Izbor dana

Kontrola postupka javne nabave - naknada za pokretanje žalbenog postupka

29.01.2024 09:03 Budući je naručitelj kao predmet nabave odredio samo jednu objektivno odredivu cjelinu, a ne dvije ili više grupa predmeta nabave, tužitelju je osnovano određeno plaćanje naknade za pokretanje žalbenog postupka u odnosu na ukupno procijenjenu vrijednost nabave.