Poredano po:
Povratak na Zakon o doprinosima

Broj dokumenata: 36

1
Korištenje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 31.1.2024.

2
Popunjavanje Obrasca GOD-DOP nakon 1. siječnja 2023. za prethodna obračunska razdoblja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 16.3.2023.

3
Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2022. · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 3.2.2023.

4
Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa nakon 1. siječnja 2023. za prethodne godine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 30.12.2022.

5
Produljenje razdoblja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 3.2.2022.

6
Produljenje razdoblja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 3.2.2022.

7
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 18.2.2021.

8
Osobni odbitak u potvrdi o javnim davanjima sukladno sudskoj presudi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 1.10.2020.

9
Obveza uplate doprinosa za radnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.8.2020.

10
Naknadna isplata zaostale plaće · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 21.8.2018.

11
Plaćanja doprinosa poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 26.7.2018.

12
Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.1.2018.

13
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 22.2.2017.

14
Tumačenje odredbe Zakona o doprinosima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 8.2.2017.

15
Porezni tretman naknade štete zbog posljedica nesreće na radu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.3.2016.

16
Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 16.3.2016.

17
18
Korisnik obiteljske mirovine u smislu odredbi Zakona o doprinosima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 21.12.2015.

19
Porezni tretman darova koje sindikati daju članovima i ostalih troškova · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.10.2015.

20
Obračun javnih davanja s osnove primitaka po sudskoj presudi u ovršnom postupku · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 12.10.2015.

21
Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.9.2015.

22
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Austrije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 3.8.2015.

23
Poslovna jedinica - tumačenje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 4.3.2015.

24
Naknade sportskim sucima i delegatima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 17.2.2015.

25
Utvrđivanje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za izaslane radnike · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 5.2.2015.

27
Prva hrvatska crowfunding platforma · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 10.7.2014.

28
Porezni tretman primitaka ostvarenih pri otkupu otpada · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 30.6.2014.

29
30
Upit u svezi obveza plaćanja doprinosa prema primicima od imovine · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 22.11.2013.

31
Otpis duga za obvezna osiguranja obrtnika nakon utvrđivanja prava na mirovinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 29.4.2013.

32
Kamata na doprinose po isplati razlike plaće temeljem rješenja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 8.4.2013.

33
Obveza plaćanja doprinosa radniku nakon tri godine bolovanja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 2.4.2013.

34
Isplata plaće osobama ovlaštenim za zastupanje društva s ograničenom odgovornošću · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 22.3.2013.

35
Doprinosi na naknade sportskim sucima i delegatima ostvarenima u inozemstvu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 5.3.2012.

36
Oporezivanje fizičke osobe koja uz nesamostalni rad obavljala dodatnu djelatnost i to kao obrt, kućnu radinost, slobodno zanimanje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 2.1.2012.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec