U središtu

Prijedlog Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2024./2025.

15.04.2024 Sukladno članku 48. stavku 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23 i 156/23.), nastavnu godinu, odnosno početak i završetak nastave, broj radnih dana i odmore učenika za svaku školsku godinu propisuje ministar odlukom.

U javnom savjetovanju do 13. travnja 2024. godine nalazi se Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2024./2025. (u nastavku teksta: Odluka).

Odlukom se propisuje trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora, te broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2024./2025.

Osim zimskog, proljetnog i ljetnog odmora propisanog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odlukom se propisuje jesenski odmor, kao i korištenje zimskog odmora u dva dijela.

Početak i završetak nastavne godine

Nastavna godina počinje 2. rujna 2024. godine, a završava 18. lipnja 2025. godine, odnosno 23. svibnja 2025. godine za učenike završnih razreda srednje škole.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta. Prvo polugodište traje od 2. rujna 2024. godine do 20. prosinca 2024. godine. Dok drugo polugodište traje od 7. siječnja 2025. godine do 18. lipnja 2025. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 23. svibnja 2025. godine.

Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/kurikulum, nastavna godina može se produljiti odlukom upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Gradskoga ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja (u nastavku teksta: nadležno upravno tijelo) uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje (u nastavku teksta: Ministarstvo) i nakon 18. lipnja 2025. godine, odnosno nakon 23. svibnja 2025. godine, za završne razrede srednje škole.

Jesenski, zimski i proljetni odmor


Jesenski odmor za učenike je 31. listopada 2024. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2024. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2024. godine i traje do 3. siječnja 2025. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2025. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2025. godine i završava 28. veljače 2025. godine, s tim da nastava počinje 3. ožujka 2025. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 17. travnja 2025. godine i završava 25. travnja 2025. godine, s tim da nastava počinje 28. travnja 2025. godine.

Ljetni odmor

Ljetni odmor počinje 19. lipnja 2025. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Iznimno, učenici u strukovnim programima/kurikulumima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi i/ili koji imaju stručnu praksu, mogu imati i drukčiji raspored odmora, s tim da im ukupni odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana, što se uređuje ugovorom, a sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 30/09., 24/10., 22/13., 25/18. i 69/22.).

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa/kurikuluma, te broj, plan i raspored ostalih nenastavnih ili nastavnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (ispite državne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada, te za izlete, ekskurzije i slično).

Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovom Odlukom, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela.

Nakon završetka javnog savjetovanja i prije usvajanja Odluke, te njezinog stupanja na snagu može doći i do određenih promjena što se tiče na primjer početka nove školske godine, rasporeda jesenskog, zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Mišljenja smo da početak nastave u novoj školskoj godini treba započeti 09. rujna 2024. godine, uvažavajući promjenu klimatskih uvjeta, te interese jadranskih regija. Naime, razdoblje vrućih dana se sve više proteže i na početak mjeseca rujna, a s druge strane se sve više produžava i turistička sezona, koja je u punom intenzitetu i početkom mjeseca rujna. Također, potrebno je produžiti i zimski odmor, odnosno da razdoblje zimskog odmora bude samo jedanput u kontinuitetu. Na taj način, djeca bi se zasigurno bolje odmorila i napunila energijom za nove školske izazove, a ujedno i uživala u zimskim radostima u zemlji i inozemstvu.

Na kraju će konačnu odluku donijeti nadležno Ministarstvo za obrazovanje. Stoga se nadamo da će ipak pri donošenju te odluke uvažiti i mišljenja ostalih sudionika u obrazovnom procesu, u svrhu postizanja kompromisnog rješenja.

Bernard Iljazović