U središtu

Prijedlog novog školskog kalendara za 2023./2024. godinu

03.03.2023

Ministarstvo znanosti i obrazovanja svake godine donosi novi školski kalendar, sukladno članku 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. S tim u svezi, od 1. ožujka 2023. godine na e-savjetovanju je novi nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Predloženim nacrtom Odluke  propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora te broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2023./2024.

Nadalje, osim zimskog, proljetnog i ljetnog odmora koji su propisani citiranim Zakonom, i nacrtom Odluke se također propisuje, jesenski odmor, kao i korištenje zimskog odmora u dva dijela.

Dakle, nacrtom Odluke u e-savjetovanju predlaže se da  nova nastavna godina počinje 4. rujna 2023. godine, a završava 21. lipnja 2024. godine, odnosno 17. svibnja 2024. godine za učenike završnih razreda srednje škole.

Tako bi nastava iz prvog polugodišta trajala od 4. rujna 2023. godine do 22. prosinca 2023. godine.

Dok bi, drugo polugodište trajalo od 8. siječnja 2024. godine do 21. lipnja 2024. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 17. svibnja 2024. godine.

Nadalje, propisuje se i da se nastava organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana.

Međutim, ako pak škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/kurikulum, nastavna godina može se produljiti odlukom upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Gradskoga ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje i nakon 21. lipnja 2024. godine, odnosno nakon 17. svibnja 2024. godine za završne razrede srednje škole.

U odnosu na praznike, Odlukom se propisuje da :

  • jesenski odmorza učenike počinje 2. studenoga 2023. godine i traje do 3. studenoga 2023. godine, s tim da nastava počinje 6. studenoga 2023. godine.
- prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 27. prosinca 2023. godine i traje do 5. siječnja 2024. godine, s tim da nastava počinje 8. siječnja 2024. godine.
- drugi dio zimskoga odmoraza učenike počinje 19. veljače 2024. godine i završava 23. veljače 2024. godine, s tim da nastava počinje 26. veljače 2024. godine
  • Proljetni odmor za učenike počinje 28. ožujka 2024. godine i završava 5. travnja 2024. godine, s tim da nastava počinje 8. travnj
  • Ljetni odmor počinje 24. lipnja 2024. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Iznimno, od navedenog učenici u strukovnim programima obrazovanja/kurikulumima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi i/ili koji imaju stručnu praksu mogu imati i drukčiji raspored odmora, s tim da im ukupni odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine" br. 30/09., 24/10., 22/13., 25/18., 69/22.).

Nadalje, godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa/kurikuluma te broj, plan i raspored ostalih nenastavnih ili nastavnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (ispite državne mature, nacionalnih ispita, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično).

Iznimno, u posebnim okolnostima kada nastavna godina ne može započeti u skladu s ovom Odlukom ili zbog okolnosti koje nije bilo moguće planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih prema člancima 2., 4. i 5. ove Odluke, odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i nadležnoga upravnog tijela.

Umjesto zaključka, važno je naglasiti da na predloženi nacrt školskog kalendara pod nazivom „Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.", svi zainteresirani sudionici javne rasprave imaju mogućnost sudjelovanja sa svojim komentarima do 31. ožujka, kada se zaključuje e-savjetovanje.

Tatjana MARTINOVIĆ, dipl.iur. 

Predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora