U središtu

Savjetovanje s javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

18.10.2023 Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi Savjetovanje s javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Cilj izmjena je omogućiti kvalitetnije osnovnoškolsko i srednjoškolsko odgojno-obrazovno iskustvo te postizanje boljih obrazovnih ishoda. E-Savjetovanje je započelo 4. listopada.
Izmjene uključuju produženje boravka učenika u osnovnoj školi, uvođenje potpomognutog i obogaćenog učenja te bolje definiranje rada odgojno-obrazovnih radnika. Osim toga, predložene su promjene u upisnim područjima osnovnih škola, različitim oblicima školovanja, i smanjenju administrativnih opterećenja školskih ustanova. Rok za postizanje ovih promjena je četiri godine, a glavno normativno rješenje je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Sustav obrazovanja jedan je od temelja svakog društva. Učitelji, nastavnici, i stručni suradnici igraju ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti naše djece. Međutim, postoji skupina stručnih radnika koja često ostaje u sjeni, unatoč njihovoj neizmjernoj važnosti za funkcioniranje škola. Govorimo o tajnicima škola i voditeljima računovodstva. Oni su kotačići koji održavaju škole u pogonu, ali često se njihov rad i značaj zanemaruju.

O koeficijentu tajnika škole, u jednom od komentara e-Savjetovanja se ističe: "Od 2001. do 2013., tajnici škola (VSS) imali su isti koeficijent kao i učitelji, nastavnici i stručni suradnici (VSS). Političkom odlukom koeficijent je smanjen u 2013. i od tada se nije izjednačio s koeficijentom učitelja, nastavnika i stručnih suradnika." Njihov rad postaje sve složeniji, obuhvaćajući raznolike zadatke, od administracije, upravljanja, informatike do računovodstva. Oni su poslovodni i stručni voditelji školskih ustanova, ali njihov status nije adekvatan.

Iz komentara proizlazi glasno upozorenje da je školstvo "odavno izgorjelo." Kako bi se stvari promijenile, poziva se na izradu novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi umjesto donošenja samo izmjena i dopuna postojećeg. Istaknuta je potreba da se pravno i racionalno vrednuje uloga tajnika škola i voditelja računovodstva, kako bi se uspostavila ravnoteža i omogućilo im motivirajuće napredovanje. Izdvajamo zahtjeve tajnica/tajnika i računovođa škola istaknute u e-Savjetovanju:

1. Izjednačavanje statusa i koeficijenata s ostalim stručnim suradnicima u školama
Tajnici i tajnice obrazovnih ustanova često su zanemareni u pogledu materijalnih prava i statusa u odnosu na ostale stručne suradnike u školama. Iako obavljaju važne administrativne, organizacijske i koordinacijske zadatke, njihov status i plaće nisu adekvatno vrednovani. Zahtijeva se izjednačavanje njihovih prava s drugim stručnim suradnicima kako bi se pravedno priznala njihova uloga u školskom sustavu.

2. Pravno i racionalno vrednovanje njihove uloge u sustavu obrazovanja
Tajnici i tajnice često obavljaju raznovrsne zadatke, uključujući upravljanje dokumentacijom, organizaciju sastanaka i događanja te komunikaciju s učiteljima, roditeljima i ostalim dionicima obrazovnog procesa. Njihov doprinos ne smije se podcjenjivati. Zahtijeva se temeljito i pravedno vrednovanje njihovih uloga kako bi se prepoznao njihov doprinos kvaliteti obrazovanja.

3. Izrada novog Zakona o odgoju i obrazovanju koji će odgovarati i njihovim potrebama
Postojeći zakoni ne pružaju adekvatan okvir za rad i status tajnika i tajnica u školama. Zahtjeva se izrada novog Zakona o odgoju i obrazovanju koji će posebno uzeti u obzir njihove specifične potrebe, prava i obveze. Ovaj novi zakon trebao bi osigurati transparentnost, pravedno vrednovanje te pravnu sigurnost za njihov rad.

4. Rješavanje problema radno-pravnog statusa tajnika u obrazovanju
Tajnici i tajnice često rade pod nesigurnim radnim uvjetima, uključujući privremene ugovore i nesklad između njihove stvarne uloge i njenog formalnog opisa. Zahtijeva se rješavanje ovih problema kako bi se osigurala pravna i radna sigurnost za tajnike i tajnice.

5. Priznavanje njihovog truda, znanja i vještina te motivacija za daljnje napredovanje
Tajnici i tajnice često se suočavaju s poteškoćama u priznavanju njihovog truda, znanja i vještina. Važno je motivirati ih za daljnje profesionalno usavršavanje i napredovanje te ih podržati u stvaranju boljeg i učinkovitijeg obrazovnog sustava.

U komentarima se također ističe značaj tajnika i računovođa u školstvu koji su često nezamjenjivi i suočeni s enormnim obimom posla. Njihova uloga ostaje neprimjereno plaćena i priznata.

Tajnici škola i voditelji računovodstva zahtijevaju izjednačavanje svog statusa i koeficijenata s ostalim stručnim suradnicima u školama. Njihova važna uloga u funkcioniranju obrazovnog sustava zaslužuje pravno i pravedno vrednovanje. Zahtjevi i prijedlozi koje su iznijeli u e-Savjetovanju ne smiju se zanemariti. Potrebno je uvesti reforme koje će priznati njihov trud, znanje i vještine te ih motivirati na daljnje napredovanje.

Savjetovanje je otvoreno do 19. listopada 2023. godine.

Željko Čižmek, mag. act. soc.