Poredano po:

Broj dokumenata: 2732

1
Pravo na odbitak pretporeza · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 30.11.2022.

2
Postupanje s izdanim računima za predujam za solarnu elektranu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 15.11.2022.

3
Utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Lokalni porezi

Datum dokumenta: 11.11.2022.

4
Oporezivanje PDV-om isporuke solarne elektrane · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 19.10.2022.

5
Primjena stope PDV-a na uslugu raspoloživosti malih fotonaponskih postrojenja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 11.10.2022.

6
Plaćanje poreza na kuće za odmor · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Lokalni porezi

Datum dokumenta: 6.10.2022.

7
Zahtjev za ispravak godišnjih poreznih prijava poreza na dohodak i povrat u prijašnje stanje · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 28.9.2022.

8
Oporezivanje nasljedstva · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Lokalni porezi

Datum dokumenta: 20.9.2022.

9
Dvojno iskazivanje vrijednosti nagradnog fonda u pravilima nagradne igre · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Igre na sreću i zabavne igre

Datum dokumenta: 25.8.2022.

10
Porezni tretman isporuka · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 3.8.2022.

11
Digitalizacija dokumentacije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 19.7.2022.

12
Oporezivanje PDV-om smještaja kućnih ljubimaca, dnevnom i noćnom boravku u hotelu za pse · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 27.6.2022.

13
Suradnja s putničkim agencijama turoperatorima iz trećih zemalja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 9.6.2022.

14
Porez na dodanu vrijednost · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 9.6.2022.

15
Porez na dodanu vrijednost na uslugu provođenja transakcija na bankomatima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 7.6.2022.

16
Promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.6.2022.

17
Porez na dodanu vrijednost na UNP · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 31.5.2022.

18
Prijedlog izmjene Zakona o porezu na dohodak vezan za poreznu olakšicu po osnovi uzdržavanog člana · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 23.5.2022.

19
Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta plina · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 19.5.2022.

20
Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 17.5.2022.

21
Primjena snižene stope PDV-a na piljevinu i refile · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 10.5.2022.

22
Porezni tretman otuđenja dionica · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 22.4.2022.

23
Primjena odredbe članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 21.4.2022.

24
Primjena snižene stope PDV-a od 5% na ulaznice · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 14.4.2022.

25
Primjena snižene stope PDV-a na jestiva ulja · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 8.4.2022.

26
Primjena snižene stope PDV-a na čokolino, pakiranje grickalica poput badema i kikirikija te na drveni ugljen iz KN oznake 4402 · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 7.4.2022.

27
Primjena snižene stope PDV-a na maslac i margarin · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 6.4.2022.

28
Prijava poreza na dobit za 2021. godinu - uputa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 14.3.2022.

29
Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2021. godinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 7.2.2022.

30
Produljenje razdoblja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 3.2.2022.

31
Produljenje razdoblja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Doprinosi

Datum dokumenta: 3.2.2022.

33
Zaduženje kamata po ispravcima JOPPD obrazaca i primjenu članka 12.b Općeg poreznog zakona · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 26.11.2021.

34
Obveza fiskalizacije za inozemno društvo koje u Republici Hrvatskoj ima podružnicu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Fiskalizacija

Datum dokumenta: 25.10.2021.

35
Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu i elektronički obavljene usluge · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 19.10.2021.

36
Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 18.10.2021.

37
Mogućnost isplata primitaka na račune Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 27.9.2021.

38
Uredba o Tarifi upravnih pristojbi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 9.9.2021.

39
Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 20.8.2021.

40
Obveza plaćanja poreza i uračunavanje inozemnog poreza plaćenog u Australiji za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 17.8.2021.

41
Prodaja dobara na daljinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 23.7.2021.

42
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 22.7.2021.

43
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dodanu vrijednost

Datum dokumenta: 5.7.2021.

44
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 1.7.2021.

45
Fiskalizacija računa · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Fiskalizacija

Datum dokumenta: 30.6.2021.

46
Porez na dohodak od otuđenja više od tri nekretnine iste vrste u razdoblju od pet godina stečenih nasljeđivanjem · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 30.6.2021.

47
Povrat poreza blokiranim građanima · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 25.6.2021.

48
Prijava poreza na dobit za 2020. godinu · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dobit

Datum dokumenta: 17.6.2021.

49
Prodaja poljoprivrednih proizvoda u prerađenom obliku - upis u RPO · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 15.6.2021.

50
Utvrđivanje obveze poreza na dohodak od imovine za zakupodavca temeljem ulaganja u nekretninu u zakupu od strane zakupoprimca · Ministarstvo financija - porezna uprava

Područje: Porez na dohodak

Datum dokumenta: 2.6.2021.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec