Izbor dana

Dotrajala žbuka kao opasna stvar

28.08.2023 08:00 Pad dotrajale žbuke sa pročelja zgrade uslijed naleta vjetra je predvidiv događaj i stoga postoji odgovornost vlasnika spomenute zgrade za štetu koju oštećenik pretrpi uslijed tog događaja.