Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Lopac i drugi protiv Hrvatske; 10.10.2019 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: Lopac i drugi protiv Hrvatske (Presuda od 10. 10. 2019., Zahtjev br. 7834/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL SUDA PREDMET LOPAC I DRUGI

Broj odluke: 7834/12

2
Mateljan protiv Hrvatske ; 12.7.2018 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: Mateljan protiv Hrvatske (Presuda od 12. 07. 2018., Zahtjev br. 64855/11) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL PREDMET MATELJAN protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 64855/11) P

Broj odluke: 64855/11

3
T.G. protiv Hrvatske ; 11.7.2017 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: T.G. protiv Hrvatske (Presuda od 11. 07. 2017., Zahtjev br. 39701/14) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET T.G. protiv HRVATSKE (

Broj odluke: 39701/14

4
Krunoslava Zovko protiv Hrvatske; 23.5.2017 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: Krunoslava Zovko protiv Hrvatske (Presuda od 23. 05. 2017., Zahtjev br. 56935/13) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET KRUNOSLAVA ZOV

Broj odluke: 56935/13

5
Lovrić protiv Hrvatske; 4.4.2017 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: Lovrić protiv Hrvatske (Presuda od 04. 04. 2017., Zahtjev br. 38458/15) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL PREDMET LOVRIĆ protiv HRVATSKE

Broj odluke: 38458/15

6
Kardoš protiv Hrvatske; 26.4.2016 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 25782/11) protiv Republike Hrvatske koji je hrvatska državljanka, gđa Zita Kardoš („podnositeljica ”) podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija”) dana 11. travnja 2011. god...

Broj odluke: 25782/11

7
Guberina protiv Hrvatske; 22.3.2016 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je temeljem zahtjeva (br. 23682/13) protiv Republike Hrvatske što ga je 28. ožujka 2013. godine hrvatski državljanin g. Joško Guberina („podnositelj”) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija”).

Broj odluke: 23682/13

8
Margaretić protiv Hrvatske ; 5.6.2014 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 16115/13) protiv Republike Hrvatske što ga je 22. veljače 2013. hrvatski državljanin g. Bruno Margaretić („podnositelj“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“).

Broj odluke: 16115/13

9
Jaćimović protiv Hrvatske ; 31.10.2013 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 22688/09) protiv Republike Hrvatske koji je državljanin Bosne i Hercegovine, g. Đoko Jaćimović („podnositelj zahtjeva“) podnio Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana 2. ožu...

Broj odluke: 22688/09

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud