U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (vožnja pod utjecajem alkohola)

16.12.2022 U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem - Jeste li znali za takav prekršaj?

Uvodno napominjemo da su odredbe vezane uz uvjete za upravljanje vozilima sadržane u članku 196. do 199. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20. i 85/22. – dalje: ZSPC).

Upravo u članku 199. ZSPC-a je uređena vožnja pod utjecajem alkohola, a prema čijim odredbama se takva vožnja stupnjevano kažnjava, ovisno o tome koliko vozač ima alkohola u krvi, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, pa je tako određeno:

- iznad 0,50 do 1,00 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka – od 3.000,00 do 5.000,00 kuna (3 negativna prekršajna boda)

- iznad 1,00 do 1,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka – od 5.000,00 do 15.000,00 kuna (4 negativna prekršajna boda)

- iznad 1,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka – od  10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana (6 negativnih prekršajnih bodova).

Dakle, općepoznata je činjenica da vozači ne smiju upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako u krvi imaju alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, s tim da se, sukladno članku 199. stavku 3. i 4. ZSPC-a, smatra da je vozač počeo upravljati vozilom ako je pokrenuo vozilo s mjesta, te da vozač ima alkohola u krvi ako je njegova prisutnost utvrđena analizom krvi i urina ili analizom krvi, mjerenjem količine alkohola u litri izdahnutog zraka, liječničkim pregledom ili drugim metodama i aparatima (alkometar i dr.).

Međutim, ZSPC predviđa i kategorije vozača koje uopće u krvi ne smiju imati alkohola.

Tako je u članku 199. stavku 1. ZSPC-a propisano da ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako u krvi ima alkohola:

-          vozač vozila kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H (vidi članak 217. ZSPC-a)

-          instruktor vožnje

-          mladi vozač

-          vozač vozila B kategorije kada upravlja vozilom u profesionalne svrhe (taksisti, vozači hitne pomoći, vozači u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd.).

Dakle, za prethodno navedene kategorije vozača možemo reći da vrijedi „nulta tolerancija“ na alkohol u krvi prilikom upravljana vozilom na cesti, dakle, uopće u krvi ne smiju imati alkohola.

Posebno nam je u ovom kontekstu interesantna kategorija „mladi vozač“, pa je u tom smislu potrebno podsjetiti da ZSPC pod tim pojmom podrazumijeva vozača motornog vozila u dobi do navršene 24. godine života, koji posjeduje vozačku dozvolu izdanu na teritoriju RH (članak 2. stavak 1. točka 69.).

U kažnjivoj odredbi članka 199. stavka 5. ZSPC-a propisano je da će se novčanom kaznom od 700,00 kuna kazniti za prekršaj vozač i instruktor vožnje iz stavka 1. ovoga članka ako u krvi ima alkohola do 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka. Za razliku od prekršaja koji se odnose na veće količine alkohola u krvi, za ovaj prekršaj u ZSPC-u nije predviđeno izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, kao niti upisivanje u evidenciju negativnih prekršajnih bodova, s tim da prema zapriječenoj novčanoj kazni ovaj prekršaj ulazi u režim obaveznog prekršajnog naloga.

Inače u slučaju da se vozač motornog vozila i instruktor vožnje odbije podvrgnuti ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana (članak 282. stavak 9. ZSPC-a), s tim da će mu se u evidenciju upisati i 6 negativnih prekršajnih bodova, pa kada ovu propisanu kaznu usporedimo sa uvodno spomenutim kaznama predviđenim za ostale prekršaje iz članka 199. ZSPC-a, tada možemo zaključiti kako nije preporučljivo odbijanje podvrgavanja ispitivanju alkoholiziranosti, jer ipak postoji mogućnost da se u konkretnom slučaju kod vozača utvrdi da u krvi ima manje od 1,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, a što onda za sobom povlači i blažu sankciju u odnosu na onu propisanu za prethodno spomenuti prekršaj iz članka 282. stavka 9. ZSPC-a.

Konačno, kada već govorimo o tim „podrednim“ slučajevima vožnje uz prisustvo alkohola u krvi, onda se možemo podsjetiti da je u članku 199. stavku 10. ZSPC-a predviđeno sankcioniranje novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna vozača bicikla, osobnog prijevoznog sredstva (primjerice električnog romobila) i zaprežnog vozila te jahača ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, zatim da je u članku 161. stavku 6. ZSPC-a predviđeno kažnjavanje novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna vozača bicikla, mopeda i motocikla ako prevozi osobu koja u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, te da je u članku 229. stavku 6. ZSPC-a predviđeno kažnjavanje novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna vlasnika vozila i osobe kojoj je vozilo povjereno ako vozilo da na upravljanje osobi koja u krvi ima nedozvoljenu količinu alkohola ili je pod vidnim utjecajem alkohola.

Željko Kudrić, dipl. iur.