Poredano po:

Broj dokumenata: 20

1
Majcan protiv Hrvatske; 18.9.2018 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Pravni sustav bivše Jugoslavije branio je da se na stvarima u društvenom vlasništvu pravo vlasništva stječe dosjelošću osim ako zakonski uvjeti za to nisu bili ispunjeni do 6. travnja 1941 godine.

Broj odluke: 45366/14

2
Turković i drugi protiv Hrvatske; 10.7.2018 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: Zorica Turković i drugi protiv Hrvatske (Presuda od 10. 07. 2018., Zahtjev br. 43391/16) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA Zahtj

Broj odluke: 43391/16

3
Radomilja i drugi protiv Hrvatske; 20.3.2018 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju dva zahtjeva (br. 37685/10 i 22768/12) protiv Republike Hrvatske koje je sedam hrvatskih državljana („podnositelji zahtjeva“) podnijelo Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Konvencija“) dana 17. svibnja...

Broj odluke: 37685/10

4
Mladost Turist A.D. protiv Hrvatske; 30.1.2018 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: Mladost Turist A.D. protiv Hrvatske (Presuda od 30. 01. 2018., Zahtjev br. 73035/14) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 73035/14 MLADOST TURIST A.D

Broj odluke: 73035/14

5
Darko Štimac i Daniela Kuzmin-Štimac protiv Republike Hrvatske ; 27.9.2016 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: Darko Štimac i Daniela Kuzmin-Štimac protiv Republike Hrvatske (Presuda od 27. 09. 2016., Zahtjev br. 70694/12) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 706

Broj odluke: 70694/12

6
Jakeljić protiv Hrvatske; 28.6.2016 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je temeljem zahtjeva (br. 22768/12) protiv Republike Hrvatske što su ga 27. ožujka 2012. dva hrvatska državljanina g. Jakov Jakeljić i g. Ivica Jakeljić („podnositelji zahtjeva”) podnijeli Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih ...

Broj odluke: 22768/12

7
Radomilja i drugi protiv Hrvatske; 28.6.2016 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je temeljem zahtjeva (br. 37685/10) protiv Republike Hrvatske što je 17. svibnja 2010. u ime g. Gašpara Perasovića i pet drugih hrvatskih državljana navedenih u Dodatku („podnositelji zahtjeva”) podnesen Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih pra...

Broj odluke: 37685/10

8
Zvonimir Petolas protiv Hrvatske ; 22.3.2016 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: Zvonimir Petolas protiv Hrvatske (Presuda od 22. 03. 2016., Zahtjev br. 74936/12) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DRUGI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 74936/12 Zvonimir PETOLAS protiv Hrvatske Europski sud za ljudska pr

Broj odluke: 74936/12

9
Draško Budimir protiv Hrvatske; 5.1.2016 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: U socijalističkom sustavu koji je ranije bio na snazi u bivšoj Jugoslaviji, stanari koji su stanovali u stanovima u društvenom vlasništvu na temelju ugovora o „stanarskom pravu”, koji su se u većini slučajeva sklapali na neodređeno vrijeme i mogli su se prenijeti s generacije na generaciju.

Broj odluke: 14303/11

10
Stephen Ogden protiv Hrvatske; 10.2.2015 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: Stephen OGDEN protiv Hrvatske (Presuda od 10. 02. 2015., Zahtjev br. 27567/13) PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 27567/13 Stephen OGDEN protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući 10. veljače

Broj odluke: 27567/13

11
Lemo i dr. protiv Hrvatske ; 10.7.2014 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju osam zahtjeva (brojevi 3925/10, 3955/10, 3974/10, 4009/10, 4054, 4128/10, 4132/19 i 4133/10) protiv Republike Hrvatske koje je podnijelo osam hrvatskih državljana („podnositelja“) temeljem članka 34. Konvencije za ljudskih zaštitu prava i temeljnih slo...

Broj odluke: 3925/10 i dr.

12
Statileo protiv Hrvatske; 10.7.2014 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: PREDMET: Statileo protiv Hrvatske (Presuda od 10.7.2014, zahtjev br. 12027/10) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET STATILEO protiv HRVATSKE (Zahtjev br. 12027/10) PRESUDA STRASBOURG 10. srpnja 2014.

Broj odluke: 12027/10

13
Udovičić protiv Hrvatske; 24.4.2014 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: PREDMET: Udovičić protiv Hrvatske (Presuda od 24.4.2014, zahtjev br. 27310/09) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET UDOVIČIĆ PROTIV HRVATSKE (Zahtjev br. 27310/09) PRESUDA STRASBOURG 24. travnja 2014. god

Broj odluke: 27310/09

14
Gurdulić i drugi protiv Hrvatske; 8.4.2014 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Predmet: Danijel GURDULIĆ i drugi protiv Hrvatske (Presuda od 08. 04. 2014., Zahtjev br. 5076/09) PRVI ODJEL ODLUKA Zahtjev br. 5076/09 Danijel GURDULIĆ i drugi protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zas

Broj odluke: 5076/09

15
Gustovarac protiv Hrvatske; 18.2.2014 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Podnositelji su se 1972. godine preselili u stan u Puli u vlasništvu Jugoslavenske narodne armije („JNA“) na temelju rukom pisane potvrde koju je potpisao Đ.V., navodno osoba koju je Komanda garnizona JNA u Puli ovlastila da raspolaže stanovima JNA. Na potvrdi se nalazio službeni pečat Komande.

Broj odluke: 60223/09

16
Škrtić protiv Hrvatske; 5.12.2013 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Podnositeljica zahtjeva i njezin suprug bili su nositelji stanarskog prava na stanu u Karlovcu. Godine 1991. u stan je bačena bomba i obitelj se zbog sigurnosnih razloga iselila iz stana. Odlukom Stambene Komisije Grada Karlovca od 29. studenoga 1991. godine na privremeno korištenje dodijeljen im je...

Broj odluke: 64982/12

17
Zrilić protiv Hrvatske; 3.10.2013 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: PREDMET: Zrilić protiv Hrvatske (Presuda od 3.10.2013, zahtjev br. 46726/11) EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL PREDMET ZRILIĆ PROTIV HRVATSKE (Zahtjev br. 46726/11) PRESUDA STRASBOURG 3. listopada 2013. Ov

Broj odluke: 46726/11

18
Brežec protiv Hrvatske; 18.7.2013 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 7177/10) protiv Republike Hrvatske što ga je 19. siječnja 2010. godine hrvatska državljanka gđa Jadranka Brezec ("podnositeljica") podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencija...

Broj odluke: 7177/10

19
Dupin protiv Hrvatske; 7.7.2009 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Dana 21. lipnja 1999. godine g. Vladimir Dupin je podnio tužbu protiv države na Općinskom sudu u Karlovcu, tražeći da mu se prizna vlasništvo nad određenom katastarskom česticom, kao i upis te čestice u zemljišne knjige na njegovo ime

Broj odluke: 36868/03

20
Radanović protiv Hrvatske; 21.12.2006 · Europski sud za ljudska prava (HRV)

Sažetak: Postupak u ovome predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 9056/02) protiv Republike Hrvatske što ga je 14. prosinca 2001. hrvatska državljanka gđa Seka Radanović ("podnositeljica zahtjeva") podnijela Sudu na temelju članka 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Konvencij...

Broj odluke: 9056/02

Uključi filtre Isključi filtre
Ustavni sud
Vrhovni sud
Županijski sud
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Visoki upravni sud
Upravni sudovi
Europski sud za ljudska prava
Sentence
Sud