U središtu

Promet na cesti – jeste li znali? (uređaji za osvjetljavanje)

25.08.2022

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem- Jeste li znali za takav prekršaj?

Opće odredbe vezane uz prometna pravila sadržane su u člancima 34. do 42. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19. i 42/20. – dalje- ZSPC).

Tako odredba članka 42. stavka 1. ZSPC-a propisuje da vozila  ne smiju na prednjoj strani imati svjetlosne, svjetlosno signalne ili reflektirajuće uređaje ili tvari koje daju svjetlo u boji (plava svjetla i sl.), a na stražnjoj strani, uređaje ili tvari koje daju bijelo svjetlo, s tim da su u stavku 2. propisane iznimke od prethodne zabrane (svjetlo za osvjetljavanje ceste pri vožnji unatrag, svjetlo za osvjetljavanje mjesta na kojem se izvode radovi, pokretno svjetlo za istraživanje (reflektor), svjetlo za osvjetljavanje registarske pločice i registarsku pločicu te vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, hitne medicinske pomoći na cestama, vatrogasna vozila, vozila civilne zaštite i vozila oružanih snaga RH).

Međutim, uz uređaje i tvari navedene u stavku 1., odredba članka 42. stavka 3. ZSPC-a propisuje zabranu postavljanja na vozilima nekih drugih uređaja za osvjetljavanje, označavanje i davanje svjetlosnih znakova, osim onih propisanih posebnim propisom. Takav posebni propis je Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama ("Narodne novine" br. 85/16., 24/17., 70/19., 60/20.), koji u svojim odredbama podrobnije propisuje takve uređaje za osvjetljavanje ceste, označavanje vozila i za davanje svjetlosnih znakova (primjerice – za osobne automobile u člancima 24. do 53.). 

Dakle, prethodno navedena odredba sadrži jednu sveobuhvatnu formulaciju „na vozilima ne smiju biti postavljeni nikakvi drugi uređaji“, što znači da, a uzimajući kao polazište odredbu stavka 1. istoga članka, nije bitno da li ti uređaji daju svjetlo u boji ili bijelo svjetlo, te da li se nalaze na prednjoj ili stražnjoj strani vozila, odnosno zabranjeno je i postavljanje takvih uređaja na krov ili na bočnu stanu vozila, pa čak i na podvozje vozila, što je čak i bio slučaj u praksi.

Naime, tako postavljeni uređaji na vozilu, pri tome imajući u vidu i specifičnosti vožnje u noćnim uvjetima, u određenim slučajevima neminovno mogu dovesti do zbunjivanja drugih sudionika u prometu na cesti, te do odvlačenja njihove pažnje, odnosno takvi uređaji mogu dovesti do situacije u kojoj će se primjerice propisani uređaji za davanje svjetlosnih znakova jednostavno „izgubiti“, pa tako drugi sudionici možda neće ni primijetiti uključen pokazivač smjera ili „stop-svjetla“, a što može imati ozbiljne posljedice.

Kažnjiva odredba iz čl. 42. st. 4. ZSPC-a propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti za prekršaj vozač vozila koje je opremljeno suprotno odredbama ovoga članka.

U tom kontekstu možemo dodati kako je člankom 153. stavkom 1. ZSPC-a propisano da se uređaji za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova smiju ugrađivati i upotrebljavati samo na vozilima kojima pripadnici policije obavljaju pratnju te na vozilima s pravom prednosti prolaska, dok je stavkom 7. navedenog članka propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kazniti za prekršaj vozač koji u prometu na cesti u vozilu ima ili upotrebljava posebne uređaje suprotno odredbama ovoga članka te će se oni oduzeti.

Željko Kudrić, dipl. iur.