Poredano po:

Broj dokumenata: 98

1
Upis faktoring društva u sudski registar · HANFA

Područje: Ostalo

Datum dokumenta: 25.9.2015.

2
Isključenje prava glasa prilikom preuzimanja dioničkog društva · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.4.2014.

3
Ulaganje imovine UCITS fondova u udjele i dionice investicijskih fondova · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 14.3.2014.

4
Sklapanje ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 29.11.2013.

5
Uzastopne revizije otvorenih investicijskih fondova · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 26.7.2013.

6
Uzastopne revizije alternativnih investicijskih fondova · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 26.7.2013.

7
Uzastopne revizije otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 26.7.2013.

8
Zastupanje u osiguranju kod međusobno konkurentnih proizvoda osiguranja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 12.7.2013.

9
Primjena čl. 233. Zakona o osiguranju · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 7.6.2013.

10
Vezani zastupnik · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 10.5.2013.

11
Povećanje temeljnog kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 15.3.2013.

12
Što je skrbnički račun · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

13
Davanje preporuke investitoru od strane Agencije · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

14
Nadležnost HANFA-e prilikom promjene leasing rate · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

16
Ima li posao operativnog leasinga predviđenu opciju kupnje objekta leasinga · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

17
Inspekcijski nadzor investicijskog fonda · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

18
Raspolaganje sredstvima iz dobrovoljnog mirovinskog fonda · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

19
21
Posljedice neplaćanja premije životnog, odnosno neživotnog osiguranja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

22
Otkupna vrijednost police životnog osiguranja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

23
Postupak i rokovi za rješavanje odštetnih zahtjeva temeljem Zakona o obveznim osiguranjima u prometu · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

24
Što je ugovor o osiguranju · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

25
Izvansudsko rješavanje sporova iz osiguranja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

26
Kada i kako se isplaćuje osigurnina određena ugovorom o osiguranju · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

27
Obraćanje ulagatelja Fondu za zaštitu ulagatelja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

28
Naknada štete zbog gubitka vrijednosti dionice · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 25.8.2012.

29
Ažuriranja adresa članova mirovinskih fondova · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 27.4.2012.

30
Zakonito postupanje prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 14.4.2011.

31
Zakonito postupanje prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 14.4.2011.

32
Poslovi depozitne banke investicijskih fondova i poslovima skrbništva · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 4.11.2010.

33
Godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji izdavatelja uvrštenih na uređenom tržištu · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 21.10.2010.

34
Primjena odredaba Zakona o tržištu kapitala na društva za upravljanje investicijskim fondovima · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 9.9.2010.

37
Obrazac K Kapital – stavka nematerijalna imovina koja umanjuje osnovni kapital · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 30.4.2010.

38
Pojašnjenje knjige trgovanja i knjige pozicija iz članka 164. ZTK · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 30.4.2010.

39
Koje pozicije čine osnovicu za izračun kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 30.4.2010.

40
Treba li obrasce o izloženosti dostavljati mjesečno · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 30.4.2010.

41
Revidirani izvještaj o adekvatnosti kapitala investicijskih društava · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 30.4.2010.

42
Sadržaj i rok dostave Izvještaja revizora o prikladnosti mjera iz članka 42. ZTK · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 30.4.2010.

43
Računa li se kapitalni zahtjev za kreditni rizik za materijalnu imovinu · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 30.4.2010.

44
45
Isplata provizije zastupniku u osiguranju · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 30.4.2010.

48
Primjena članka 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 29.4.2010.

49
Iskazivanje repo ugovora u imovini za pokriće pričuva · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 29.4.2010.

50
Način izvještavanja Agencije o depozitima zadržanih iz poslova reosiguranja · HANFA

Područje: Tržište kapitala

Datum dokumenta: 29.4.2010.

Uključi filtre Isključi filtre
Godina
Mjesec