Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Prosvjetna inspekcija - prava i ovlasti

Datum objave: 24.10.2016

Sažetak: Prosvjetna inspekcija ustrojena je kao Samostalni sektor za inspekcijski nadzor u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Samostalni sektor za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora vezanog uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se ...

2
Postupanje školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Datum objave: 4.9.2014

Sažetak: Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 - ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012 i 94/2013) (u daljnjem tekstu: ZOOOSŠ) propisana je obveza školskih ustanova da stvaraju uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu do...

Uključi filtre Isključi filtre
Tip članka
Područje