Izbor dana

Javna nabava

27.11.2023 08:07 Pojašnjenje pojedinih elemenata predmeta nabave ne smije rezultirati izmjenom ponude. Pojašnjenje ponude je naime, dopušteno dok izmjena ponude nije.