U središtu

Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

31.10.2023 Dodatku III. Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama prethodili su pregovori u kojima su predstavnici sindikata javnih službi u Republici Hrvatskoj na sastancima s Vladom iznijeli svoje konkretne zahtjeve u vezi s izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine" br. 56/22., 127/22., 58/23., 128/23.).
U listopadu 2023. godine zaključen je Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama u Republici Hrvatskoj. Ovaj dokument predstavlja ključnu izmjenu i dopunu postojećeg Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnom sektoru. Analizirat ćemo glavne promjene i implikacije ovog Dodatka koji se primjenjuje od dana potpisa, 25. listopada 2023.

Prvo, Dodatak III. utvrđuje osnovicu za izračun plaća zaposlenika u javnim službama za 2023. i 2024. godinu. Osnovica iznosi 947,18 eura bruto i primjenjuje se od listopada 2023. godine. Ova osnovica predstavlja temelj za izračun plaća zaposlenika u javnom sektoru i bitna je za njihove financijske uvjete.

Druga značajna promjena odnosi se na božićne blagdane i regres. Zaposlenici će dobiti 300,00 eura tijekom oba navedena razdoblja za 2023. i 2024. godinu. Ovo predstavlja dodatnu financijsku potporu tijekom blagdanske sezone i praznika. Dodatak III. nadopunjuje članak 37. Temeljnog kolektivnog ugovora i uvodi naknadu plaće za slučaj bolovanja te isu definira kao naknadu plaće isplaćenu zaposleniku koja je manja od visine naknade plaće koju bi primio da je radio u redovnom radnom vremenu. Ova odredba štiti zaposlenike koji su prisiljeni na bolovanje.

Što se tiče prava na dopust, Dodatak III. proširuje prava zaposlenika. Oni sada imaju pravo na plaćeni dopust za slučajeve odsutnosti s posla zbog obiteljskih razloga uzrokovanih bolešću ili nesretnim slučajem. Također, uvođenje prava na dopust za pružanje osobne skrbi omogućava zaposlenicima brigu o članovima obitelji ili osobama u istom kućanstvu s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Dodatak III. donosi promjene u vezi sa sankcijama. Zaposlenicima će biti omogućeno brisanje pisanog upozorenja prije redovitog otkazivanja ugovora o radu nakon tri godine od njegove uručenja. Ovo pomaže zaštiti zaposlenika od negativnih posljedica prošlih incidenata ili ponašanja.

U pogledu obrazovanja, zaposlenici koji steknu višu razinu obrazovanja bit će nagrađeni dodatkom na osnovnu plaću. Ova promjena motivira zaposlenike na daljnje obrazovanje i usavršavanje. Što se tiče prava na naknadu plaće tijekom bolovanja, Dodatak III. osigurava 100% naknadu plaće za slučajeve profesionalnih bolesti ili ozljeda na radu. Ovo je važno zaštiti prava zaposlenika u slučaju radno uvjetovanih zdravstvenih problema.

Dodatak III. dodanim člankom 57.a Temeljnom kolektivnom ugovoru razmatra situacije izvanrednih okolnosti poput epidemija, bolesti, potresa i poplava. Zaposlenicima će biti omogućena naknada za vrijeme prekida rada zbog tih okolnosti, pružajući financijsku sigurnost u teškim vremenima.

Dodatno, Dodatak III definira prava i uvjete za naknadu za vrijeme invalidnosti te pokriva troškove liječenja. Ovo osigurava da zaposlenici imaju potrebnu financijsku potporu tijekom invalidnosti.

Za zaposlenike koji rade na izdvojenim mjestima rada osigurava naknadu troškova. To je važno kako bi se pokrili troškovi života i rada na takvim mjestima. Što se tiče godišnje nagrade za uskršnje blagdane utvrđen je iznos za 2024. godinu i omogućava pregovore o visini te nagrade svake godine. Na kraju, Dodatak III uvodi mehanizam za rješavanje pritužbi u slučaju neželjenog ponašanja, osiguravajući zaposlenicima sredstva za zaštitu od takvih situacija.

Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama predstavlja znatan korak naprijed u osiguravanju materijalnih i socijalnih prava zaposlenika u javnom sektoru u Hrvatskoj. Ove promjene pokazuju posvećenost pravdi i ravnoteži između poslovnih i obiteljskih obveza, te pružaju veću sigurnost i potporu zaposlenicima u javnom sektoru.

Koordinatorica pregovaračkog tima sindikata javnih službi i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem rekla je da je učinjen korak naprijed u ostvarenju zajedničkih zahtjeva za stalnim rastom plaća. Slijedi veliki posao socijalnih partnera na uredbama za koeficijente, jer se njima pozicioniraju sa plaćama unutar sustava.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom, a očekuje da će se kroz zakon o plaćama riješiti neke stvari koje su ostale nedorečene.

Željko Čižmek, mag. act. soc.