Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
Udruge kao podnositelji predstavničkih tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

Datum objave: 1.2.2024

Sažetak: Hrvatski sabor donio je 24. svibnja 2023. novi Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača („Narodne novine“, br. 59/23.; dalje: ZPT) koji stupa na snagu 25. lipnja 2023. Danom stupanja na snagu ZPT-a prestaju važiti članci 114. do 130. Zakona o zaštiti potrošača...

2
Vjerovnička sukcesija na primjeru prisilnog zaloga prema ovršnim pravilima

Datum objave: 28.11.2023

Sažetak: U radu se analiziraju pretpostavke iz članka 32. Ovršnog zakona kojima treba udovoljiti cesionar kako bi s uspjehom pokrenuo postupak osiguranja prisilnom hipotekom svoje cedirane tražbine odnosno stupio u postupak nedobrovoljnog osiguranja u svrhu osiguranja takve tražbine. Prikazana su posebna obi...

3
Novi Zakon o predstavničkim tužbama u Republici Hrvatskoj i neke dileme

Datum objave: 20.6.2023

Sažetak: U Republici Hrvatskoj upravo je donesen i objavljen novi posebni Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, sukladno obvezi transpozicije Direktive EU 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih ...

4
Razvoj zaštite potrošača i alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (III. dio)

Datum objave: 23.2.2023

Sažetak: Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (dalje u tekstu: ZARPS) je donesen po hitnom postupku pošto je rok za implementaciju Direktive 2013/11 EU 1 bio 9. srpnja 2015. godine (čl. 25. st.1. Direktive). Direktiva o ADR-ustupila je na snagu 8. srpnja 2013. godine dok su je države članice...

5
Razvoj zaštite potrošača i alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (II. dio)

Datum objave: 21.2.2023

Sažetak: Sukladno Direktivi 2011/83/EU o pravima potrošača, izmijenjena je definicija ugovora na daljinu. ZZP u članku 5. točki 27. definira ugovore na daljinu kao "ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca...

6
Razvoj zaštite potrošača i alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (I. dio)

Datum objave: 16.2.2023

Sažetak: Svi mi kao potrošači svakodnevno konzumiramo robu široke potrošnje, kao što su hrana, odjeća i drugo, i koristimo usluge poput usluge prijevoza, putovanja, obrazovanja i drugo. Upravo potrošači kao konzumenti imaju bitan utjecaj na kretanje roba i usluga na tržištu te shodno tome i na poslovne subje...

7
Način isticanja cijena prema Zakonu o zaštiti potrošača i njegovim provedbenim pravilnicima

Datum objave: 2.11.2022

Sažetak: Trgovac je dužan vidno istaknuti cijene proizvoda koje nudi na tržištu i prodaje potrošačima te se istaknutih cijena pridržavati. Na koji način trgovci moraju isticati cijene proizvoda sukladno novom Zakonu o zaštiti potrošača i njegovim provedbenim pravilnicima, pišemo u nastavku ovoga članka.

8
Prigovori i reklamacije potrošača prema novom Zakonu o zaštiti potrošača

Datum objave: 11.10.2022

Sažetak: Potrošači svakodnevno s trgovcima sklapaju potrošačke ugovore kad kupuju hranu ili drugu robu za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu odnosno naručuju pojedine usluge. Kad potrošač nije zadovoljan sa poslovanjem trgovca ili u odnosu na kupljenu robu ili pruženu uslugu ima pravo trgovcu podnijeti ...

9
Ugovori između turističkih agencija i pružatelja ugostiteljskih usluga (I)

Datum objave: 15.8.2022

Sažetak: Turističke agencije sklapaju s pružateljima ugostiteljskih usluga ugovore kojima nastoje za točno određeno vremensko razdoblje ili predstojeću turističku sezonu osigurati dovoljan broj smještajnih kapaciteta u objektima pružatelja ugostiteljskih usluga za planirani broj potencijalnih korisnika putov...

10
Način i uvjeti uz koje škole mogu obavljati djelatnost trgovine

Datum objave: 18.5.2022

Sažetak: Pored svoje osnovne djelatnosti, odgoja i obrazovanja učenika, osnovne i srednje škole mogu obavljati djelatnost trgovine kroz prodaju učeničkih radova pri čemu su obvezni pridržavati se uvjeta i načina prodaje propisanih odredbama posebnog zakona kojim se uređuje djelatnost trgovine, a kada proizvo...

11
Primjena novog Zakona o zaštiti potrošača na djelovanje i aktivnost udruga i drugih neprofitnih pravnih osoba

Datum objave: 14.4.2022

Sažetak: Dana 28. svibnja 2022. stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača s kojim danom prestaje važiti istoimeni zakon iz 2014. Što je novo i drugačije uređeno ovim Zakonom, a od bitnog je značaja za djelovanje i aktivnost udruga i drugih neprofitnih pravih osoba, pišemo u nastavku ovoga članka.

12
OGRANIČENJA I ZABRANE U OBAVLJANJU DJELATNOSTI TRGOVINE (II)

Datum objave: 8.3.2022

Sažetak: Slobodno kretanje robe na tržištu, odnosno stavljanje robe na tržište i na daljnje raspolaganje na tržištu može se iznimno ograničiti odnosno zabraniti zakonom, ako je to potrebno radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Dok smo u prvom dijel...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje