U središtu

Osobna prijevozna sredstva

01.04.2022 Prema najavljenim zakonskim izmjenama, osobnim prijevoznim sredstvima smatrat će se vozila čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h, a koja nemaju sjedeća mjesta, kao što su monocikl s motornim ili električnim pogonom, segway  te romobili s motornim ili električnim pogonom.

Pojavom novih vrsta vozila čije se tehničke karakteristike zbog tehnološkog razvoja često mijenjaju te zbog povećane prisutnosti tih vrsta vozila u cestovnom prometu, bilo je potrebno dopuniti važeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20.; u daljnjem tekstu: Zakon) s novim odredbama kojima će se regulirati te zasebne kategorije vozila. Zbog toga, kao i zbog definiranja ostalih uvjeta sudjelovanja u prometu, Hrvatski sabor je raspravljao o novim zakonskim izmjenama te je na 10. sjednici, 25. veljače 2022. donesen zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Prijedlog Zakona) koji je upućen dalje predlagatelju, tj. Vladi Republike Hrvatske radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

Sukladno Prijedlogu Zakona, u članku 2. stavku 1. planira se dodati točka 104. prema kojoj se „osobno prijevozno sredstvo“ definira kao vozilo koje nije razvrstano niti u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.).

Također, najavljene su izmjene naziva poglavlja 19. Zakona kako bi se sadržaj tog poglavlja proširio i na osobna prijevozna sredstva te se najavljuje u cijelosti izmjena članka 112. Zakona koji detaljnije uređuje prometovanje vozača bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Predmetnim člankom uvest će se obveza vozača osobnih prijevoznih sredstava da se kreću biciklističkom trakom ili stazom. Iznimno, ako biciklistička staza ili traka ne postoje, vozači osobnih prijevoznih sredstava moći će se kretati po površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu. U slučaju da ne postoji mogućnost kretanja biciklističkim stazama ili trakama te površinama predviđenim za kretanje pješaka (ako navedene površine nisu označene, izgrađene ili se ne mogu koristiti), omogućuje se vozačima osobnih prijevoznih sredstava sudjelovanje u prometu na dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 km/h ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom kojim se dopušta kretanje osobnih prijevoznih sredstava, krećući se pritom što bliže desnom rubu kolnika.

Vozači osobnih prijevoznih sredstava koji se kreću biciklističkom stazom bit će dužni obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja im se približavaju te prelaziti kolnik pažljivo nakon što su se uvjerili da to mogu učiniti na siguran način. Na mjestima gdje nije označena biciklistička staza preko kolnika, kao i kod vožnje bicikla, morat će se zaustaviti osobno prijevozno sredstvo te pješice (gurajući osobno prijevozno sredstvo) prijeći preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika ceste. Ako se dva ili više vozača osobnih prijevoznih sredstava kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga.

Propisano je i da vozač odnosno vlasnik vozila neće smjeti ostaviti osobno prijevozno sredstvo bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, osim na za to posebno uređenim i označenim mjestima. Također je propisano da će prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka biti zabranjeno kretanje vozilom koje se može samo uravnotežiti, monociklom s motornim ili električnim pogonom, romobilom s motornim ili električnim pogonom i sl., koje sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne spada u osobno prijevozno sredstvo i nije razvrstano niti u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima. To znači da će se zabraniti sudjelovanje u prometu vozilima sličnih karakteristika, a koja ne spadaju u osobna prijevozna sredstva ukoliko nisu kategorizirana u jednu od postojećih kategorija vozila te ako nisu registrirana.

Članak 113. stavak 1. Zakona proširit će se i na vozače osobnih prijevoznih sredstava pa se određuje da će vozači osobnih prijevoznih sredstava morati upravljati vozilom na način kojim se ne ometaju ostali sudionici u prometu te na način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila. Dakle, neće biti dozvoljena određena ponašanja poput istodobnog skidanja obje ruke s upravljača, pridržavanje za drugo vozilo, prijevoz, vučenje ili guranje predmeta koji mogu vozača ometati u upravljanju vozilom ili bilo kakvo ugrožavanje drugih sudionika u prometu. Stavak 2. istog članka izmijenit će se se na način da će se uvesti obveza vozačima osobnih prijevoznih sredstava da noću (od prvog sumraka do potpunog svanuća) te i danju u slučaju smanjene vidljivosti, budu označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom.

Isto tako, noću te danju u slučaju smanjene vidljivosti, vozači osobnih prijevoznih sredstava morat će imati upaljena svjetla i to jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani (članak 101. stavak 2. Zakona).

Dodatno, izmjenama članka 114. stavka 1. u Prijedlogu Zakona propisuje se obveza nošenja zaštitne kacige za vozače osobnih prijevoznih sredstava koji su mlađi od 16 godina. Novčana kazna za ovaj prekršaj iznosit će 300,00 kuna. Ista kazna propisana je i za pješaka koji gura osobno prijevozno sredstvo, a ne kreće se uz desni rub kolnika te se pri tom ne kreće brzinom većom od brzine čovječjeg hoda ili hoda u organiziranoj koloni pješaka (članak 128. Prijedloga Zakona).

Izmjenom članka 139. stavka 1. Zakona uvest će se zabrana vožnje i kretanja autocestom, brzom cestom te cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila i za vozače osobnih prijevoznih sredstava. U članku 93. planira se dodati novi stavak 2. koji propisuje da se osobnim prijevoznim sredstvom ne smije vući prikolicu ili neko drugo vozilo ili prijevozno sredstvo. Kazna za ovaj prekršaj također će iznositi 300,00 kuna.

Člankom  57. stavkom 6. regulirat će se kategorija osobnih prijevoznih sredstava u slučajevima prolaska kroz raskrižje na način da će vozač koji će pri skretanju presijecati biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, biti dužan propustiti bicikle i osobna prijevozna sredstva koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

Treba napomenuti da se planira dopuniti i stavak 4. u članku 194. Zakona kojim će se uvesti zabrana vozaču bicikla i osobnog prijevoznog sredstva da ne smije upravljati vozilom koristeći slušalice na oba uha zbog umanjivanja mogućnosti reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Ostaje ranija odredba koja propisuje da se mobitel može koristiti za vrijeme vožnje ako se upotrebljava naprava koja omogućava njegovo korištenje bez upotrebe ruke.

Romobili bez motornog ili električnog pogona, dječji bicikl, koturaljke, role, sanjke, klizaljke, skije i slično, odnosno naprave koje se pokreću isključivo snagom osobe koja upravlja tim sredstvom, sukladno Prijedlogu Zakona, definiraju se kao pomoćna pješačka sredstva.

Električni romobili koji ne spadaju u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava morat će biti homologirani i registrirani. U Prijedlogu Zakona predviđeno je stupanje na snagu navedenih izmjena osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. Očekuje se da bi to moglo biti tijekom ove godine.Marina Turković