Poredano po:

Broj dokumenata: 838

1
Plaćeni dopust - rođenje djeteta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

2
Plaćeni dopust u jednoj kalendarskoj godini · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

3
Neprekidni staž u javnim službama · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

4
Pravo na uvećanje osnovne plaće · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

5
Regres za korištenje godišnjeg odmora · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

6
Povjerenik radnika za zaštitu na radu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 15.2.2024.

7
Korištenje plaćenog dopusta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

8
Pravo na plaćeni dopust · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

9
Pasivno dežurstvo - dodatak na osnovnu plaću · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

10
Pravo na pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

11
Rad na terenu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

12
Naknada za odvojeni život od obitelji službenika i namještenika · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

13
Organizirani javni prijevoz · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

14
Materijalna prava državnih službenika i namještenika · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 23.1.2024.

15
Izuzetak od prava na razmjerni dio godišnjeg odmora · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

16
Plaćeni dopust - sklapanje braka · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

17
Plaćeni dopust - smrt djeteta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

18
Zaštita zaposlenika · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

19
Pomoć u slučaju smrti djeteta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

20
Naknada troškova u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

21
Sindikalne aktivnosti · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 16.1.2024.

22
Pokriće troškova liječenja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

23
Pokriće troškova liječenja - rješenje HZMO-a · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

24
Organizirani javni prijevoz · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

25
Korištenje javnog prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

26
Troškovi prijevoza za kupljenu kartu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

27
Neisplata troškova prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

28
Troškovi prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

29
Pravo na sistematski pregled · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 11.12.2023.

30
Naknada plaće za vrijeme bolovanja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.11.2023.

31
Nepuno radno vrijeme - otpremnina · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.11.2023.

32
Osnova za jubilarnu nagradu · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.11.2023.

33
Dan sv. Nikole - dar · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.11.2023.

34
Božićnica · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 28.11.2023.

35
Pravo na korištenje plaćenog dopusta · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.11.2023.

36
Pravo na dodatke na plaću · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.11.2023.

37
Tjedni odmor službenika i namještenika · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.11.2023.

38
Prenošenje godišnjeg odmora · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.11.2023.

39
Prekid rada zbog izvanrednih okolnosti · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.11.2023.

40
Pravo na isplatu regresa · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.11.2023.

41
Pravo na pomoć službenika i namještenika · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 10.11.2023.

42
Staž kod istog poslodavca - jubilarna nagrada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 9.11.2023.

43
Naknada za vrijeme bolovanja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 9.11.2023.

44
Naknada za trošak prijevoza · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 17.10.2023.

45
Plaća · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 6.10.2023.

46
Pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 6.10.2023.

47
Dnevnica i naknada troškova putovanja · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 6.10.2023.

48
Jubilarna nagrada · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 6.10.2023.

49
Plaćeni dopust · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 20.9.2023.

50
Pomoć · Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora

Područje: Radno-pravni odnosi

Datum dokumenta: 20.9.2023.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec