U središtu

Novi oblici zasnivanja radnog odnosa u vrtiću bez raspisivanja natječaja

05.12.2022 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22.) uvedeni su dodatni oblici zasnivanja radnog odnosa u vrtiću bez potrebe raspisivanja javnog natječaja, pored već postojećih mogućnosti zasnivanja radnog odnosa do 60 dana.

Uvod

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju već dulje vrijeme nudi mogućnost zasnivanja radnog odnosa na 60 dana, bez natječaja. Tako Zakon u, četvrtom stavku 26. članka, alinejama 1 i 2  propisuje da se radni odnos može zasnovati ugovorom o radu bez natječaja u sljedećim slučajevima:

– kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,

– kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana.

Budući da smo se gore navedenim izmjenama već bavili u jednom prethodnom članku, ovaj članak će se fokusirati na dopune kojima se uvode novi oblici zasnivanja radnog odnosa bez natječaja.

Novine u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u četvrtom stavku 26. članka dodaje alineju 3. 4. koje propisuju da se radni odnos može zasnovati bez natječaja i u sljedećim slučajevima:

 – do punog radnog vremena, s radnikom koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu te

– u slučaju izmjene ugovora o radu radnika koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, a kojim se mijenja naziv posla, odnosno popis ili opis poslova.

Nadalje, vrlo bitnu novinu predstavlja članak 27. Zakona prema kojemu radnici koji u dječjim vrtićima imaju zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme mogu, iz opravdanih razloga, u drugom vrtiću zasnovati radni odnos bez natječaja. Što su to opravdani razlozi, utvrđuju upravna vijeća dječjih vrtića.

Svakom od tih novina ćemo se zasebno pozabaviti u ovom članku.

Zasnivanje radnog odnosa do punog radnog vremena, s radnikom koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu

Kao što je vidljivo iz svih navedenih članaka, preduvjet za opciju zasnivanja radnog bez zakonske obveze raspisivanja javnog natječaja je da je radni odnos već zasnovan na neodređeno vrijeme. Ukoliko bi radni odnos bio pak zasnovan na određeno vrijeme, vrtići ne mi mogli konzumirati tu opciju.

Ukoliko bi, primjerice, psiholog u predškolskoj ustanovi odnosno vrtiću radio samo na nepuno radno vrijeme i pokazala bi se potreba punoga radnoga vremena, dovoljno bi bilo zaključiti ugovor o radu za puno radno vrijeme, bez potrebe raspisivanja javnog natječaja.

Izmjene ugovora o radu radnika koji u predškolskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, kojim se mijenja naziv posla, odnosno popis ili opis poslova

Ukoliko bi se radniku koji već ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme mijenjao, primjerice, samo naziv njegova posla, on može zasnovati radni odnos u vrtiću u kojemu već radi i bez raspisivanja javnog natječaja.

Primjer bi bio da se radno mjesto „švelja-pralja“ mijenja u „spremačica“ te da se mijenja i opis poslova toga radnoga mjesta. Dok je prije oko navedenog i sličnih slučajeva bilo dosta nesuglasica, Zakon sada izričito propisuje da se ne mora ići u raspisivanje javnog natječaja.

Zasnivanje radnog odnosa u drugom vrtiću, bez raspisivanja natječaja

Navedeno predstavlja jednu vrlo bitnu novinu za vrtiće, koji su se u bezbroj navrata našli u situaciji da misle zaposliti, primjerice, odgajatelja iz susjednog dječjeg vrtića. Sada više nisu u obvezi provoditi javni natječaj kako bi zaposlili osobu za koju možda već imaju saznanje kakva je kao radnik u drugom dječjem vrtiću, budući da vrtići ionako međusobno surađuju. Jedini preduvjet, kao što je već napomenuto, je da osoba koja misli prijeći na rad u drugi dječji vrtić u prvome vrtiću već ima zasnovan radni odnosa na neodređeno vrijeme te da za to postoje opravdani razlozi a koje utvrđuju upravna vijeća obaju vrtića.

Zaključak

Kao što je vidljivo iz ovoga stručnoga članka, vrtićima su ponuđene nove opcije zasnivanja radnog odnosa bez raspisivanja javnog natječaja. Svakom od tih opcija posebno smo se pozabavili i u svakom slučaju se radi o dobrodošlom olakšanju u poslovanju vrtića te njihovom rasterećenju.

Vladimir Mrzljak, mag.iur.