Poredano po:

Broj dokumenata: 236 Traženi izraz: "ugovor o radu"

1
Ugovor o radu pripravnika · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.5.2013

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu pripravnika ... :______________ (u nastavku: pripravnik) na temelju članka 37. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11 i 82/12) sklopili su: UGOVOR O RADU I. Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze između pripravnika i poslodavca. II. Ovaj Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme i traje do završetka pripravničkog ... 15. u mjesecu, za prethodni mjesec. IX. U slučaju redovitog otkaza ugovora o radu, otkazni rok za obje ugovorne strane određuje se u skladu sa zakonom

2
Aneks ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

i nije dužan unijeti određeni ulog. Komplementar ima pravo na naknadu za svoj rad sukladno članku 7. ovog Ugovora i troškove u vezi sa svojom ulogom člana ... unijeti određeni ulog. Komplementar ima pravo na naknadu za svoj rad sukladno članku 7. ovog Ugovora i troškove u vezi sa svojom ulogom člana koji vodi ... Društvo. 18.3. Ovaj društveni ugovor je sačinjen u istovjetnih primjerka, po jedan za . godine Aneks ugovora o radu EFECTA d.o.o., OIB: 123456789, Zagreb ... u Zagrebu, 19. ožujka 2020. sljedeći ANEKS UGOVORA O RADU Članak 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su sklopile Ugovor o radu dana 1. siječnja

3
Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.5.2013

), radniku Ivanu Iviću iz Zagreba, Hvarska 9, OIB: __________ (u nastavku: radnik) izdaje i uručuje: Potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu I. Poslodavac i radnik sklopili su 19. veljače 2013. godine ugovor o radu na neodređeno vrijeme, koji nije sastavljen u pisanom obliku. Radnik je započeo s radom 20 ... ______ Pravilnika o radu poslodavca. V. U slučaju redovitog otkaza ugovora o radu, otkazni rok za poslodavaca određuje se u skladu sa člankom _____ Pravilnika o radu ... o sklopljenom ugovoru o radu I. Poslodavac i radnik sklopili su 19. veljače 2013. godine ugovor o radu na neodređeno vrijeme, koji nije sastavljen u pisanom

4
Ugovor o radu ravnatelja škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 11.12.2019

.) i …………….. …………….., (dalje u tekstu: radnik/ica), ……….., …………….., sklapaju: (Ime) i (Prezime) (Mjesto) (Ulica) UGOVOR O RADU Članak 1. Radnik/ica ……… ……….. obavljat će poslove ... radnom mjestu ………….. temeljem ugovora o radu na neodređeno ne/puno radno vrijeme (KLASA: ………, URBROJ: ……..). Za vrijeme obavljanja poslova iz ovog ugovora o radu ravnatelj/ica ………… privremeno prestaje s obavljanjem poslova iz ugovora o radu na neodređeno ne/puno radno vrijeme (KLASA: ………, URBROJ: ……..) na ... : (Ime) i (Prezime) (Mjesto) (Ulica) UGOVOR O RADU Članak 1. Radnik/ica................obavljat će poslove ravnatelj a/ice u Školi ........na temelju

5
Sporazum o prestanku ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

i obveza iz ovog ugovora, ugovorne strane vlastoručno ga potpisuju. Autor: Naručitelj: Primjer Sporazuma o prestanku ugovora o radu Na temelju članka 112 ... ) i __________________________ iz ___________________________ (u nastavku: Radnik), dana 04.08.2020. sklapaju sljedeći: SPORAZUM O PRESTANKU UGOVORA O RADU Članak 1. Strane Sporazuma suglasne su da ugovor o radu, sklopljen dana ____________ na neodređeno vrijeme, za obavljanje poslova ____________________, prestaje dana _______________ godine. Članak 2. U vremenu do prestanka ugovora o radu Radnik će iskoristiti razmjerni dio godišnjeg odmora za _________ godinu. Umjesto korištenja

6
Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.5.2013

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na izdvojenom mjestu ... _____________, OIB:______________ (u nastavku: radnik) na temelju članka 15. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11 i 82/12) sklopili su: UGOVOR O RADU NA IZDVOJENOM MJESTU RADA I. Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze između radnika i poslodavca. II. Radnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme ... nazočan na mjestu rada 8 sati dnevno. V. Za obavljanje poslova iz članka III. ovog Ugovora poslodavac će radniku staviti na raspolaganje sredstva rada

7
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.5.2013

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme ... :______________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su dana __________ u __________ UGOVOR O RADU OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU Ovim se Ugovorom utvrđuju ... Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme. Radnik će početi s radom dana ____________ godine. Ugovorne stranke ugovaraju probni rad radnika u trajanju od __________. Obje ugovorne strane mogu redovno ili izvanredno otkazati ovaj Ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu (i Pravilnikom o radu). Ako

8
Ugovor o radu na određeno vrijeme · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.5.2013

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na određeno vrijeme ... :______________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su dana __________ u __________ UGOVOR O RADU OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU Ovim se Ugovorom utvrđuju ... Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme zbog razloga __________ i trajat će do ___________. Radnik će početi s radom dana ____________ godine. Ugovorne stranke ugovaraju probni rad radnika u trajanju od __________. Obje ugovorne strane mogu redovno ili izvanredno otkazati ovaj Ugovor uz uvjete propisane

9
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

OTKAZU UGOVORA O RADU I/ Radniku ____________________ (ime i prezime), OIB: _______________, adresa: ____________________, zaposlenom na radnom mjestu ____________________, izvanredno se otkazuje ugovor o radu sklopljen na neodređeno/ određeno vrijeme od dana _________________ zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa. II ... koji način opravdao svoj izostanak, iako mu je namjera otkazivanja ugovora o radu zajedno s pozivom za iznošenje obrane bila uredno dostavljena dana _________ (datum). Radničko vijeće/sindikalni povjerenik su dana _________ (datum) dali svoju suglasnost na namjeravanu odluku o otkazu ugovora o radu Radniku

10
Dodatak ugovoru o radu za rad na izdvojenom mjestu rada · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

__________ (adresa), OIB: 12345678911 (dalje u tekstu: Radnik) dana 10.10.2020. sklopili su sljedeći DODATAK I. UGOVORA O RADU Članak 1. Poslodavac i Radnik suglasno utvrđuju da su dana 10.05.2005. sklopili Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova __________ (radno mjesto), sa glavnim mjestom rada u __________ (mjesto rada) (dalje u tekstu – Osnovni ugovor). Članak 2. Poslodavac i Radnik, nadalje, suglasno utvrđuju da je Poslodavac u okviru obavljanja svoje ... iz stavka 1. ovog članka Radnik se vraća na rad u glavno mjesto rada sukladno Osnovnom ugovoru. Članak 4. Za vrijeme rada na izdvojenom mjestu rada iz

11
Ugovor o radu o upućivanju radnika u inozemstvo · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.5.2013

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu o upućivanju radnika ... _____________, OIB:______________ (u nastavku: radnik) na temelju članka 16. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11 i 82/12) sklopili su: UGOVOR O RADU ... uračunava u dane godišnjeg odmora. VI. Za vrijeme rada u inozemstvu, radniku će se za obavljene poslove iz članka III. ovog Ugovora isplatiti plaća u iznosu ... mjesec. VII. U slučaju redovitog otkaza ugovora o radu, otkazni rok za obje ugovorne strane određuje se u skladu sa zakonom. VIII. Poslodavac u potpunosti

12
Zahtjev za izdavanje potvrde o sklopljenom ugovoru o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.5.2013

, Savska 5 MB: ___________ OIB: ___________ (u nastavku: poslodavac) ZAHTJEV za izdavanje potvrde o sklopljenom ugovoru o radu na neodređeno vrijeme 1 ... o radu na neodređeno vrijeme. 2. Dana ________ godine podnositelj i poslodavac sklopili su ugovor o radu koji nije sastavljen u pisanom obliku. 3. Poslodavac do dana ________ s podnositeljem nije sklopio ugovor o radu u pisanom obliku niti mu je izdao pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, pa se prema članku 12. stavku 4. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09, 61/11 i 82/12) smatra da je s podnositeljem sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme

13
Protutužba radi sudskog raskida ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.1.2022

ovom sudu podnio tužitelj radi utvrđenja nedopuštenosti Odluke o izvanrednom otkazu ugovoru o radu te vraćanja tužitelja na radno mjesto kod tuženika. B. Naime, tužitelj u tužbi navodi kako Odluka o izvanrednom otkazu ugovoru o radu nije zakonita prvenstveno iz razloga jer je ta odluka uslijedila petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji. Nadalje, tužitelj navodi da je Odluka o izvanrednom otkazu ugovoru o radu nezakonita jer tužitelj nije počinio povrede iz radnog odnosa opisane u toj odluci. C. Točno je da je Odluka o izvanrednom otkazu ugovoru o radu uslijedila

14
Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu(1) · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 24.4.2020

zastupnika ili druge ovlaštene osobe), na temelju članka 116. Zakona o radu ("NN" 93/14., 127/17., 98/19.), donosi sljedeću ODLUKU O IZVANREDNOM OTKAZU UGOVORA ... ____________________, izvanredno se otkazuje ugovor o radu sklopljen na neodređeno/ određeno vrijeme od dana _________________ zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa. II ... koji način opravdao svoj izostanak, iako mu je namjera otkazivanja ugovora o radu zajedno s pozivom za iznošenje obrane bila uredno dostavljena dana _________ (datum). Radničko vijeće/sindikalni povjerenik su dana _________ (datum) dali svoju suglasnost na namjeravanu odluku o otkazu ugovora o radu Radniku

15
Ugovor o radu o promjeni vrste poslova u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu o promjeni vrste ... :_________________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su UGOVOR O RADU OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze između ... o radu i Pravilnikom o radu. U slučaju redovitog otkaza ovoga ugovora na poslodavca primjenjuje otkazni rok određen Zakonom o radu, a otkazni rok ... uputama poslodavca. 15. Radnik se obvezuje da za vrijeme trajanja ovoga ugovora neće davati instrukcije poslodavčevim učenicima. 16. Do dana stupanja na rad

16
Obavijest o prestanku ugovora o radu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.9.2022

) OBAVIJEST o prestanku ugovora o radu Ovim putem Vas obavještavamo da Vam dana _______. godine prestaje (ističe) Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme u trajanju od 60 dana s punim/nepunim radnim vremenom radi ____________________________ za radno mjesto _________________. (razlog za zasnivanje ugovora o radu ... ___________ ____________________ (ime i prezime) ____________________ (adresa prebivališta) ____________________ (poštanski broj i naselje) Temeljem članka _____. Pravilnika o radu

17
Dodatak ugovoru o radu za rad na izdvojenom mjestu rada od kuće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 12.10.2020

sljedeći DODATAK I. UGOVORA O RADU Članak 1. Poslodavac i Radnik suglasno utvrđuju da su dana 10.05.2005. sklopili Ugovor o radu na neodređeno vrijeme ... COVID-19. Članak 2. Iza članka 2. Osnovnog ugovora kojim je određeno mjesto rada Radnika, dodaje se novi članak 2.a čija primjena je ograničena na ... poslove utvrđene ovim ugovorom na izdvojenom mjestu rada kod kuće na adresi _____________. Za obavljanje poslova iz prethodnog Stavka Poslodavac se obvezuje ... ugovoru o radu za rad na izdvojenom mjestu rada od kuće (čl. 17. Zakona o radu) Trgovačko društvo d.d. za trgovinu iz_____ uprave___________________(ime

18
Aneks (dodatak) ugovora o radu o privremenoj promjeni mjesta rada za škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer aneksa (dodatka) ugovora o radu ... :______________________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su ANEKS (DODATAK) UGOVORA O RADU Na temelju točke 23. Ugovora o radu od _______________ , broj _____________ (dalje: Ugovor) stranke sklapaju Aneks (dodatak) ugovora o radu o privremenoj promjeni mjesta rada Ugovorne strane uglavljuju da radnik nakon sklapanja ... RAVNATELJ/ICA ____________________ ___________________ Ogledni primjer aneksa (dodatka) ugovora o radu o privremenoj promjeni mjesta rada Osnovna/Srednja

19
Ugovor o radu na određeno vrijeme za ravnatelja osnovne škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 25.1.2021

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ugovor o radu na određeno za ravnatelja osnovne ... tekstu: Ravnatelj) sklapaju: UGOVOR O RADU Članak 1. Ovim ugovorom ............................ (ime i prezime), prof., zasniva radni odnos u Osnovnoj ... odmor, tjedni odmor, godišnji odmor, plaćeni i neplaćeni dopust te ostala prava sukladno odredbama Zakona o radu, odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te odredbama Pravilnika o radu

20
Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme - povećanje plaće · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

sklapaju sljedeći: DODATAK I. UGOVORU O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME od 3. travnja 2019. Članak 1. Poslodavac i Radnica suglasno utvrđuju da su dana 3. travnja 2019. sklopili Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova __________ (naziv radnog mjesta) (dalje u tekstu – Osnovni ugovor). Članak 2 ... za obavljeni rad u punom radnom vremenu uz uobičajeni radni učinak iznosi 10.000,00 kuna.“ Članak 3. Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora ostaju na snazi ... po 2 (dva) primjerka. Poslodavac Radnik _____________________ _____________________ (ime i prezime) (ime i prezime) Dodatak Ugovoru o radu na

21
Zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.11.2022

_________ Ravnateljica-ovdje PREDMET: Zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu Podnosim zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu, sa danom ______. godine. Do dana

22
Odluka o prestanku Ugovora o radu redovitim otkazom radnika/ce · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 23.2.2023

. i članka 122. stavka 7. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22.), članka 46. točke 1. Temeljnog kolektivnog ugovora ... _______________, donosi sljedeću ODLUKU o prestanku Ugovora o radu redovitim otkazom radnika/ce 1. Radniku/ci ______________ (u nastavku teksta: Radnik/ca), zaposlenom/oj u ___________________ (u nastavku: Poslodavac), na radnom mjestu ______________, prestaje Ugovor o radu, sklopljen dana _______. godine, na neodređeno vrijeme, otkazom Radnika/ca. 2. Radniku/ci Ugovor o radu prestaje istekom otkaznog roka od mjesec dana, tj. dana ___________ 2023. godine. 3. Za vrijeme otkaznog roka Radnik

23
Odluka ravnatelja dječjeg vrtića o sporazumnom raskidu ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 15.11.2022

______, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ________ na ____ sjednici održanoj dana ______ godine dana donosi sljedeću O D L U K U 1. Raskida se Ugovor o radu zaključen između Vrtića i radnika/ice dana ______ godine 2. Ravnatelj/ica Vrtića zaključit će sa ___________________ sporazum o prestanku ugovora o radu. (ime

24
Odluka o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika na probnom radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.7.2016

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Primjer odluke o otkazu ugovora o radu zbog ... 23. svibnja 2016. godine donosi sljedeću ODLUKU O OTKAZU UGOVORA O RADU RADI NEZADOVOLJAVANJA RADNIKA NA PROBNOM RADU 1. Radniku Peri Periću (u nastavku teksta: Radnik), zaposlenom na radnom mjestu administratora otkazuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklopljen 2. siječnja 2016. godine radi nezadovoljavanja radnika na probnom radu. 2. Radniku iz točke 1. ove Odluke ugovor o radu prestaje istekom otkaznog roka od sedam dana, koji počinje teći od dana

25
Sporazum o prestanku ugovora o radu zbog odlaska u mirovinu za škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 1.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu ... nastavku teksta: radnik) (ime, prezime, adresa, OIB) sklopili su SPORAZUM o prestanku ugovora o radu Članak 1. Poslodavac i radnik su suglasni da Ugovor ... . Članak 3. Poslodavac se obvezuje s danom prestanka Ugovora o radu iz članka 1. Ugovora, vratiti radniku sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznog ... ) primjerak. U _______________ dana ____________ RADNIK RAVNATELJ/ICA _________________ _________________ Ogledni primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu

26
Sporazum o prestanku ugovora o radu prije isteka otkaznog roka za škole · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu ... ) i _____________________ (u nastavku teksta: radnik) (ime, prezime, adresa, OIB) sklopili su SPORAZUM o prestanku ugovora o radu Članak 1. Ugovorne strane potvrđuju da je radniku otkazan ugovor o radu na neodređeno vrijeme _____________ na poslovima učiteljice/nastavnice _______________ Odlukom o otkazu Ugovora o radu klasa: ________________ , urbroj: ________________ od __________ godine. Članak 2. Sklapanjem ovog sporazuma u potpunosti prestaje važiti Odluka o otkazu Ugovora o radu iz članka 1

27
Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme - promjena radnog vremena · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 3.11.2020

sljedeći DODATAK II. UGOVORU O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME od 30. srpnja 2018. Članak 1. Poslodavac i Radnica suglasno utvrđuju da su dana 30. srpnja 2018. sklopili Ugovor o radu na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova ekonomskog savjetnika (dalje u tekstu – Osnovni ugovor). Članak 2. Temeljem ovog Dodatka ... . Poslodavac Radnik _____________________ _____________________ (ime i prezime) (ime i prezime) Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme - promjena radnog ... i prezime radnika) iz _ (adresa), OIB: yyyyyyyyyyy (dalje u tekstu - Radnik) dana 28. srpnja 2020. sklapaju sljedeći DODATAK II. UGOVORU O RADU NA NEODREĐENO

28
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s učiteljem odnosno nastavnikom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme ... :_________________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su UGOVOR O RADU OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze između ... otkazati ovaj Ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu. U slučaju redovitog otkaza ovoga ugovora na poslodavca primjenjuje otkazni rok ... odredbama Zakona o radu, Pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora. PLAĆA 13. Pravo radnika na plaću i druga materijalna prava utvrđuju se i isplaćuju u

29
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s pripravnikom u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 16.12.2020

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. *Sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na ... suglasnosti Školskog odbora Osnovne škole ...................... održane dana .................. 2020. godine sklapaju: UGOVOR O RADU Članak 1. Ovim ugovorom ... mjestu učitelja/ice informatike u svojstvu pripravnika. Članak 2. Ovaj ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Članak 3. Radnik će započeti s radom dana ... godinu dana, odnosno do ................ 2021. godine (navesti datum koji označava period od jedne godine od datuma sklapanja ovog ugovora o radu

30
Ugovor o radu na određeno vrijeme s učiteljem odnosno nastavnikom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na određeno vrijeme s ... :_________________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su UGOVOR O RADU OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze između ... izvanredno otkazati ovaj Ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu. U slučaju redovitog otkaza ovoga ugovora na poslodavca primjenjuje ... dopusta prema odredbama Zakona o radu, Pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora. PLAĆA 13. Pravo radnika na plaću i druga materijalna prava utvrđuju se

31
Ugovor o radu s učiteljem za obavljanje poslova u produženom boravku · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu s učiteljem ... :_________________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su UGOVOR O RADU OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze između ... kurikulumu, godišnjem planu, programu rada i radnim nalozima poslodavca. Mjesto rada radnika je u sjedištu poslodavca. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA Ovaj ugovor ... radnika u trajanju od __________ mjeseci. Obje ugovorne stranke mogu redovno ili izvanredno otkazati ovaj Ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu

32
Ugovor o radu na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 22.3.2023

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. 1 Ogledni primjer Ugovora o radu na određeno vrijeme ... Ugovorom o radu (u nastavku: Ugovor) utvrđuju se međusobna prava i obveze Radnice i Poslodavca. Temeljem ovog Ugovora Radnica zasniva radni odnos kod Poslodavca na određeno radno vrijeme, s nepunim radnim vremenom, za obavljanje poslova _________________. Početak rada i očekivano trajanje Ugovora Članak 2 ... radnice ______________, odnosno njenog početka rada s punim radnim vremenom. Ukoliko Radnica ne počne raditi određenog dana, smatra se da Ugovor nije ni

33
Odluka o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.3.2016

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer odluke o otkazu ugovora o radu zbog ... , ______________ (dalje u tekstu: Poslodavac) donijelo je dana ___________ sljedeću ODLUKU O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEZADOVOLJAVANJA NA PROBNOM RADU Radniku _____________ iz Zagreba, ______________ (dalje u tekstu: Radnik), koji radi na poslovima stručnog suradnika – pedagoga o t k a z u j e s e Ugovor o radu KLASA ... otkaznog roka od sedam dana, a otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza Ugovora o radu. Obrazloženje Radnik ________________ je kod Poslodavca zasnovao

34
Ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme s učiteljem odnosno nastavnikom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na neodređeno ... :_________________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su UGOVOR O RADU OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze između ... . Obje ugovorne stranke mogu redovno ili izvanredno otkazati ovaj Ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu. U slučaju redovitog otkaza ovoga ugovora na poslodavca primjenjuje otkazni rok određen Zakonom o radu, a otkazni rok za radnika iznosi osam dana. RADNO VRIJEME I GODIŠNJI

35
Tužba radi nedopuštenosti otkaza sa zahtjevom za sudski raskid ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.1.2022

: ______________, ________________, _________________, TUŽENIK: ______________, _________________, _________________, v.p.s.: ________ kn (x3) TUŽBA radi nedopuštenosti otkaza i sudskog raskida ugovora o radu A. Tužitelj se kao radnik nalazio u radnom odnosu kod tuženika kao poslodavca na temelju Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od dana __.__.____ godine, i to na radnom mjestu ___________. Dokaz: Ugovori o radu na neodređeno vrijeme B. Tuženik je dana __.__.____ godine otkazao tužitelju ugovor o radu Odlukom o redovnom otkazu ugovora o radu iz razloga što tužitelj nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili

36
Tužba radi nedopuštenosti izvanrednog otkaza ugovora o radu na određeno vrijeme · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 10.1.2022

radnik nalazio u radnom odnosu kod tuženika kao poslodavca na temelju Ugovora o radu na određeno vrijeme od dana __.__._____ godine, i to na radnom mjestu _______________. Dokaz: Ugovori o radu na određeno vrijeme B. Tuženik dana __.__._____ godine otkazao tužitelju ugovor o radu Odlukom o izvanrednom otkazu ugovora o radu ... . Naime, razlozi na kojima tuženik temelji Odluku o izvanrednom otkazu ugovora o radu nisu istiniti. Jedini i isključivi razlog zbog kojeg je tuženik otkazao tužitelju Ugovor o radu na određeno vrijeme je činjenica da je tužitelj zbog pretrpljene ozljede na radu podnio protiv tuženika tužbu radi naknade

37
Izmjena ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja za zaposlenike školskih ustanova · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.12.2020

, boravište) (u daljnjem tekstu: Radnik) sklapaju: UGOVOR O RADU Članak 1. Ugovorne strane konstatiraju te su suglasne da je radnik ........................... (ime i prezime) , zaposlen na radnom mjestu učitelja razredne nastave u Osnovnoj školi ........................... temeljem ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme (KLASA,UR. BROJ, navesti datum sklapanja ugovora o radu). Članak 2. Na temelju sklapanja ovoga ugovora o radu radnik ... započeti s radom dana na temelju ovoga ugovora dana ........................... 2020. godine. Članak 5. Radnik će obavljati poslove učitelja likovne kulture

38
Ugovor o radu na određeno vrijeme u dječjem vrtiću - treći odgojitelj · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 29.3.2016

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na određeno vrijeme u ... : Radnica), sklopljen je u Zagrebu, dana ____________ godine UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME Članak 1. Sklapanjem ovog Ugovora Radnica kod Poslodavca ... _______________. Članak 3 Temeljem ovog Ugovora Radnica otpočinje s radom dana ________________. godine temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ______________od ... godišnjeg odmora Radnici će se isplatiti naknada plaće u skladu s odredbama Pravilnika o radu. Članak 9. Za obavljanje poslova iz članka 2. ovog Ugovora

39
Ugovor o radu na određeno i nepuno radno vrijeme pomoćnika u nastavi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 9.1.2019

) i ________________________________________________________________________________ ime i prezime, prebivalište radnika OIB: ________________________ (dalje: Radnik) dana ________________ sklopljen je sljedeći: UGOVOR O RADU NA ODREĐENO I NEPUNO RADNO VRIJEME POMOĆNIKA U NASTAVI Članak 1. Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava, obveze i odgovornosti na radu i u vezi s radom između Poslodavca i Radnika. Članak 2. Ugovor o radu sklapa se za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog ... Radnik olakšati učeniku s teškoćama njegov obrazovni proces i socijalizaciju. Ovaj ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca

40
Aneks (dodatak) ugovora o radu o privremenom povećanju opsega radnog vremena u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer aneksa (dodatka) ugovora o radu ... :______________________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su ANEKS (DODATAK) UGOVORA O RADU Na temelju točke 23. Ugovora o radu od _______________ , broj _____________ (dalje: Ugovor) stranke sklapaju Aneks (dodatak) ugovora o radu o privremenom povećanju opsega radnog vremena. Ugovorne strane ugovaraju da će radnik ... ____________________ ___________________ Ogledni primjer aneksa (dodatka) ugovora o radu o privremenom povećanju opsega radnog vremena Osnovna/Srednja škola (sjedište), koju zastupa ravnatelj/ica

41
Ugovor o radu u nepunom radnom vremenu za radno mjesto ravnatelja dječjeg vrtića · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.3.2016

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu u nepunom radnom ... ___________(KLASA:_______________URBROJ:__________________) sklopljen je u Zagrebu dana ____________________ovaj UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME Između DJEČJEG ... radnom odnosu na neodređeno vrijeme temeljem Ugovora o radu od ___________________godine na radnom mjestu odgojiteljice. Utvrđuje se da je temeljem Odluke ... isplatiti naknada plaće u skladu s odredbama Pravilnika o radu. Članak 8. Za obavljanje poslova iz članka 2. ovog Ugovora Poslodavac će Ravnateljici

42
Ugovor o radu na određeno vrijeme do 60 dana u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.9.2022

) (adresa prebivališta) (poštanski broj i naselje) (u daljnjem tekstu: radnik/ica), zaključen je dana ______. godine sljedeći: UGOVOR O RADU NA ODREĐENO ... ________zasniva se radni odnos na određeno (razlog za zasnivanje ugovora o radu) (ime i prezime) vrijeme u trajanju od 60 dana sa punim/nepunim radnim vremenom, na ... sva ostala prava iz radnog odnosa koja nisu regulirana ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Pravilnika o radu Vrtića, a na ona prava koja nisu regulirana Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o radu. Članak 6. Ovaj Ugovor sklopljen je u tri (3) istovjetna primjerka, od kojih Vrtić zadržava dva (2

43
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme pod uvjetom polaganja stručnog ispita u školi · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 4.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme ... ____________________________________ (prebivalište/boravište), OIB:_________________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su UGOVOR O RADU OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU Ovim se Ugovorom ... ___________. Ugovorne stranke ugovaraju probni rad radnika u trajanju od __________ mjeseci. Obje ugovorne stranke mogu redovno ili izvanredno otkazati ovaj Ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu. U slučaju redovitog otkaza ovoga ugovora na poslodavca primjenjuje otkazni rok određen Zakonom o radu

44
Ugovor o radu na određeno vrijeme u dječjem vrtiću temeljem odluke Upravnog vijeća · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 29.3.2016

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na određeno vrijeme u ... : Radnica), sklopljen je u Zagrebu, dana ____________ godine UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME Članak 1. Sklapanjem ovog Ugovora Radnica kod Poslodavca ... ____________________. Članak 3 Temeljem ovog Ugovora Radnica otpočinje s radom dana __________________. godine na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ... poslova iz članka 2. ovog Ugovora Poslodavac će Radnici isplaćivati plaću i dodatke na plaću u skladu s osnovama i mjerilima utvrđenim Pravilnikom o radu

45
Ugovor o radu na određeno vrijeme do 15 dana s učiteljem odnosno nastavnikom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na određeno vrijeme ... :_________________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su UGOVOR O RADU OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze između ... , nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom rada. O rasporedu poslova iz točke 3. ovoga ugovora radniku se izdaje ... odredbama Zakona o radu, Pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora. PLAĆA Pravo radnika na plaću i druga materijalna prava utvrđuju se i isplaćuju u skladu sa

46
Ugovor o radu na određeno vrijeme do 60 dana s učiteljem odnosno nastavnikom · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 7.7.2014

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na određeno vrijeme ... :_________________ (u nastavku teksta: radnik) sklopili su UGOVOR O RADU OPĆE ODREDBE I PREDMET UGOVORA O RADU Ovim se Ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze između ... Ugovor uz uvjete propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o radu. U slučaju redovitog otkaza ovoga ugovora na poslodavca primjenjuje otkazni rok određen ... o radu, Pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora. PLAĆA Pravo radnika na plaću i druga materijalna prava utvrđuju se i isplaćuju u skladu sa Zakonom

47
Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu u dječjem vrtiću zbog poslovno uvjetovanih razloga · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.3.2016

tekstu: Poslodavac), donijelo je dana ___________ sljedeću ODLUKU O REDOVITOM OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG POSLOVNO UVJETOVANIH RAZLOGA Radnici_____________ iz Zagreba, _____________ (dalje u tekstu: Radnica), koja radi na poslovima odgojitelja o t k a z u j e s e Ugovor o radu KLASA:_________, URBROJ ... ____________radni odnos prestaje istekom otkaznog roka od __________ dana, a otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza Ugovora o radu. Radnica se tijekom otkaznog ... otkaznog roka. Radnici se Ugovor o radu otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, tako da ima pravo na otpremninu koja iznosi jednu trećinu prosječne

48
Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 30.3.2016

, ______________ (dalje u tekstu: Poslodavac) donijelo je dana ___________ sljedeću ODLUKU O REDOVITOM OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG SKRIVLJENOG PONAŠANJA RADNIKA Radnici____________ iz Zagreba, _____________ (dalje u tekstu: Radnica), koja radi na poslovima odgojitelja, o t k a z u j e s e Ugovor o radu KLASA ... istekom otkaznog roka od __________ dana, a otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza Ugovora o radu. Radnica je tijekom otkaznog roka oslobođena obveze ... radu kod Poslodavca provela __________, otkazni rok joj iznosi ____________. Međutim, kako se Radnici ugovor o radu otkazuje zbog povrede obveze iz

49
Upozorenje na obveze iz radnog odnosa u vezi s mogućnošću otkaza ugovora o radu · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 19.6.2013

), radniku ____________ zaposlenom kod poslodavca izriče sljedeće: UPOZORENJE na obveze iz radnog odnosa u vezi s mogućnošću otkaza ugovora o radu Dana ... na mogućnost otkaza Ugovora o radu sklopljenog dana ___________ zbog Vašeg skrivljenog ponašanja. U ____________, dana __________ Direktor ... u vezi s mogućnošću otkaza ugovora o radu Dana počinili ste povredu Vaših obveza iz radnog odnosa time što ste U slučaju nastavka kršenja obveza iz radnog odnosa upozoravam Vas na mogućnost otkaza Ugovora o radu sklopljenog dana_______________zbog Vašeg skrivljenog ponašanja. U dana Direktor Dostaviti

50
Ugovor o radu na određeno vrijeme sa ravnateljem koji nije zatečen u dječjem vrtiću · predložak

Izvor: LEXPERA

Datum: 29.3.2016

za bilo kakve druge štetne posljedice koje korisnicima tih obrazaca mogu nastati njihovim korištenjem. Ogledni primjer ugovora o radu na određeno vrijeme ... ________________ od ___________(KLASA:_______________URBROJ:________________) sklopljen je u Zagrebu dana ____________________ovaj UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME ... isteku mandata ponudi sklapanje ugovora o radu za poslove koji odgovaraju njenoj stručnoj spremi i sposobnosti stečenoj radom, a najmanje poslovi ... otkazati Ugovor o radu u skladu s odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu. U slučaju redovitog otkaza Ugovora, otkazni rok se utvrđuje prema Zakonu

Uključi filtre Isključi filtre
Tip obrasca