Poredano po:

Broj dokumenata: 9

1
Određena pitanja prisilnog založnopravnog osiguranja na nekretnini temeljem tzv. jedinstvenog instrumenta iz Direktive 2010/24/EU

Datum objave: 30.11.2017

Sažetak: U praksi hrvatskih sudova pojavilo se pitanje dopuštenosti osiguranja posebne vrste poreznih i srodnih tražbina koje potječu iz specifičnih isprava, tzv. jedinstvenih instrumenta prisilne naplate sudskim prisilnim (nedobrovoljnim) založnim pravom na nekretnini. Za odgovor na ovo pitanje potrebno je ...

2
Primjena Uredbe o uredskom poslovanju i izrada Pravilnika o unutarnjem redu u dječjim vrtićima

Datum objave: 3.5.2016

Sažetak: Dječji vrtići su kao pravne osobe s javnim ovlastima obvezni u svom uredskom poslovanju primjenjivati Uredbu o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 7/09). Kao obveznici primjene Uredbe isti su također obvezni svoje uredsko poslovanje pobliže urediti tzv. Pravilnikom o unutarnjem redu. Na što pr...

3
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika u 2016. godini

Datum objave: 10.3.2016

Sažetak: Ovršni zakon (Narodne novine br. 112/12 i 93/14) uređuje pitanja ovrhe radi naplate novčane tražbine kao i pitanja ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika, ali samu provedbu ovrhe na računu ovršenika u značajnijoj mjeri uređuje Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine br. 91/10 i 1...

4
Uredsko poslovanje u školskim ustanovama

Datum objave: 4.5.2015

Sažetak: Uredsko poslovanje u školskim ustanovama uređeno je Uredbom o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 07/09). Do donošenja Naputka o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena, kojeg je čelnik Središnjeg tijela državne uprave, odnosno ministar uprave bio dužan d...

5
O cost-benefit analizi projekta eSpis odnosno njezinom izostanku

Datum objave: 5.11.2013

Sažetak: Svaki skupi i dalekosežni javni projekt zahtijeva temeljitu pripremu, jasno definiranje ciljeva, metoda, sredstava i rokova te sveobuhvatnu analizu koristi i troškova. Uvođenje jedinstvenog informatičkog sustava za upravljanje sudskim predmetima (eSpis) zasigurno je jedan takav javni projekt, međuti...

6
Nova pravila dostave u zemljišnoknjižnom postupku s osvrtom na dostavu elektroničkim putem - 2. dio

Datum objave: 26.9.2013

Sažetak: Elektronička isprava ima istu pravnu snagu kao i isprava na papiru, ako se njezina uporaba i promet provode u skladu s odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi.

7
Nova pravila dostave u zemljišnoknjižnom postupku s osvrtom na dostavu elektroničkim putem - 1.dio

Datum objave: 29.8.2013

Sažetak: Zemljišnoknjižni postupak provodi se primjenom odredbi Zakona o zemljišnim knjigama koji osim materijalno pravnih sadrži i procesno pravne odredbe. Ako neko pitanje nije regulirano odredbama toga zakona, tada se primjenjuju odredbe izvanparničnog postupka, a tek podredno parničnog postupka.

8
Obveza podnošenja poreznih prijava i drugih podataka potrebnih za oporezivanje elektroničkim putem za porezne obveznike koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike od 1. siječnja 2012.

Datum objave: 8.12.2011

Sažetak: Brz razvoj modernih tehnologija zahtijeva od tijela državne uprave da uspostave e-poslovanje s građanima i poslovnim subjektima. Upotreba suvremenih informacijskih sustava uvelike olakšava razmjenu informacija između poslovnih korisnika. Razvoj ovih sustava išao je sukladno razvoju informatičke tehn...

9
Elektronički porezni nadzor

Datum objave: 17.2.2011

Sažetak: Cjelokupno postindustrijsko društvo, kako u razvijenom svijetu, tako i u zemljama u razvoju, transformira se u informacijsko društvo zasnovano na e-poslovanju i elektroničkim komunikacijama u privatnome i javnom sektoru te u osobnom životu. Trenutačno je razvoj informacijskog društva u različitim dr...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje