U središtu

Zakon o obveznim odnosima u kontekstu uvođenja eura

11.01.2023 Od 1. siječnja 2023. godine euro je službena valuta Republike Hrvatske. Samim time, bilo je potrebno promijeniti niz zakona u kontekstu uvođenja nove valute. Dio suvereniteta je delegiran Europskoj središnjoj banci, posebno u kontekstu određivanja kamatnih stopa. To se posebno odnosi na definiranje zakonske zatezne kamate kao takve, koja je jedna od ključnih odrednica Zakona o obveznim odnosima (dalje: ZOO). Stoga je u tom kontekstu bilo potrebno ući u izmjene ZOO-a kako bi se redefinirale zakonske zatezne kamate, ali i valutna klauzula.

To je postignuto Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine", br. 114/22., dalje: Zakon o izmjenama ZOO-a). Članak 29. ZOO-a prije izmjena je u svojoj posljednjoj verziji definirao stopu zakonske zatezne kamate kao uvećanje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena.

Nova stopa zakonskih zateznih kamata se određuje također za svako polugodište, ali uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotnih poena. Iako je inicijalnim izmjenama ZOO-a kamatna stopa uvećavana za pet postotnih poena („u ostalim odnosima“), Uredbom o izmjeni Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine", br. 156/22.) u ostalim se odnosima kamatna stopa uvećava za tri postotna poena.

Stoga je zadaća Hrvatske narodne banke sada objavljivanje stope Europske središnje banke koja je na snazi 1. siječnja i 1. srpnja, a ne i određivanje prosječne kamatne stope za referentno razdoblje, kao što je to prethodno bilo uređeno.

Članak 22. je također izmijenjen, a tiče se načina objavljivanja tečajne liste. Umjesto dosadašnjeg uređenja, gdje se tečaj službene valute u Republici Hrvatskoj (do 1. 1. 2023.) iskazivala u odnosu prema stranoj valuti (npr.: 1 EUR = 7.534319 HRK), sada će se tečajna lista objavljivati na način da će se tečaj strane valute iskazivati u odnosu prema valuti Republike Hrvatske (npr: 1 EUR = 1,02 USD).

Također, kako u Republici Hrvatskoj ne postoje devizne burze, one su izbrisane iz čl. 22. ZOO-a.

Preostale izmjene se odnose na nomotehničko uređenje sukladno promjeni službene valute Republike Hrvatske. Tako je u čl. 737. st. 1. sada propisano da se ugostitelji smatraju ostavoprimcima glede stvari koje su gosti donijeli i odgovaraju za nestanak, uništenje ili oštećenje do 1.330,00 EUR (zaokruženo s 1.327,22 EUR, koliko je po fiksnom tečaju iznosio iznos od 10.000,00 kn).

Osim toga, iz čl. 1073. ZOO-a je izbačen termin „kunska protuvrijednost“ za štete koje su nastale neispravnim proizvodima, također iz razloga što je euro postao službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Izmjene Zakona o obveznim odnosima su stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Filip Galić, dipl.iur.