U središtu

Pravilnik o radu prema izmjenama i dopunama Zakona o radu – obveza usklađenja do 30. lipnja 2023.

01.06.2023 Izmjene i dopune Zakona o radu koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine su unijele veliki niz promjena u radnopravnim odnosima. S obzirom na velik broj promjena koji on nosi, odredbom iz čl. 65. Zakona i izmjenama i dopunama Zakona o radu, poslodavci su dužni uskladiti svoje pravilnike o radu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu. To znači da pravilnici moraju biti usklađeni zaključno s 30. lipnja 2023. godine.

Podsjetimo, članak 26. Zakona o radu (dalje: Zakon) propisuje da je poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom. O tome se mora savjetovati s radničkim vijećem. Pravilnici o radu stupaju najranije osmog dana od dana njegove objave.

Obzirom na praksu, neki (ali ne i svi) aspekti koje poslodavac mora urediti prilikom usklađivanja svojeg pravilnika s novim radnopravnim zakonodavstvom su:

1) Sklapanje ugovora o radu: ugovor o radu na određeno vrijeme se može sklapati samo do tri godine te već prvi ugovor o radu mora sadržavati razlog zapošljavanja radnika na određeno vrijeme.

2) Sadržaj ugovora o radu: mogućnost stranaka da se pozovu na pravilnik o radu vezano za odredbe o plaći, rasporedu rada, godišnjem odmoru, postupku otkazivanja, otkaznim rokovima, obrazovanju, osposobljavanju i usavršavanju.

3) Urediti pitanja ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada, odnosno rada od kuće i rada na daljinu (tamo gdje je takav ugovor u praksi primjenjiv).

4) Probni rad: novine su, podsjetimo, produljene istog zbog nenazočnosti radnika te ugovaranje probnog rada srazmjerno očekivanom trajanju ugovora i naravi posla.

5) Osposobljavanje radnika.

6) Radno vrijeme; paziti da, ovisno o naravi posla, radno vrijeme može biti sada i jednako tj. nejednako raspoređeno.

7) Plaće – transparentnost je sada obaveza, dakle osnove i mjerila za izračun plaće bi trebali biti jasniji.

8) Prestanak ugovora o radu – mogućnost otkazivanja ugovora o radu na određeno; trajanje i tokovi otkaznih rokova.

9) Dostava odluka – dostava se primjenjuje i na druge akte, odluke, potvrde i isprave koje poslodavac upućuje radniku.

Slijedom iznesenog, poslodavci, kako je navedeno svoje pravilnike moraju uskladiti do 30. lipnja 2023. godine.

Primjerak pravilnika o radu osnovne škole se može naći na poveznici:

https://www.edusinfo.hr/obrasci/OBRSC201D20230805N634

Primjerak pravilnika o radu dječjeg vrtića se može naći na poveznici:

https://www.edusinfo.hr/obrasci/OBRSC201D20231801N560

Filip Galić, dipl. iur.