Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Obveza upisa i ishođenja akata u pojedinim sektorskim djelatnostima (I)

Datum objave: 9.5.2022

Sažetak: Ako je za pojedine sektore djelatnosti zakonom propisano da se djelatnost može obavljati nakon upisa u odgovarajući registar, upisnik, očevidnik ili drugu propisanu evidenciju i/ili na temelju dozvole, odobrenja, suglasnosti, rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta ili drugog akta nadležnog tijela...

2
OGRANIČENJA I ZABRANE U OBAVLJANJU DJELATNOSTI TRGOVINE (I)

Datum objave: 8.3.2022

Sažetak: Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske i kao takova zaštićena Ustavom, a država je dužna osigurati svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Poduzetnička i tržišna sloboda obuhvaća slobodu kretanja roba (i usluga) pod jednakim uvjetima (slobodnu t...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje