Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Novi Zakon o državnim službenicima (ocjenjivanje i drugi važni instituti službeničkog prava)

Datum objave: 29.2.2024

Sažetak: Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. prosinca 2023. donio Zakon o državnim službenicima (u daljnjem tekstu: ZDS ili Zakon). Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 155/23. i stupio je na snagu 1. siječnja 2024. 1 , a njegovim stupanjem na snagu prestao je važiti dotadašnji Zakon o državn...

2
Redefiniranje Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

Datum objave: 16.3.2021

Sažetak: Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 70/19., dalje: ZID ZoDS), 1 koje je Hrvatski sabor donio u redovnom postupku kroz dva čitanja, a koje su stupile na snagu 1. kolovoza 2019., došlo je do redefiniranja naziva državnog stručnog ispita u državni ispit. Pri tome, valja naglasiti k...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje