Poredano po:
Povratak na Zakon o radu

Broj dokumenata: 1

1
Gregurić protiv Hrvatske; 15.3.2018 · Europski sud za ljudska prava

Sažetak: Predmet: Gregurić protiv Hrvatske (Presuda od 15. 03. 2018., Zahtjev br. 45611/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL PREDMET GREGURIĆ protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 45611/13) P

Broj odluke: 45611/13

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud