositelju dosudio Ustavni sud Republike Hrva...

Broj odluke: 43437/02

38
Majdandžić protiv Hrvatske; 1.2.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Dana 1. siječnja 1993. godine na proslavi Nove Godine u Zrinskom Topolovcu, Hrvatska, određeni V.P., pripadnik Hrvatske vojske, ubio je deset i ranio sedmero osoba, nakon čega je počinio samoubojstvo.

Broj odluke: 2343/03

39
Smoje protiv Hrvatske; 11.1.2007 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Prema sudskoj praksi Suda, podnositelj zahtjeva ima pravo na naknadu svojih troškova i izdataka samo ukoliko je dokazao da su oni stvarno i nužno nastali i da su bili razumni s obzirom glede količine. U ovome predmetu, uzevši u obzir informacije koje posjeduje i naprijed navedene kriterije, Sud prim...

Broj odluke: 28074/03

40
Tomašić protiv Hrvatske; 19.10.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 21753/02) protiv Republike Hrvatske kojeg je 18. svibnja 2002. godine hrvatski državljanin g. Nenad Tomašić („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“...

Broj odluke: 21753/03

41
Gavella protiv Hrvatske; 11.7.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj zahtjeva, g. Nikola Gavella, hrvatski je državljanin rođen 1937. godine i živi u Zagrebu. Pred Sudom ga je zastupala gđa I.K. Vucelić, odvjetnica iz Zagreba. Hrvatsku Vladu („Vlada“) je zastupala njena zastupnica gđa Š. Stažnik.

Broj odluke: 33244/02

42
Krivokuća protiv Hrvatske; 23.3.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 38770/02) protiv Republike Hrvatske kojeg je 4. listopada 2004. godine hrvatski državljanin, g. Milan Krivokuća ("podnositelj zahtjeva") podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvenc...

Broj odluke: 38770/02

43
Popara protiv Hrvatske; 15.3.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 11072/03) protiv Republike Hrvatske kojeg su 15. ožujka 2003. godine hrvatske državljanke gđa Marija Popara i gđa Željka Popara („podnositeljice zahtjeva“) podnijele Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temel...

Broj odluke: 11072/03

44
Cokarić protiv Hrvatske; 19.1.2006 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelji zahtjeva su 72 stanovnika Stobreča, grada na obali (vidi Dodatak I) od kojih njih 35 tvrdi da su vlasnici nekretnina u tom području (vidi Dodatak II). Pred Sudom ih zastupa udruga za zaštitu okoliša pod imenom Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Stobreč "Epetium", sa sjedište...

Broj odluke: 33212/02

45
Subašić protiv Hrvatske; 1.12.2005 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: presuđuje:(a) da tužena država podnositelju zahtjeva treba, u roku od tri mjeseca od dana kad presuda postane konačnom u skladu s člankom 44. stavkom 2. Konvencije, isplatiti iznos od 4.000 EUR (četiri tisuće eura) na ime nematerijalne štete koji treba pretvoriti u nacionalnu valutu tužene države pr...

Broj odluke: 18322/03

46
Mežnarić protiv Hrvatske (br. 2); 6.10.2005 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 10955/03) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatski državljanin g. Ivan Mežnarić ("podnositelj zahtjeva") podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija") dana 13. veljače 2003. go...

Broj odluke: 10955/03

47
Dražić protiv Hrvatske; 6.10.2005 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: presuđuje: (a) da tužena država podnositeljima zahtjeva zajedno treba, u roku od tri mjeseca od dana kad presuda postane konačnom u skladu s člankom 44. stavkom 2. Konvencije, isplatiti slijedeći iznos koji treba pretvoriti u nacionalnu valutu tužene države prema tečaju važećem na dan namirenja: (i)...

Broj odluke: 11044/03

48
Papuk trgovina protiv Hrvatske; 6.10.2005 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 2708/03) protiv Republike Hrvatske kojeg Papuk trgovina d.d. ("trgovačko društvo podnositelj zahtjeva") podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija") dana 10. prosinca 2002. godi...

Broj odluke: 2708/03

49
Marinović protiv Hrvatske; 22.9.2005 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 24951/02) protiv Republike Hrvatske kojeg je hrvatska državljanka, gđa. Dijana Marinović ("podnositeljica zahtjeva") podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija") dana 13. svi...

Broj odluke: 24951/02

50
Gregurinčić protiv Hrvatske; 1.9.2005 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Podnositelj, g. Ivica Gregurinčić, hrvatski je državljanin, rođen 1967., a živi u Petrinji, Hrvatska. Pred sudom ga zastupa g. B. Spiz, odvjetnik iz Zagreba. Tuženu državu zastupala je Zastupnica gđa. L. Lukina-Karajković, a kasnije gđa Š. Stažnik.

Broj odluke: 12833/02

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud